Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Eurobaromeetri standarduuring 2011. aasta sügisel: inimeste arvates aitab Euroopa Liit praeguses kriisis lahendust leida

Brüssel, 22. detsember 2011 – Eurooplaste arvates on ELil kõige olulisem roll majanduskriisi tagajärgedest ülesaamisel (vt lisa). EL on esimesel kohal (23%, +1 protsendipunkt), talle järgnevad liikmesriikide valitsused (20%, muutumatu). G20 (16%, +2 protsendipunkti) on kolmandal kohal, järgneb Rahvusvaheline Valuutafond (14%, -1 protsendipunkti).

Valdav enamik eurooplastest (61%, -4 protsendipunkti) väidab, et nende rahaline olukord on hea. Liikmesriigiti on erinevused siiski suured: eespool esitatud väitega nõustub 24% inimestest Kreekas ja Ungaris ning 85% Hollandis, 88% Soomes, 89% Taanis ja 90% Rootsis.

Nagu varasemates Eurobaromeetri uuringutes, nii erinevad ka selles uuringus arvamused riikide majandusliku olukorra kohta liikmesriigiti suuresti. Üle kolme neljandiku Rootsi, Luksemburgi ja Saksamaa elanikest on seisukohal, et majanduslik olukord on hea, kuid Kreekas, Iirimaal ja Hispaanias arvab nii alla 5% inimestest. Üldiselt võib väita, et viimase kuue kuu jooksul on natuke vähenenud nende inimeste hulk, kes leiavad, et majanduslik olukord on hea (28%, ‑2 protsendipunkti), ning natuke on suurenenud nende osakaal, kelle arvates majanduslik olukord on halb (71%, +3 protsendipunkti).

Inimestele saab selgeks, et kriisist välja tulek on pigem maraton kui sprint. Ainult 23% eurooplastest usub, et kriisi mõju tööhõivele on oma haripunkti saavutanud, samas 68% arvab vastupidist.

Üldiselt usaldavad eurooplased Euroopa Liitu (34%) rohkem kui oma riigi valitsust (24%). Võrreldes 2011. aasta kevadel korraldatud uuringuga on mõlemad näitajad siiski langenud (vastavalt -7 ja -8 protsendipunkti).

Taust

2011. aasta sügisene Eurobaromeetri uuring korraldati suulise küsitlusena 5.‑26. novembrini 2011. Küsitleti 31 659 inimest 27 liikmesriigis ja kandidaatriikides.

Lisateave

2011. aasta sügisese Eurobaromeetri uuringu esialgsed tulemused on kättesaadavad järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

LISA

1. ELil on parimad võimalused tõhusalt tegutseda võitluses kriisi mõjuga

2. Liikmesriikidevahelised erinevused majanduse praeguse olukorra hindamisel

3. Liikmesriikidevahelised erinevused kriisi mõju hindamisel tööhõivele

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar