Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Pravidelný Eurobarometr – podzim 2011: pro občany je Evropská unie významný aktér řešení krize

Brusel 22. prosince 2011 – Evropané nadále vnímají EU jako nejpovolanější subjekt pro překonání následků hospodářské krize – těší se větší důvěře než národní vlády (viz příloha). EU zůstává na prvním místě (23 %, plus 1 procentní bod), národní vlády ji těsně následují (20 %, beze změny). Na třetím místě se umístila skupina G-20 (16 %, +2) a na čtvrtém Mezinárodní měnový fond (14 %, -1).

Významná většina Evropanů (61 %, -4) uvádí, že v současnosti je finanční situace jejich domácnosti dobrá. Tento údaj se v jednotlivých zemích ale výrazně liší – od 24 % v Řecku a Maďarsku až po 85 % v Nizozemsku, 88 % v Finsku, 89 % v Dánsku a 90 % ve Švédsku.

Stejně jako v předchozích Eurobarometrech se výrazně liší i odpovědi na otázku o stavu ekonomiky v jednotlivých členských státech. Pro více než tři čtvrtiny obyvatel Švédska, Lucemburska a Německa je hospodářská situace dobrá, ale tento názor vyjádřilo méně než 5 % Řeků, Islanďanů a Španělů. Celkově se počet respondentů uvádějících, že současná situace ekonomiky jejich státu je dobrá, za poslední půlrok mírně snížil na 28 % (-2), a mírně se zvýšil počet těch, již se domnívají, že je špatná, na 71 % (+3).

Veřejnost si stále více uvědomuje, že řešení krize nebude okamžité, ale že bude během na dlouhou trať. Jen 23 % Evropanů si myslí, že dopad krize na zaměstnanost již kulminoval, oproti 68 % zastávajícím opačný názor.

Celkově Evropané nadále více důvěřují Evropské unii (34 %) než svým vládám (24 %). V porovnání s průzkumem z jara 2011 zaznamenaly oba údaje značný pokles (o -7 a -8 bodů).

Souvislosti

Na podzim 2011 byl Eurobarometr prováděn od 5. do 20. listopadu 2011 prostřednictvím osobních rozhovorů. Ve 27 členských státech EU a v kandidátských zemích bylo celkem osloveno 31 659 osob.

Další informace

Průzkum Eurobarometru z podzimu 2011 (první výsledky) naleznete na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

PŘÍLOHA

1. EU je pro překonání dopadů krize nejpovolanějším subjektem

2. Rozdíly mezi členským státy v hodnocení současného stavu ekonomiky

3. Rozdíly mezi členskými státy ohledně názoru na dopad krize na zaměstnanost

Kontaktní osoby :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar