Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη - Δελτιο Τυπου

Ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17: Ποιοτικές, έγκαιρες και αποτελεσματικές στατιστικές για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών

Brussels, 21 December 2011 - «Οι στατιστικές υψηλής ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και την ορθή εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικές επειδή βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν την ΕΕ και να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία», δήλωσε ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για την Eurostat.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν αξιόπιστες, συγκρίσιμες και αποτελεσματικές ως προς το κόστος στατιστικές κατά τα επόμενα έτη, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια πρόταση για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει προϋπολογισμό 299,4 εκατ. ευρώ, θα διαρκέσει 5 έτη με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου 2013. Το ευρωπαικό στατιστικό σύστημα ( η Eurostat και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες) θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και τηρώντας τις αρχές της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας. Ένα μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού θα κατανεμηθεί στα κράτη μέλη προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

Το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα ορίζει 3 πρωταρχικούς στόχους για το διάστημα 2013-17, και συγκεκριμένα:

  • Παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας για καλύτερο σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ.

  • Εφαρμογή πιο αποτελεσματικών μεθόδων παραγωγής ευρωπαΪκών στατιστικών.

  • Ενίσχυση του ηγετικού ρόλου του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος στις επίσημες στατιστικές παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα καταμερίζει αυτούς τους γενικούς στόχους σε πιο εξειδικευμένες ενότητες, με λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα υλοποιηθούν. Θα καταρτίζεται ετήσιο πρόγραμμα εργασιών κάθε χρόνο με συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η ανάγκη για πληροφορίες πρέπει να σταθμίζεται σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους και το φόρτο που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους πολίτες όταν απαντούν στα ερωτηματολόγια και τις έρευνες που απαιτούνται για την κατάρτιση των στατιστικών. Ως εκ τούτου, το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα τονίζει ορισμένους τομείς στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα. Αυτοί ακολουθούν τις ευρύτερες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020», η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, η κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή, η Ευρώπη των πολιτών και η παγκοσμιοποίηση.

Ενώ η χάραξη πολιτικής της ΕΕ θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος κατά τα επόμενα χρόνια, οι στατιστικές που θα παράγονται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος θα είναι επίσης διαθέσιμες σε άλλους φορείς λήψης αποφάσεων, στους ερευνητές, στις επιχειρήσεις και στους ευρωπαίους πολίτες σε ισότιμη βάση.

Ιστορικό

Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) αντιμετώπισε σειρά προκλήσεων κατά τα τελευταία χρόνια. Η ζήτηση για υψηλής ποιότητας, έγκαιρες και όλο και πιο πολύπλοκες στατιστικές αυξάνεται, ενώ οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για την παραγωγή και τη διάδοση αυτών των στατιστικών έχουν περιοριστεί. Απαιτείται αυξημένη αποτελεσματικότητα και ευελιξία από το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές και να συμβάλει στην επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Οι προκλήσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των στατιστικών της ΕΕ και τη στρατηγική του ΕΣΣ για την υλοποίηση της μεθόδου αυτής. Η εφαρμογή της ανακοίνωσης και της στρατηγικής αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος.

Το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα αρχίζει ήδη το 2013, διότι θα αποτελέσει συνέχεια του τρέχοντος προγράμματος το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2012. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβεί περίοδο πέντε ετών και συνεπώς θα λήξει το 2018.

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο κανονισμού θα συζητηθεί πλέον από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο την έγκρισή του μέχρι το τέλος του 2012, ώστε το νέο πρόγραμμα να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013. Παράλληλα θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που αφορά το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ (MEMO/11/468).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, βλέπε MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar