Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Concentraties: Commissie geeft groen licht voor oprichting van joint venture tussen Volkswagen Financial Services en D’Ieteren in België

Brussel, 20 december 2011 – De Europese Commissie heeft in het kader van de EU-concentratieverordening de oprichting van een joint venture goedgekeurd tussen Volkswagen Financial Services AG ("VWFS") en de Belgische onderneming D'Ieteren n.v. voor de verlening van financiële diensten in verband met de verkoop van voertuigen van het Volkswagen-concern op de Belgische markt. De Commissie kwam tot de bevinding dat de oprichting van de joint venture, die Volkswagen D'Ieteren Finance SA ("VDFin") zal heten, niet tot mededingingsproblemen zal leiden omdat de voorgenomen transactie de marktstructuren niet significant zal wijzigen en de fusieonderneming met voldoende concurrentie van andere marktspelers te maken zal krijgen.

De Commissie heeft de gevolgen van de voorgenomen transactie op de markten voor de exploitatie en het aanbod van financiële leasingproducten in België onderzocht omdat de activiteiten van VDFin zouden overlappen met die van een andere onderneming, LeasePlan Corporation, waarover Volkswagen ook zeggenschap heeft (zie M.5568). De Commissie meende dat op de betrokken markten nog een voldoende aantal marktspelers actief was om een daadwerkelijke concurrentie in stand te houden.

De Commissie heeft ook de verticale relatie onderzocht tussen de activiteiten van Volkswagen als producent van motorvoertuigen en de activiteiten van D'Ieteren en VDFin op de downstream-markten voor de distributie en verkoop van deze voertuigen. Zij stelde vast dat de voorgenomen transactie de structuur van deze markten in België niet beduidend zou wijzigen en dat er geen concurrentieproblemen zouden ontstaan.

De Commissie kwam derhalve tot de conclusie dat de voorgenomen transactie de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER)1, of een wezenlijk deel daarvan, niet significant zal belemmeren.

De transactie werd op 16 november 2011 bij de Commissie aangemeld.

Achtergrondinformatie over de ondernemingen

VWFS is een volledige dochteronderneming van Volkswagen AG, die een beursgenoteerde Duitse onderneming is en zich vooral bezighoudt met de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van motorvoertuigen (met inbegrip van reserveonderdelen en accessoires). VWFS is verantwoordelijk voor de coördinatie van de financiële diensten van Volkswagen over de hele wereld en is gespecialiseerd in financiële dienstverlening met betrekking tot de distributie en financiering van voertuigen van de merken van het Volkswagen-concern.

D'Ieteren is een distributeur van de merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Yamaha en van onderdelen daarvan. Zij verstrekt service- en onderhoudsdiensten voor deze merken in België en verkoopt er ook tweedehandsvoertuigen. D'Ieteren heeft ook zeggenschap over Belron, die wereldleider is op het gebied van de herstelling en vervanging van autoruiten en opereert onder verschillende merken, waaronder Carglass, Autoglass en Safelite Auto Glass.

VDFin zal in verband met de verkoop van voertuigen van het Volkswagen-concern op de Belgische markt een volledig gamma financiële diensten aanbieden.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de plicht van de Commissie om concentraties en overnames te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties levert geen mededingingsproblemen op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om te besluiten de transactie goed te keuren (Fase I-onderzoek) of een diepgaand onderzoek te beginnen (Fase II-onderzoek).

Een niet-vertrouwelijke versie van dit besluit zal beschikbaar komen op:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6436

Contactpersonen :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

1 :

De EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.


Side Bar