Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Kinderen in de EU beter beschermd tegen internationale ontvoering

Brussel 21 december 2011 — De Europese Commissie stelt vandaag voor dat Rusland en zeven andere landen door de EU worden aanvaard als partijen bij een internationaal verdrag om kinderontvoering te voorkomen. Het Verdrag van ’s‑Gravenhage van 1980 zorgt ervoor dat kinderen die door een van hun ouders zijn ontvoerd, snel terug kunnen naar hun woonland. Het verdrag beschermt ook de omgangsrechten van ouders. Wereldwijd worden elk jaar enkele duizenden kinderen door een van hun ouders naar het buitenland ontvoerd. Door het besluit van vandaag worden kinderen in de EU nu ook beschermd tegen ontvoering naar Rusland, Albanië, Andorra, Armenië, Gabon, Marokko, de Seychellen en Singapore. Het verdrag is tot nu toe door 86 landen geratificeerd, waaronder alle lidstaten van de EU.

“Het voorkómen van kinderontvoering is een cruciaal onderdeel van het EU-beleid voor kinderrechten”, aldus eurocommissaris voor Justitie Viviane Reding. “Binnen de EU zijn er al strikte regels om te zorgen dat ontvoerde kinderen snel kunnen worden teruggebracht en dat geschillen snel worden opgelost. Nu Rusland en andere landen net als de lidstaten van de EU tot dit internationale verdrag zijn toegetreden, krijgen kinderen wereldwijd diezelfde bescherming.”

Als één van de ouders in een ontvoeringszaak van buiten de EU komt, is het verdrag van ’s-Gravenhage alleen van toepassing als het herkomstland van die ouder ook partij is bij het verdrag. Alle EU-lidstaten zijn partij bij het verdrag. De Europese Commissie streeft er actief naar dat alle landen wereldwijd tot het verdrag toetreden, zodat kinderen uit de EU wereldwijd beter worden beschermd.

Dit multilaterale verdrag houdt niet in dat over voogdijzaken een beslissing wordt genomen, maar voorziet in een procedure om een ontvoerd kind snel naar zijn eigen land terug te brengen. Als het kind eenmaal terug is, kunnen de plaatselijke autoriteiten beslissen waar en bij wie het kind moet wonen. Het verdrag voorziet ook in bescherming van het omgangsrecht.

Als een van de ouders een kind ontvoert naar een andere EU-lidstaat, geldt er op grond van de verordening “Brussel II bis” (Verordening 2201/2003 van de Raad) de strikte verplichting om te zorgen dat het kind terugkomt. Volgens de verordening is de rechter in de EU-lidstaat waarnaar het kind is ontvoerd, verplicht om te gelasten dat het kind wordt teruggebracht.

Uit recente gegevens blijkt dat de verordening goed werkt: geschillen tussen EU-lidstaten over kinderontvoering worden nu veel efficiënter en sneller afgehandeld, vooral doordat de omslachtige “exequatur”-procedure niet meer nodig is. Er is daardoor minder tijd nodig om rechterlijke uitspraken uit een andere lidstaat te erkennen en uit te voeren.

Achtergrond

In artikel 38 van het verdrag van 1980 wordt bepaald dat het verdrag geldt tussen de toetredende staat en de verdragsluitende staten die hebben verklaard deze toetreding te aanvaarden. De Europese Unie moet dus beslissen of zij de toetreding van Rusland en andere landen aanvaardt.

Omdat internationale kinderontvoering een onderwerp is waarvoor de exclusieve bevoegdheid van de EU geldt, moet de Raad van de EU besluiten of de EU, via haar lidstaten, de toetreding van de betrokken landen tot het verdrag van 1980 aanvaardt.

De Commissie heeft in februari 2011 een EU-agenda gepresenteerd om de rechten van het kind te versterken, waarmee zij de beginselen van het EU-handvest van de grondrechten in de praktijk omzet (IP/11/156). De agenda bevat een aantal concrete maatregelen om het beleid voor welzijn en veiligheid van kinderen te verbeteren, zoals het bevorderen van kindvriendelijke justitie, het beter informeren van kinderen over hun rechten en het internet veiliger maken voor kinderen.

Voor meer informatie

Algemene newssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europese Commissie – Rechten van het kind:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar