Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az EU-ban élő gyermekek kiegészítő védelemben részesülnek a jogellenes külföldre vitel tekintetében

Brüsszel, 2011. december 21. – Az Európai Bizottság ma azt javasolta, hogy az EU vegye fel Oroszországot és hét további országot a gyermekek jogellenes elvitelének megakadályozását szolgáló nemzetközi egyezményt aláíró államok közé. Az 1980. évi Hágai Egyezmény biztosítja az egyik szülő által jogellenesen elvitt gyermek azonnali visszavitelét megszokott tartózkodási helyére, valamint a láthatási jog védelmét. Az egyik szülő általi jogellenes külföldre vitel évente több ezer gyermeket érintő globális probléma. A mai lépés eredményesen kiterjeszti az EU-ban élő gyermekek védelmét az alábbi nyolc országra: Oroszország, Albánia, Andorra, Örményország, Gabon, Marokkó, a Seychelle-szigetek és Szingapúr. Az egyezményt mostanáig 86 ország ratifikálta, köztük valamennyi uniós tagállam.

„A gyermekek jogellenes elvitelének megakadályozása alapvető részét képezi az EU gyermekjogi ütemtervének” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, az Unió jogérvényesülési biztosa. „Már jelenleg is szigorú szabályaink vannak a jogellenesen elvitt gyermekek visszavitelének, valamint annak biztosítására, hogy az ezzel kapcsolatos vitákat gyorsan megoldjuk az EU-n belül. Azáltal, hogy Oroszországot és a többi államot az EU-hoz hasonlóképpen partnerekként üdvözölhetjük ezen nemzetközi megállapodás keretében, biztosíthatjuk, hogy a gyermekek globális szinten is hasonló védelemben részesüljenek.”

Amennyiben egy gyermek jogellenes elvitelével kapcsolatos ügyben az egyik szülő az EU területén kívülről származik, a Hágai Egyezmény csak abban az esetben alkalmazható, ha a szülő származási országa tagja az egyezménynek. Valamennyi uniós tagállam tagja az egyezménynek, és az Európai Bizottság aktívan támogatja az egyezményhez való csatlakozást nemzetközi szinten, hogy az EU-ban élő gyermekek ezáltal fokozottabb védelemben részesüljenek világszerte.

Ez a többoldalú szerződés nem akar a felügyeleti joggal kapcsolatos ügyekben határozni, azonban olyan eljárást ír elő, amely keretében egy jogellenesen külföldre vitt gyermeket azonnal vissza tudnak vinni lakóhely szerinti országába. A visszavitelt követően a gyermek lakóhely szerinti országának helyi hatóságai dönthetnek arról, hogy hol és kivel éljen a gyermek. Az egyezmény célja továbbá a láthatási jog védelmének biztosítása.

Arra az esetre, amikor egy szülő jogellenesen elvisz egy gyermeket az EU-n belül, az úgynevezett Brüsszel IIa. rendelet (2201/2003/EK tanácsi rendelet)

szigorú kötelezettségeket ír elő a gyermek visszavitelére vonatkozóan. A rendelet értelmében azon uniós tagállamok bíróságai, ahova a gyermeket jogellenesen elvitték, nem utasíthatnak vissza a gyermeknek a származási tagállamába való visszavitelét elrendelő határozatot.

A közelmúltban vizsgált adatok alapján a rendelet jól működik: általánosságban, a gyermekek jogellenes elvitelével kapcsolatos uniós tagállamok közötti vitákat hatékonyabban és gyorsabban oldják meg, különösen a nehézkes „végrehajthatóvá nyilvánítási” eljárás megszüntetésének köszönhetően. Ezáltal a bíróságok gyorsabban tudják más tagállamok ítéleteit elismerni és végrehajtani.

Előzmények

Az 1980. évi egyezmény 38. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy az egyezmény a csatlakozó ország és azon szerződő államok között alkalmazandó, amelyek nyilatkozatot tettek a csatlakozás elfogadásáról. Az Európai Uniónak éppen ezért döntenie kell, hogy elfogadja-e Oroszország és a többi ország csatlakozását.

Mivel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének kérdése az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartozik, a tagállamokon keresztül tanácsi határozattal kell meghozni a döntést arról, hogy a tagállamok elfogadják-e más országok csatlakozását az 1980. évi egyezményhez.

2011 februárjában az Európai Bizottság olyan ütemtervet terjesztett elő, amelynek célja, hogy az EU Alapjogi Chartájában foglalt elvek gyakorlati megvalósítása révén megerősítse a gyermekek jogait (IP/11/156). Az ütemterv számos konkrét intézkedést tartalmaz, amelyek révén az Unió hozzáadott értéket biztosíthat a gyermekek jólétét és biztonságát szolgáló szakpolitikák számára. Ezek közé tartozik a gyermekbarát igazságszolgáltatás elősegítése, a gyermekek jogaikról való megfelelőbb tájékoztatása, valamint az internet biztonságosabbá tétele a számukra.

További információk:

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Európai Bizottság – A gyermekek jogai

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar