Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

2011. őszi Standard Eurobarométer felmérés: a polgárok a válság megoldásának részeként tekintenek az Európai Unióra

Brüsszel, 2011. december 22. – Az európaiak továbbra is úgy vélik, hogy a gazdasági válság hatásainak kezelésében az Európai Unió a leghatékonyabb szereplő, megelőzve a nemzeti kormányokat (ld. a mellékletet). E tekintetben most is az EU az első (23%, plusz 1 százalékpont), majd utána következnek a nemzeti kormányok (20%, változatlan). A G20-ak (16%, plusz 2 százalékpont) harmadik helyen áll a Nemzetközi Valutaalap (14%, mínusz 1 százalékpont) előtt.

Az európaiak döntő többsége (61%, mínusz 4 százalékpont) úgy tartja, hogy háztartása jelenleg jó anyagi körülmények között van. E tekintetben azonban országonként számottevő különbségek mutatkoznak: a fenti állítással a görögök és a magyarok 24%-a, míg a hollandok 85%-a, a finnek 88%-a, a dánok 89%-a és a svédek 90%-a ért egyet.

A korábbi Eurobarométer felmérésekhez hasonlóan a válaszadók véleményei között – tagállamonként – ezúttal is jelentősek az eltérések a nemzeti gazdaság helyzetének megítélését illetően. Míg Svédországban, Luxemburgban és Németországban a polgárok több mint háromnegyede jónak tartja a gazdaság állapotát, addig Görögországban, Írországban és Spanyolországban 5%-nál is kevesebben vélekednek így. Az elmúlt 6 hónap során valamelyest mindenütt visszaesett a nemzeti gazdaság helyzetét jónak tartók száma (28%, mínusz 2 százalékpont), és enyhén nőtt a nemzeti gazdaságuk helyzetét rossznak ítélők száma (71%, plusz 3 százalékpont).

A közvélemény mindinkább valósnak tartja, hogy a válságból való kilábalás rövidtávfutás helyett maratoni méreteket ölt. Az európaiaknak csak 23%-a gondolkodik úgy, hogy a gazdasági válság munkaerőpiacra gyakorolt hatása már elérte a tetőpontot, míg 68%-uk ezzel ellenkezően vélekedik.

Összességében megállapítható, hogy az európaiak továbbra is nagyobb bizalommal vannak az Európai Unió (34%), mint saját nemzeti kormányuk (24%) iránt. A 2011. tavaszi felméréshez képest azonban mindkettő iránt jelentősen csökkent a bizalom (az EU esetében 7, a nemzeti kormányok esetében 8 százalékpontos a visszaesés).

Előzmények

A 2011. őszi Eurobarométer felmérést 2011. november 5–20. között folytatott személyes beszélgetések révén készítették. A 27 uniós tagállamban és a tagjelölt országokban összesen 31 659 személyt kérdeztek meg.

További információ

A 2011. őszi Eurobarométer (első eredmények) elérhető az alábbi linken:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

MELLÉKLET

1. Az EU a legalkalmasabb szereplő a válság hatásainak hatékony kezelésére

2. A tagállamok között mutatkozó különbségek a jelenlegi gazdasági helyzet megítélését illetően

3. A tagállamok között mutatkozó különbségek a válság foglalkoztatásra gyakorolt hatását illetően

Kapcsolattartók :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar