Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Programul statistic european 2013 – 2017: Statistici de calitate, eficiente și furnizate la timp pentru a sprijini politicile europene

Brussels, 21 December 2011 - „Statisticile de calitate sunt esențiale pentru luarea de decizii bazate pe dovezi și implementarea adecvată a politicilor UE. De asemenea, ele joacă un rol important în a-i ajuta pe cetățeni să înțeleagă UE și să se implice în procesul democratic”, a declarat Algirdas Šemeta, comisarul responsabil de Eurostat.

Pentru a asigura statistici fiabile, comparabile și eficiente în anii următori, Comisia a adoptat astăzi o propunere pentru Programul statistic european 2013 – 2017. Cu un buget de 299,4 milioane EUR, programul se va derula timp de 5 ani, începând de la 1 ianuarie 2013. Sistemul Statistic European (Eurostat și institutele naționale de statistică) va fi responsabil cu implementarea programului multianual în conformitate cu Codul de bune practici al statisticilor europene, precum și cu respectarea principiilor de independență, integritate și responsabilitate. O mare parte din buget va fi alocată statelor membre pentru a sprijini implementarea programului la nivel național.

Programul statistic european stabilește trei obiective generale pentru perioada 2013 – 2017, și anume:

  • să furnizeze statistici de înaltă calitate pentru o mai bună elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor UE;

  • să implementeze metode mai eficiente de a elabora statistici europene;

  • să consolideze rolul de lider al Sistemului Statistic European în statisticile oficiale din întreaga lume.

Programul detaliază aceste obiective generale în mai multe obiective specifice, cu explicații privind modul în care vor fi implementate. În fiecare an se va întocmi un program anual de lucru, cu acțiuni concrete pentru a atinge aceste obiective. Nevoia de informații trebuie evaluată în contextul resurselor disponibile și al sarcinii impuse întreprinderilor și cetățenilor de a răspunde la chestionarele și anchetele necesare pentru realizarea statisticilor. Prin urmare, Programul statistic european subliniază anumite domenii cărora li se va acorda atenție prioritară. Acestea se înscriu printre prioritățile cu sferă mai amplă ale UE, precum Strategia Europa 2020, consolidarea guvernanței economice, combaterea schimbărilor climatice, creșterea economică și coeziunea socială, Europa cetățenilor și globalizarea.

Deși procesul decizional al UE va influența într-o mare măsură activitatea Sistemului Statistic European în următorii ani, orice statistici elaborate în cadrul noului program vor fi puse în mod egal la dispoziția altor factori de decizie, a cercetătorilor, a întreprinderilor și a cetățenilor europeni deopotrivă.

Context

Sistemul Statistic European (SSE) s-a confruntat cu o serie de provocări în ultimii ani. Cererea de statistici de înaltă calitate, din ce în ce mai complexe și furnizate în timp util este în creștere, iar resursele disponibile pentru a elabora și difuza aceste statistici au devenit mai limitate. SSE trebuie să dea dovadă de eficiență și flexibilitate sporite pentru a răspunde acestor provocări și pentru a contribui la elaborarea și implementarea cu succes a politicilor UE. Aceste provocări au fost abordate în Comunicarea Comisiei privind metoda de elaborare a statisticilor UE și strategia SSE pentru punerea ei în practică. Punerea în aplicare a comunicării și a strategiei constituie elementul central al Programului statistic european.

Programul statistic european începe în 2013, deoarece va continua programul actual care se încheie în 2012. În conformitate cu normele actuale, Programul statistic european nu poate depăși o perioadă de cinci ani și se va încheia, așadar, în 2018.

Etapele următoare

Proiectul de regulament va fi discutat în cadrul Consiliului și al Parlamentului European, în vederea adoptării până la sfârșitul anului 2012, astfel încât noul program să poată începe la 1 ianuarie 2013. Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru întregul buget al UE vor continua în paralel (MEMO/11/468).

Pentru mai multe informații privind programul, a se vedea MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar