Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Μεγαλύτερη προστασία των παιδιών στην ΕΕ από απαγωγές διεθνώς

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2011 – Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δεχθεί η ΕΕ την προσχώρηση της Ρωσίας και επτά ακόμη χωρών σε διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της απαγωγής παιδιών. Η σύμβαση της Χάγης του 1980 διασφαλίζει την άμεση επιστροφή παιδιών που έχουν απαχθεί από έναν γονέα στο ίδιο κράτος διαμονής, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων επικοινωνίας του γονέα με το παιδί του. Η διεθνής απαγωγή από έναν γονέα αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα που αφορά χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο. Η σημερινή πρόταση θα επιτρέψει να επεκταθεί εμπράκτως η προστασία των παιδιών στην ΕΕ σε οχτώ ακόμη χώρες: Ρωσία, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Γκαμπόν, Μαρόκο, Σεϋχέλλες και Σιγκαπούρη. Η σύμβαση κυρώθηκε από 86 χώρες μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

«Η πρόληψη της απαγωγής παιδιών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του θεματολογίου της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών,» δήλωσε η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Διαθέτουμε ήδη αυστηρούς κανόνες για τη διασφάλιση της επιστροφής των απαχθέντων παιδιών και την γρήγορη επίλυση των διαφορών εντός της ΕΕ. Με την αποδοχή της προσχώρησης της Ρωσίας και των άλλων χωρών ως ομολόγων της ΕΕ στη διεθνή αυτή συμφωνία, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι ανήλικοι προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Όταν ένας γονέας που ενέχεται σε απαγωγή ενεργεί από χώρα εκτός της ΕΕ, η σύμβαση της Χάγης εφαρμόζεται μόνον εφόσον η χώρα καταγωγής του εν λόγω γονέα είναι μέλος της σύμβασης. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη της σύμβασης, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ενεργά την προσχώρηση στη σύμβαση σε διεθνές επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί, σε ολόκληρο τον κόσμο, η προστασία των παιδιών που προέρχονται από την ΕΕ.

Η εν λόγω πολυμερής συνθήκη δεν επιδιώκει να επιλύσει υποθέσεις επιμέλειας, αλλά παρέχει μια ακολουθητέα διαδικασία για τη γρήγορη επιστροφή του απαχθέντος παιδιού στη χώρα καταγωγής του. Μετά την επιστροφή του παιδιού, οι τοπικές αρχές αποφασίζουν που και με ποιον πρέπει να ζήσει το παιδί. Η σύμβαση αποβλέπει επίσης στη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων επικοινωνίας.

Σε περίπτωση απαγωγής παιδιού από γονέα εντός της ΕΕ, ο γνωστός κανονισμός IIα των Βρυξελλών (Κανονισμός 2201/2003 του Συμβουλίου) επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της επιστροφής του παιδιού. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, τα δικαστήρια του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο έχει απαχθεί το παιδί δεν μπορούν να αρνηθούν την απόφαση επιστροφής του παιδιού στο κράτος μέλος καταγωγής.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί τελευταία δείχνουν ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται ικανοποιητικά: σε γενικές γραμμές, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την απαγωγή παιδιών επιλύονται αποτελεσματικότερα και γρηγορότερα χάρη στην κατάργηση της επαχθούς διαδικασίας «exequatur». Τούτο σημαίνει ότι τα δικαστήρια αναγνωρίζουν και εκτελούν τις αποφάσεις άλλων κρατών μελών σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ιστορικό

Το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης του 1980 ορίζει ότι η σύμβαση εφαρμόζεται μεταξύ της προσχωρούσας χώρας και των συμβαλλομένων κρατών μερών που δηλώνουν ότι αποδέχονται την προσχώρηση. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την προσχώρηση της Ρωσίας και των άλλων χωρών.

Δεδομένου ότι το ζήτημα της διεθνούς απαγωγής παιδιών εμπίπτει στην αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση σχετικά με το εάν η ΕΕ θα πρέπει να αποδεχθεί, μέσω των κρατών μελών της, την προσχώρηση άλλων χωρών στη σύμβαση του 1980 πρέπει να ληφθεί με απόφαση του Συμβουλίου.

Τον Φεβρουάριο του 2011, η Επιτροπή παρουσίασε θεματολόγιο της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων του παιδιού με την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (IP/11/156). Το θεματολόγιο αυτό περιλαμβάνει σειρά συγκεκριμένων μέτρων ως προς τα οποία η ΕΕ είναι σε θέση να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε πολιτικές που αποβλέπουν στην ευζωία και την ασφάλεια των παιδιών, παραδείγματος χάριν με την προώθηση ενός φιλικού προς τα παιδιά συστήματος απονομής δικαιοσύνης, την καλύτερη ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματά τους και την καλύτερη προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δικαιώματα του παιδιού

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar