Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Според проучването „Стандартен Евробарометър“ от есента на 2011 г. гражданите считат, че Европейският съюз е фактор за решаването на кризата

Брюксел, 22 декември 2011 г. — Европейските граждани продължават да считат ЕС за най-ефективния участник в преодоляването на последиците от икономическата криза, който се нарежда преди националните правителства (вж. приложението). ЕС продължава да бъде на първо място (23 %, покачване с 1 процентен пункт), следван от националните правителства (20 %, без промяна). Г—20 (16 %, покачване с 2 процентни пункта) заема трето място пред Международния валутен фонд (14 %, спад с 1 процентен пункт).

По-голямата част от европейците (61 %, спад с 4 процентни пункта) определят настоящата финансова ситуация на домакинствата си като добра. Въпреки това, все още съществуват големи различия между отделните държави от 24 % в Гърция и Унгария до 85 % в Холандия, 88 % във Финландия, 89 % в Дания и 90 % в Швеция.

Както и в предишните издания на Евробарометър, отговорите относно ситуацията на националните икономики се различават значително в различните държави-членки. Докато над три четвърти от гражданите в Швеция, Люксембург и Германия казват, че икономическата ситуация е добра, в Гърция, Ирландия и Испания по-малко от % споделят това мнение. Като цяло, през последните 6 месеца има лек спад на дела на гражданите, които считат, че текущото състояние на националната икономика е добро (28 %, т.е. спад с 2 процентни пункта), и леко покачване на дела на гражданите, които считат, че това състояние е лошо (71 %, т.е. покачване с 3 процентни пункта).

Все повече се затвърждава общественото мнение, че решението на кризата ще представлява маратон, а не спринт. Само 23 % от европейците смятат, че отражението на икономическата криза върху заетостта вече е достигнало своята най-висока точка, докато 68 % от тях изказват противоположно мнение.

Като цяло, европейските граждани продължават да имат повече доверие на Европейския съюз (34 %) отколкото на своите национални правителства (24 %). Въпреки това, и при двата резултата се отбелязва значителен спад (съответно със 7 и с 8 процентни пункта) в сравнение с проучването от пролетта на 2011 г.

Контекст

Проучването на Евробарометър от есента на 2011 г. бе осъществено чрез интервюта на живо в периода от 5 до 20 ноември 2011 г. Общо 31 659 души бяха интервюирани в 27-те държави-членки на ЕС и в страните кандидатки.

Допълнителна информация

Проучването на Евробарометър от есента на 2011 г. (първи резултати) може да намерите на:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ЕС е в най-добра позиция да предприема ефективни действия за справяне с последиците от кризата

2. Различия между държавите-членки относно оценката на текущото състояние на икономиката

3. Различия между държавите-членки относно отражението на кризата върху заетостта

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mина Aндреевa (+32 2 299 13 82)


Side Bar