Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană oferă orientări sectorului european al asigurărilor pentru a garanta nediscriminarea între femei și bărbați în ceea ce privește primele de asigurare

Bruxelles, 22 decembrie 2011 – Comisia Europeană a adoptat astăzi orientări pentru a ajuta sectorul asigurărilor să pună în aplicare prețuri unisex, după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că primele diferite pentru bărbați și femei constituie o discriminare pe bază de sex. În hotărârea pronunțată la 1 martie 2011 în cauza Test-Achats, Curtea de Justiție a stabilit că până la 21 decembrie 2012 asigurătorii trebuie să asigure aplicarea unui tratament egal clienților individuali de sex masculin și celor de sex feminin în ceea ce privește primele de asigurare și prestațiile (MEMO/11/123). În septembrie 2011, vicepreședinte Viviane Reding, comisarul european pentru justiție, s-a întâlnit cu asigurători europeni de renume pentru a discuta modul în care sectorul trebuie să se adapteze la hotărârea Curții (MEMO/11/624).

În urma consultărilor cu guvernele naționale, cu asigurători și consumatori, noile orientări ale Comisiei răspund nevoii de îndrumări practice privind implicațiile hotărârii. Scopul acestora este de a oferi avantaje atât pentru consumatori, cât și pentru societățile de asigurări.

"Când Curtea de Justiție a emis hotărârea în cauza Test-Achats la 1 martie anul acesta, am promis că asigurătorii și consumatorii vor fi ajutați de Comisie să se adapteze la această decizie”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție și vicepreședinte al Comisiei. „Prin adoptarea acestor orientări cu un an înainte de termenul limită de punere în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție, ne-am respectat angajamentul. Depinde acum de sectorul asigurărilor să asigure o tranziție lină spre un tratament egal din toate punctele de vedere între bărbați și femei în domeniul asigurărilor. Comisia va rămâne vigilentă cu privire la modul în care industria pune în aplicare hotărârea Curții. Mă aștept ca asigurătorii care aplică primii un tarif unisex să aibă un avantaj concurențial pe piața europeană.”

Michel Barnier, comisarul UE pentru piața internă și servicii, a declarat: „Au existat unele preocupări în rândul asigurătorilor cu privire la impactul și consecințele acestei hotărâri importante, în special în această perioadă în care asigurătorii, la fel ca toți ceilalți participanți de pe piața financiară, se confruntă cu provocări importante. Cred că aceste orientări vor fi utile sectorului și îi vor asista pe asigurători în procesul de adaptare a contractelor și primelor pentru a asigura punerea în conformitate cu hotărârea, la timp și în totalitate. Atât sectorul, cât și titularii de polițe de asigurare vor avea de câștigat.”

Orientările adoptate astăzi acoperă o serie de aspecte care au reieșit din consultări aprofundate cu statele membre și cu părțile interesate. De exemplu, acestea clarifică faptul că hotărârea se aplică numai contractelor noi, în special celor încheiate începând cu 21 decembrie 2012. De asemenea, orientările oferă exemple concrete care indică ce se înțelege prin „contracte noi” pentru a garanta o aplicare extinsă la nivel european, începând cu aceeași dată, a normei privind primele și prestațiile unisex.

În plus, orientările oferă exemple de practici de asigurare privind egalitatea între femei și bărbați care sunt compatibile cu principiul primelor și prestațiilor unisex și, prin urmare, nu vor fi modificate în urma hotărârii pronunțate în cauza Test-Achats. Aceste practici sunt foarte diferite, variind de la calcularea provizioanelor tehnice la prețurile de reasigurare, la subscrierea medicală sau la acțiunile de promovare cu un obiectiv precis.

Context

Implicațiile hotărârii au fost discutate la 20 iunie cu statele membre și părțile interesate în cadrul Forumului privind egalitatea între femei și bărbați și asigurările instituit de Comisie în 2009. La 21 septembrie, comisarul european pentru justiție, Viviane Reding, s-a întâlnit și cu manageri ai societăților europene de asigurări.

Hotărârea în cauza Test-Achats nu înseamnă că femeile vor plăti întotdeauna aceleași prime de asigurări auto ca și bărbații.

În prezent, un tânăr conducător auto vigilent plătește mai mult pentru asigurarea auto doar pentru că este bărbat. În temeiul acestei hotărâri, asigurătorii nu mai pot utiliza sexul ca un factor de risc determinant pentru a justifica diferențele în ceea ce privește primele individuale, însă primele plătite de către șoferii atenți – bărbați și femei – vor continua să scadă pe baza comportamentului lor individual la volan. Hotărârea nu afectează utilizarea altor factori legitimi de risc și prețul va continua să reflecte gradul de risc. Sexul este un factor determinant de evaluare a riscului pentru cel puțin trei mari categorii de produse: asigurări auto, asigurări de viață/anuități și asigurări private de sănătate.

În toate cele trei categorii, este probabil ca tranziția spre prețuri unisex să aibă consecințe în ceea ce privește primele și/sau prestațiile la nivel individual pentru bărbați și femei. În funcție de produsul în cauză, primele ar putea crește sau ar putea scădea pentru anumite categorii de consumatori.

Sectorul asigurărilor este competitiv și inovator. Acesta ar trebui să fie în măsură să efectueze aceste ajustări și să ofere clienților produse unisex atractive fără să provoace un impact nejustificat asupra nivelului general al prețurilor. Reducerile de preț care rezultă din aplicarea prețurilor unisex ar trebui să se răsfrângă asupra clienților cu același nivel de echitate ca în cazul creșterilor de prețuri.

Cauza Test-Achats (C-236/09), înaintată de către Curtea Constituțională a Belgiei, făcea referire la discriminarea pe bază de sex în ceea ce privește prețul asigurărilor. La 1 martie 2011, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat nulă începând cu 21 decembrie 2012 o scutire din cadrul legislației UE în materie de tratament egal care permite statelor membre să mențină o diferențiere între bărbați și femei în ceea ce privește primele și prestațiile pentru cei asigurați.

Directiva 2004/113/CE a Consiliului privind egalitatea de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (adoptată în unanimitate de către Consiliul de Miniștri al UE) interzice discriminarea directă și indirectă pe criterii de sex în afara pieței muncii.

La articolul 5 alineatul (1) din directivă se precizează că: „Statele membre veghează pentru ca, în toate noile contracte încheiate după 21 decembrie 2007, utilizarea sexului ca factor în calculul primelor și prestărilor în domeniul serviciilor de asigurare și al serviciilor financiare conexe să nu ducă la crearea, pentru cei asigurați, a unor diferențe în materie de prime și prestații.”

Înainte de pronunțarea hotărârii, articolul 5 alineatul (2) din directivă prevedea dreptul statelor membre de a deroga de la norma privind primele și prestațiile unisex în ceea ce privește contractele de asigurare: „Statele membre pot decide, înainte de 21 decembrie 2007, să autorizeze diferențe proporționale în materie de prime și prestații pentru cei asigurați, în cazul în care sexul reprezintă un factor determinant în evaluarea riscurilor, pe baza datelor actuariale și statistice pertinente și precise. Statele membre în cauză informează Comisia cu privire la acestea și veghează ca datele precise privind utilizarea sexului ca factor determinant să fie colectate, publicate și actualizate periodic.”

Toate statele membre au făcut uz de această derogare pentru o parte din contractele de asigurare sau pentru toate. Legislația belgiană include o derogare pentru asigurarea de viață în legislația sa națională. Un litigiu referitor la legalitatea derogării din legislația belgiană a condus la hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție în cauza Test-Achats.

Curtea a constatat că scutirea de la aplicarea normei privind primele și prestațiile unisex prevăzută la articolul 5 alineatul (2) este incompatibilă cu scopul directivei, astfel cum a fost stabilit la articolul 5 alineatul (1), și, prin urmare, cu Carta drepturilor fundamentale a UE. Curtea a decis:

„Începând cu 21 decembrie 2012, articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii este nevalid.”

Pentru informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar