Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Copiii din UE obțin protecție suplimentară împotriva răpirilor internaționale

Bruxelles, 21 decembrie 2011 – Comisia Europeană a propus astăzi ca UE să accepte Rusia și alte șapte țări ca parte la o convenție internațională menită să împiedice răpirea copiilor. Convenția de la Haga din 1980 asigură înapoierea rapidă a copiilor răpiți de către un părinte la reședința obișnuită a acestora și protejează drepturile de acces ale părinților. Răpirea internațională de către un părinte este o problemă globală care afectează anual câteva mii de copii. Acțiunea de astăzi va extinde protecția efectivă a copiilor din UE în opt noi țări: Rusia, Albania, Andorra, Armenia, Gabon, Maroc, Seychelles și Singapore. Până în prezent, Convenția a fost ratificată de 86 de țări, inclusiv de toate statele membre ale UE.

„Prevenirea răpirii copiilor este o componentă esențială a agendei UE pentru drepturile copilului”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Norme stricte sunt deja în vigoare pentru a garanta înapoierea copiilor și soluționarea rapidă a litigiilor în cadrul UE. Prin acceptarea Rusiei și a altor țări ca parteneri ai UE în temeiul acestui acord internațional, putem garanta copiilor o protecție echivalentă la nivel mondial”.

Dacă într-un caz de răpire părintele provine dintr-o țară din afara UE, Convenția de la Haga se aplică numai în cazul în care țara de origine a acelui părinte este parte la Convenție. Toate statele membre ale UE sunt parte la Convenție, iar Comisia Europeană promovează activ la nivel internațional aderarea la aceasta, astfel încât copiii din UE să poată fi mai bine protejați în întreaga lume.

Acest tratat multilateral nu se dorește un instrument de decizie în cazurile de custodie, ci prevede o procedură prin care un copil răpit poate fi înapoiat imediat către țara sa de origine. Odată înapoiat, autoritățile locale de la locul unde se află copilul pot decide unde și cu cine ar trebui să locuiască acesta. De asemenea, Convenția vizează asigurarea protecției drepturilor de acces.

Dacă un părinte răpește un copil pe teritoriul UE, așa-numitul Regulament Bruxelles IIa (Regulamentul nr. 2201/2003 al Consiliului ) impune obligații stricte pentru a se asigura înapoierea copilului. În temeiul regulamentului, instanțele judecătorești din statul membru în care a fost dus copilul răpit nu pot refuza un ordin de înapoiere în statul membru de origine.

Datele centralizate recent arată că Regulamentul este aplicat în mod eficient. În general, litigiile privind răpirea copiilor dintre statele membre ale UE sunt soluționate într-un mod mult mai eficient și rapid, în special datorită eliminării procedurii complicate a exequatur-ului. Aceasta are ca efect faptul că instanțele au o perioadă mai scurtă la dispoziție pentru recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate în alt stat membru.

Context

Conform articolului 38 alineatul (4) din Convenția din 1980, aceasta se aplică în raporturile dintre statul care aderă și acele state contractante care își exprimă acordul în acest sens. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să decidă dacă să accepte aderarea Rusiei și a altor țări.

Întrucât problema răpirii internaționale a copiilor ține de competența externă exclusivă a Uniunii Europene, decizia privind acceptarea de către UE, prin intermediul statelor sale membre, a aderării Rusiei la Convenția din 1980, trebuie luată printr-o decizie a Consiliului.

În februarie 2011, Comisia a prezentat o agendă europeană privind consolidarea drepturilor copilului prin punerea în practică a principiilor Cartei europene a drepturilor fundamentale (IP/11/156). Agenda cuprinde o serie de măsuri concrete prin care UE poate conferi valoare adăugată politicilor în materie de bunăstare și siguranță a copiilor, printre care promovarea justiției în interesul copilului, o mai bună informare a copiilor cu privire la drepturile acestora, precum și sporirea gradului de securitate pe internet în ceea ce privește copiii.

Pentru informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Comisia Europeană – drepturile copilului

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Pagina principală a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar