Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Barn inom EU får ytterligare skydd mot internationellt bortförande

Bryssel den 21 december 2011 – I dag har kommissionen föreslagit att EU ska godta Ryssland och ytterligare sju länder som parter i en internationell konvention som är avsedd att förhindra bortförande av barn. 1980 års Haagkonvention säkerställer att barn som bortförs av en av föräldrarna snabbt återförs till sitt hemland, och skyddar också föräldrarnas vårdnads- och umgängesrätt. Fenomenet med att en förälder för bort ett barn utomlands är globalt och drabbar tusentals barn varje år. Genom dagens händelse kommer skyddet för barn inom EU att utökas till att omfatta ytterligare åtta länder: Ryssland, Albanien, Andorra, Armenien, Gabon, Marocko, Seychellerna och Singapore. Konventionen har ratificerats av 86 länder hittills, inklusive alla EU:s medlemsländer.

– Att hindra bortförande av barn är en viktig del i EU:s arbete för att främja barns rättigheter, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som är kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Hon fortsätter: - Vi har redan stränga regler för att se till att barn som har bortförts kan återlämnas och för att tvister ska kunna lösas snabbt inom EU. Genom att vi nu får Ryssland och andra länder som EU:s motparter enligt detta internationella avtal, kan vi garantera att barn skyddas också internationellt.

Om en av föräldrarna som är inblandade i ett fall av bortförande är från ett land som inte är med i EU, tillämpas Haagkonventionen bara om den förälderns ursprungsland är part i konventionen. Alla EU:s medlemsländer är parter i konventionen och kommissionen förespråkar aktivt medlemskap i konventionen internationellt, så att alla barn i EU kan få ett bättre skydd i hela världen.

Detta multilaterala avtal syftar inte till att fatta avgöranden i vårdnadstvister, men erbjuder ett förfarande genom vilket ett bortfört barn snabbt kan återföras till sitt hemland. När barnet väl har återförts till hemlandet, är det de lokala myndigheterna som får avgöra var och med vilken förälder barnet ska bo. Konventionen har också som syfte att säkra skyddet för föräldrarnas vårdnads- och umgängesrätt.

Om en förälder för bort ett barn inom EU gäller stränga skyldigheter enligt den så kallade Bryssel-Il-förordningen (rådets förordning nr 2201/2003) för att se till att barnet återförs. Enligt denna förordning kan domstolarna i det EU-medlemsland till vilket ett barn har bortförts inte vägra att verkställa en order om att återföra ett barn till ursprungsmedlemslandet.

Nyligen insamlade uppgifter visar att förordningen fungerar väl och i allmänhet löses tvister vid bortförande av barn mellan EU:s medlemsländer på ett mycket effektivare och snabbare sätt, framförallt tack vare att det omständliga "exekvatur"-förfarandet har avskaffats. Detta innebär att domstolarna har kortare tid på sig att erkänna och verkställa avgöranden från ett annat medlemsland.

Bakgrund

I artikel 38.4 i 1980 års konvention föreskrivs att konventionen ska tillämpas mellan det anslutande landet och de avtalsslutande stater som har förklarat att de godtar anslutningen. Därför ska EU bestämma om det godtar Ryssland och övriga länders anslutning.

Eftersom EU har exklusiv extern behörighet när det gäller internationella bortföranden av barn måste beslutet om huruvida EU, via sina medlemsländer, bör godta andra länders anslutning till 1980 års konvention fattas genom ett rådsbeslut.

I februari 2011 la kommissionen fram EU:s dagordning för att stärka barns rättigheter genom att följa principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (IP/11/156). Den innehåller en rad konkreta fall där EU kan bidra med ett mervärde i arbetet för barns välbefinnande och säkerhet, som rättsliga förfaranden som t.ex. är bättre anpassade för barn, bättre information till barn om deras rättigheter och ett säkrare internet för barn.

Läs mer:

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europeiska kommissionen – Barns rättigheter

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar