Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Děti v EU získaly dodatečnou ochranu proti mezinárodním únosům

Brusel 21. prosince 2011 – Evropská komise dnes navrhla EU, aby přijala Rusko a sedm dalších zemí jako smluvní strany mezinárodní dohody určené k prevenci únosů dětí. Haagská úmluva z roku 1980 zajišťuje okamžité navrácení dětí, které byly uneseny jedním z rodičů, do země jejich obvyklého bydliště a chrání práva rodičů na styk s dětmi. Mezinárodní únosy dětí, jichž se dopouští jeden z rodičů, představují celosvětový problém, který se týká několika tisíců dětí ročně. Ochrana dětí v EU se díky opatření, které bylo dnes přijato, rozšíří na osm nových zemí: Rusko, Albánii, Andorru, Arménii, Gabon, Maroko, Seychely a Singapur. Do dnešního dne úmluvu ratifikovalo 86 zemí, včetně všech členských států EU.

„Předcházet únosům dětí je základní součástí programu EU v oblasti práv dítěte,“ uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Zavedli jsme přísná pravidla, která zajišťují navrácení unesených dětí a rychlé řešení sporů mezi rodiči v rámci EU. Připojením Ruska a dalších zemí, které budou spolu s EU smluvními stranami této mezinárodní dohody, můžeme zajistit, že děti budou podobně chráněny i na celosvětové úrovni.“

Pokud v případě únosu dítěte pochází jeden rodič ze země mimo EU, Haagská úmluva se uplatní pouze za předpokladu, že země původu tohoto rodiče je členem této úmluvy. Všechny členské státy EU jsou jejími smluvními stranami a Evropská komise aktivně podporuje účast na této úmluvě i na mezinárodní úrovni tak, aby byla dětem z EU poskytována lepší ochrana v celosvětovém měřítku.

Tato vícestranná dohoda nemá za cíl rozhodovat o případech svěření dětí do péče, ale upravuje postup nutný k tomu, aby mohlo být unesené dítě rychle navráceno do země původu. Jakmile je dítě posláno zpět, místní orgány domovského státu dítěte mohou rozhodnout, který z rodičů bude o dítě pečovat. Úmluva je rovněž navržena tak, aby chránila právo rodiče na styk s dítětem.

Jestliže jeden z rodičů unese dítě v rámci EU, striktní povinnost zajistit navrácení dítěte vyplývá z tzv. nařízení Brusel IIa (nařízení Rady 2201/2003). Podle tohoto nařízení nemůže soud v členském státě EU, do něhož bylo dítě uneseno, odmítnout rozhodnutí o navrácení dítěte do státu původu.

Údaje, které byly nedávno shromážděny, dokládají náležité fungování tohoto nařízení. Obecně jsou spory mezi členskými státy, týkající se mezinárodních únosů dětí, řešeny účinněji a rychleji, hlavně díky tomu, že bylo zrušeno zdlouhavé řízení o prohlášení vykonatelnosti. Znamená to, že soudy musí uznat a vykonat rozsudky z jiného členského státu v kratší lhůtě.

Souvislosti

Ustanovení čl. 38 odst. 4 úmluvy z roku 1980 uvádí, že je tato úmluva účinná jen ve vztazích mezi přistupujícím státem a smluvními státy, které prohlásí, že s přistoupením souhlasí. Evropská unie proto musí rozhodnout, zda souhlasí s přistoupením Ruska a dalších zemí.

Vzhledem k tomu, že oblast mezinárodních únosů dětí spadá do výlučné vnější pravomoci Evropské unie, Rada musí prostřednictvím členských států přijmout rozhodnutí, zda souhlasí s přistoupením dalších států k úmluvě z roku 1980.

Evropská komise představila v únoru 2011 agendu EU pro posílení práv dítěte uvedením zásad Listiny základních práv EU do praxe (IP/11/156). Obsahuje řadu konkrétních opatření, kde EU může poskytnout přidanou hodnotu u politik týkajících se blaha a bezpečnosti dětí, například podporovat soudnictví vstřícné k dětem, lépe informovat děti o jejich právech a zajistit bezpečnější internet pro děti.

Další informace:

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Evropská komise – Práva dítěte

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar