Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Európai statisztikai program, 2013–2017: minőségi, kellő időben rendelkezésre álló és hatékony statisztika az európai uniós szakpolitikák szolgálatában

Brussels, 21 December 2011 - „A minőségi statisztika nélkülözhetetlen a tényeken alapuló döntéshozatalhoz és az uniós szakpolitikák megbízható végrehajtásához. Fontos szerepe van abban, hogy a polgárok jobban megértsék az EU-t és részt vegyenek a demokratikus folyamatokban” – nyilatkozta Algirdas Šemeta, az Eurostatért felelős biztos.

A Bizottság a mai napon elfogadta a 2013 és 2017 közötti időszakra vonatkozó európai statisztikai programot annak érdekében, hogy az elkövetkező években megbízható, összevethető és költséghatékony statisztikák álljanak rendelkezésre. A program 299,4 millió eurós költségvetéssel 2013. január 1-jén kezdi meg ötéves működését. A többéves program végrehajtásáért az európai statisztikai rendszer (a nemzeti statisztikai hivatalok és az Eurostat) lesz felelős figyelembe véve az európai statisztika gyakorlati kódexét, valamint a függetlenség, az integritás és az elszámoltathatóság elvét. A program tagállami szintű végrehajtásának támogatása érdekében a költségvetés jelentős hányadát a tagállamok részére fogják előirányozni.

A 2013–2017-es időszakra vonatkozóan az európai statisztikai program három átfogó célt tűz ki:

színvonalas statisztika biztosítása az uniós szakpolitikák jobb tervezéséhez, nyomon követéséhez és értékeléséhez,

– az európai szintű statisztikák készítését célzó hatékonyabb módszerek bevezetése,

– az európai statisztikai rendszer világszintű vezető szerepének megszilárdítása a hivatalos statisztikák területén.

A program ezeket az általános célkitűzéseket konkrétabb részterületekre bontja, és részletesen kifejti megvalósításuk módját. Minden évben éves munkaprogram fog készülni, amely konkrét intézkedéseket irányoz elő e célok eléréséhez. Az információ iránti igényt ugyanakkor mérlegelni kell a rendelkezésre álló erőforrások, valamint a statisztikai kérdőívekre és felmérésekre válaszoló vállalkozásokra és polgárokra nehezedő teher függvényében. Az európai statisztikai program ezért kiemel bizonyos területeket, amelyek elsőbbséget fognak élvezni. Ezek az EU tágabb prioritásait követik, ilyenek például az Európa 2020 stratégia, a megerősített gazdasági kormányzás, az éghajlatváltozás, a növekedés és társadalmi kohézió, a polgárok Európája és a globalizáció.

Miközben az uniós politikaformálás az elkövetkező években nagymértékben befolyásolni fogja az európai statisztikai rendszer működését, a program keretében készülő valamennyi statisztika azonos feltételekkel hozzáférhető lesz más döntéshozók, kutatók, vállalkozások és az európai polgárok számára is.

Előzmények

Az európai statisztikai rendszer az utóbbi években számos kihívással nézett szembe. A színvonalas, kellő időben rendelkezésre álló és egyre összetettebb statisztika iránti igény egyre nő, miközben az ilyen statisztikák készítését és terjesztését lehetővé tevő erőforrások korlátozottá váltak. Az európai statisztikai rendszernek fokozottan hatékonynak és rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy válaszoljon ezekre a kihívásokra, és hogy hozzájáruljon az uniós szakpolitikák sikeres fejlesztéséhez és végrehajtásához. Ezekkel a kihívásokkal az európai uniós statisztikák készítésére vonatkozó módszerről szóló bizottsági közlemény és a végrehajtására vonatkozó, az európai statisztikai rendszerhez kapcsolódó stratégia is foglalkozott. A közlemény és a stratégia végrehajtása az európai statisztikai program központi elemét képezi.

A 2012-ben befejeződő jelenlegi program folyamatosságát/folytatását biztosító európai statisztikai program már 2013-ban elindul.. A hatályos szabályok értelmében az európai statisztikai program nem szólhat öt évnél hosszabb időre, így 2018-ban lezárul.

Következő lépések

A rendeletjavaslat most a Tanács és az Európai Parlament elé kerül megvitatásra azzal a céllal, hogy 2012 végéig megtörténjen az elfogadása, és a program 2013. január 1-jén megkezdhesse működését. Ezzel párhuzamosan zajlanak a teljes uniós költségvetést lefedő többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások (MEMO/11/468).

A programmal kapcsolatos további információk: MEMO/11/939.

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar