Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Syksyn 2011 Eurobarometrin mukaan eurooppalaisten mielestä EU ei ole ongelma vaan osa ratkaisua

Bryssel 22. joulukuuta 2011 – Eurooppalaiset pitävät Euroopan unionia edelleen tehokkaimpana toimijana talouskriisin vaikutusten torjumisessa ennen jäsenmaiden hallituksia (ks. liite). Syksyn Eurobarometrin mukaan EU on säilyttänyt ykkössijansa (23 %, +1) ja hallitukset kakkospaikan (20 %, ei muutosta). Kolmantena on G20 (16 %, +2) ja neljäntenä Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (14 %, –1).

EU:n kansalaisten selvä enemmistö (61 %, –4) on sitä mieltä, että heidän oma taloudellinen tilanteensa on hyvä. EU-maiden väliset erot ovat kuitenkin suuret: kreikkalaisista ja unkarilaisista vain 24 % on tyytyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa, kun taas Suomessa tyytyväisten osuus on 88 prosenttia, Tanskassa 89 ja Ruotsissa 90 prosenttia.

Aiempien Eurobarometrien tavoin kotimaan talouden tilaa koskevissa vastauksissa oli suuria maakohtaisia eroja. Ruotsissa, Luxemburgissa ja Saksassa kolme neljäsosaa vastanneista piti maansa taloudellista tilannetta hyvänä, kun taas Kreikassa, Irlannissa ja Espanjassa tätä mieltä oli vain 5 %. On kuitenkin havaittavissa, että viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana kotimaan talouteen tyytyväisten määrä on supistunut hiukan (28 %, –2), ja vastaavasti taloudellista tilannetta huonona pitävien määrä on noussut (71 % , +3).

Yhä suurempi osa kansalaisista on sitä mieltä, että kriisin ratkaisemiseen tarvitaan vielä paljon aikaa. Vain 23 % eurooppalaisista arvelee, että kriisin vaikutus työpaikkoihin on nyt suurimmillaan, ja 68 % on päinvastaista mieltä.

Kaiken kaikkiaan eurooppalaiset luottavat edelleen Euroopan unioniin (34 %) enemmän kuin oman maansa hallitukseen (24 %). Luottamus kumpaankin on kuitenkin heikentynyt tuntuvasti (–7 ja –8 prosenttiyksikköä) verrattuna kevään 2011 kyselyn tuloksiin.

Tausta

Syksyn 2011 Eurobarometria varten haastateltiin 5.11.–20.11. välisenä aikana yhteensä 31 659 henkilöä 27 EU-maassa ja ehdokasmaissa.

Lisätietoja

Syksyn 2011 Eurobarometri (alustavat tulokset) on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm.

LIITE

1. EU:lla on kaikista toimijoista parhaat edellytykset torjua tehokkaasti kriisin vaikutuksia

2. EU-maiden välillä mielipide-eroja talouden tilasta

3. EU-maiden välillä mielipide-eroja kriisin työllisyysvaikutuksista

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar