Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Standard-Eurobarometer fra efteråret 2011: borgerne ser Den Europæiske Union som en del af løsningen på krisen

Bruxelles, den 22. december 2011 – Befolkningen opfatter stadig Den Europæiske Union som mest effektiv – bedre end de nationale regeringer – til at afhjælpe følgerne af den økonomiske krise (se bilaget). EU ligger fortsat på førstepladsen (23 %, +1) fulgt af de nationale regeringer (20 %, uændret). G20 (16 %, +2) ligger på tredjepladsen foran Den Internationale Valutafond (14 %, -1).

Et stort flertal af europæerne (61 %, - 4) siger, at den nuværende økonomiske situation i deres husholdning er god. Der er dog store forskelle landene imellem – fra 24 % i Grækenland og Ungarn til 85 % i Holland, 88 % i Finland, 89 % i Danmark og 90 % i Sverige.

Som det også var tilfældet i tidligere Eurobarometer-undersøgelser, er svarene på spørgsmålet om den nationale økonomiske situation vidt forskellige i medlemsstaterne. Mens over tre fjerdedele af borgerne i Sverige, Luxembourg og Tyskland siger, at den økonomiske situation er god, er det mindre end 5 % af borgerne i Grækenland, Irland og Spanien, der deler denne opfattelse. Der er nu 28 % (-2), der siger, at den nuværende nationale økonomiske situation er god, hvilket samlet set over de seneste seks måneder er en lille nedgang, mens der er 71 % (+3), der mener, at situationen er dårlig, hvilket er en mindre stigning.

Der er en stadig større erkendelse i offentligheden af, at løsningen på krisen kræver en langvarig og ikke kortvarig indsats. Kun 23 % af de europæiske borgere mener, at krisens virkninger på beskæftigelsen har toppet, mens 68 % mener det modsatte.

Samlet har europæerne større tillid til Den Europæiske Union (34 %) end til deres nationale regeringer (24 %). I forhold til undersøgelsen fra foråret 2011 er begge tal dog faldet markant (henholdsvis -7 og -8).

Baggrund

Eurobarometerundersøgelsen fra efteråret 2011 blev udført ved personlige interviews i perioden 5.-20. november 2011. I alt blev 31 659 personer fra de 27 EU-medlemsstater og kandidatlandene interviewet.

Yderligere oplysninger

Eurobarometeret fra efteråret 2011 (de første resultater) kan læses på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

BILAG

1. EU er bedst placeret til at sætte effektivt ind mod følgerne af krisen

2. Opfattelsen i de enkelte medlemsstater af den nuværende økonomiske situation

3. Opfattelsen i de enkelte medlemsstater af krisens virkninger på beskæftigelsen

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar