Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia vymenovala nového vedúceho svojho zastúpenia na Slovensku

Brusel 21. decembra 2011 – Pán Dušan Chrenek prevezme od 1. januára 2012 úrad vedúceho zastúpenia EK na Slovensku.

Vítam vymenovanie pána Chreneka za vedúceho nášho zastúpenia v Bratislave. Bude reprezentovať Európsku komisiu v ťažkých časoch. Som presvedčená, že bude významne prispievať k nášmu úsiliu poskytovať vysokokvalitné služby a informácie všetkým občanom EÚ“, uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová.

Pán Chrenek, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia pre rozširovanie na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, má široké skúsenosti v rámci európskych inštitúcií.

Predtým ako sa pridal k Európskej komisii v roku 2007, pracoval pán Chrenek v politickom oddelení Vysokého predstaviteľa/Generálneho sekretára Rady EÚ. Zastával takisto viaceré významné funkcie na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky ako vedúci kabinetu hlavného vyjednávača pre pristúpenie Slovenska k EÚ, zástupca riaditeľa oddelenia politického plánovania a zástupca vedúceho na slovenskom veľvyslanectve v Madride.

Pán Chrenek študoval diplomaciu na Oxfordskej univerzite a na škole pre diplomatov v Madride. Má aj diplom z medzinárodných vzťahov z Univerzity Komenského v Bratislave a diplom v oblasti počítačových vied zo Slovenskej technickej univerzity.

Rozsiahle skúsenosti pána Chreneka pomôžu zastúpeniu Komisie na Slovensku zohrávať dôležitú úlohu v komunikácii s miestnymi občanmi a médiami, ako aj podporovať vzťahy medzi Európskou komisiou a národnými a miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami.

Kontext

Komisia má svoje zastúpenia vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Tieto zastúpenia informujú média a verejnosť o politikách EÚ a podávajú Komisii správy o významných udalostiach v krajine. Pán Chrenek nadviaže na úspešnú prácu Andrey Leshekovej-Matisovej, ktorá zastáva pozíciu vedúcej zastúpenia EK na Slovensku od roku 2005.

Ďalšie informácie

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Zastúpenia Európskej komisie

http://ec.europa.eu/represent_en.htm

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

http://ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Andrej Kralik (+421 2 544 317 18)


Side Bar