Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

По-голяма защита за децата в ЕС срещу международно отвличане

Брюксел, 21 декември 2011 г. Европейската комисия днес предложи Европейският съюз да приеме Русия и още седем държави за страни по международна конвенция, чиято цел е да предотврати отвличането на деца. Хагската конвенция от 1980 г. гарантира незабавното връщане в държавата на обичайно пребиваване на деца, отвлечени от единия си родител, и осигурява защита на правото на родителите на лични отношения с детето. Международното отвличане, извършено от родител, е проблем от световен мащаб и всяка година засяга няколко хиляди деца. Предприетата днес стъпка на практика ще увеличи с осем нови държави географската територия на защита за децата в ЕС: Русия, Албания, Андора, Армения, Габон, Мароко, Сейшелските острови и Сингапур. Към днешна дата Конвенцията е ратифицирана от 86 държави, сред които и всички държави-членки на ЕС.

,,Предотвратяването на отвличането на деца е съществен елемент от политиката на ЕС за правата на детето,“ заяви заместник-председателят на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието г-жа Вивиан Рединг. ,,Вече разполагаме със строги правила, с които се осигурява връщането на отвлечените деца и бързото решаване на спорове в рамките на ЕС. С приемането на Русия и другите държави като партньори на ЕС по това международно споразумение гарантираме, че за децата ще има подобна защита и в глобален план.“

Ако единият от родителите по дело за отвличане е от държава извън ЕС, Хагската конвенция е приложима само ако държавата на произход на родителя се е присъединила към Конвенцията. Всички държави-членки на ЕС са страни по Конвенцията и Европейската комисия насърчава активно на международно равнище присъединяването към Конвенцията, така че децата в ЕС да бъдат по-добре защитени по целия свят.

Целта на този многостранен договор не е да се постановят решения по делата за родителски права, а да се предвиди процедура, чрез която дадено отвлечено дете да може да бъде върнато незабавно в неговата държава. След връщането на детето съответните местни органи могат да вземат решение къде и при кого следва да живее то. Конвенцията също така има за цел да гарантира защита на правото на лични отношения.

Ако родител отвлече дете в рамките на ЕС, т. нар. регламент ,,Брюксел IIa“ (Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета) налага строги изисквания, за да се осигури връщането на детето. Съгласно регламента съдилищата в държавата-членка на ЕС, където е било заведено детето след отвличането, не могат да откажат да изпълнят заповед за връщане на детето в държавата-членка на произход.

Събраните наскоро данни сочат, че регламентът функционира добре: като цяло свързаните с отвличане на деца спорове между държавите-членки на ЕС се решават много по-ефективно и бързо, най-вече благодарение на премахването на тромавата процедура по екзекватура. Това означава, че на съдилищата е нужен по-кратък срок за признаване и изпълнение на съдебните решения от друга държава-членка.

Контекст

Член 38, алинея четвърта от Конвенцията от 1980 г. гласи, че тя се прилага между присъединяващата се държава и договарящите държави, които направят декларация, че приемат присъединяването ѝ. Следователно Европейският съюз трябва да реши дали да приеме присъединяването на Русия и другите държави.

Тъй като въпросите, свързани с международното отвличане на деца, попадат в сферата на изключителната външна компетентност на Европейския съюз, решението дали Европейският съюз, посредством своите държави-членки, следва да приеме присъединяването на други държави към Конвенцията от 1980 г. трябва да бъде взето с решение на Съвета.

През февруари 2011 г. Комисията представи програма на ЕС за утвърждаване на правата на детето посредством прилагането на практика на принципите от Хартата на основните права на ЕС (IP/11/156). В програмата са включени редица конкретни действия, с които ЕС може да допринесе за политиките за благополучие и безопасност на децата, включително насърчаване на съобразено с правата на децата правосъдие, по-добро информиране на децата относно техните права и по-безопасен за децата интернет.

За повече информация

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Европейска комисия — Права на детето:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Мина Андреевa (+32 2 299 13 82)


Side Bar