Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия предоставя средства за подпомагане на жертвите на тропическата буря във Филипините

Брюксел, 20 декември 2011 г. — Европейската комисия обяви днес отпускането на 3 млн. евро, за да подпомогне ответните действия при извънредни ситуации и за да предостави помощ на десетки хиляди хора, засегнати от последиците от тропическата буря Уаши, която порази южната част на Филипините и предизвика огромни разрушения и загуба на живот.

Средствата ще бъдат използвани главно за разчистване, хранителна помощ, временен подслон, медицинска помощ, водоснабдяване, канализация и закрила. Над 100 000 души, които се нуждаят от спешна помощ, ще се възползват от финансирането.

Центърът за мониторинг и информация (MIC) задейства Механизма на ЕС за гражданска защита, за да информира държавите-членки относно точните нужди и да координира техните предложения за предоставяне на помощ в областта на гражданската защита.

„През годината Филипините многократно бяха засегнати от тропически бури, тайфуни и проливни дъждове“, заяви Кристалина Георгиева, комисарят на Европейския съюз по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

„Макар бурите да са често явление, големината на Уаши и силата, с която връхлетя върху тази част на страната, бяха изключителни. Тъй като тропическите бури са по-рядко явление в южната част на страната, хората бяха по-малко подготвени и това направи последиците от тази трагедия още по-големи."

Експерти от службата на Европейската комисия за хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO) посетиха засегнатите райони с цел да преценят къде средствата на Комисията ще донесат най-голяма полза.

„Финансирането ще подсили усилията на хуманитарните организации, които работят усилено за предоставяне на незабавна помощ,“ добави комисар Георгиева. „За да гарантираме координирани и ефективни действия от страна на ЕС, ние задействахме също така Механизма за гражданска защита, който да информира държавите-членки и участващите държави относно нуждите.“

Засегнатите в региона са повече от 335 000 души, като смъртните случаи нараснаха на 957 души. 42 733 хора живеят в 62 центрове за евакуация. Инфраструктурата и селското стопанство понесоха сериозни щети.

Контекст

Тропическата буря Уаши засегна южната част на Филипините през нощта на 17 декември 2011 г. с тежки проливни валежи и силни ветрове, което доведе до големи наводнения и свличания на земни маси в северната част на остров Минданао. Уаши отмина територията на Филипините на 19 декември, оставяйки разрушения след себе си.

Филипините бяха тежко засегнати от тайфуни и наводнения тази година и Европейската комисия вече предостави 4,6 млн. евро за хуманитарна помощ, предимно след тайфуните Несат (с местно име Pedring) и Нагае (Quiel). През последните 6 години Комисията подкрепи също така проекти на местно равнище за готовност при бедствия във Филипините с повече от 5,6 милиона евро.

Комисията е дългосрочен доставчик на хуманитарна помощ в Югоизточна Азия, където тя помага на жертвите на разселвания, конфликти и природни бедствия и насърчава и подкрепя мерките за готовност при бедствия и за намаляване на риска. През 2010 г. и 2011 г. Комисията предостави хуманитарна помощ на стойност повече от 65 млн. евро в региона.

Относно механизма на ЕС за гражданска защита

Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството между 31 европейски държави (ЕС–27 плюс Хърватия, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) при реакцията на бедствия. Участващите държави обединяват ресурсите си, които могат да бъдат предоставени на засегнати от бедствия страни в целия свят. Когато бъде задействан, механизмът координира предоставянето на помощ в Европейския съюз и извън неговите граници. Европейската комисия управлява механизма чрез Центъра за наблюдение и информация (MIC).

От създаването си през 2001 г. насам механизмът беше задействан за бедствия в държави-членки (например горски пожари в Португалия, наводнения на Балканите и експлозия на морска база в Кипър), а също и в други части на света, включително за земетресенията в Хаити и Япония.

За повече информация:

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)


Side Bar