Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság útmutatást ad az európai biztosítási ágazat számára, hogy a biztosítási díjak terén garantálja a nők és férfiak közötti megkülönböztetésmentességet

Brüsszel, 2011. december 22. – Az Európai Bizottság ma iránymutatást fogadott el, hogy segítse a biztosítási ágazatot az uniszex árazás megvalósításában, miután az Európai Unió Bírósága úgy rendelkezett, hogy a férfiak és nők esetében eltérő biztosítási díjak nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetést jelentenek. A Test-Achats-ügyben 2011. március 1-jén hozott ítéletében a Bíróság 2012. december 21-éig adott haladékot a biztosítóknak arra vonatkozóan, hogy egyenlő bánásmódban részesítsék a magánszemély férfi és nő ügyfeleket a biztosítási díjak és juttatások tekintetében (MEMO/11/123). Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos 2011 szeptemberében vezető uniós biztosítók képviselőivel találkozott, hogy megvitatassák, az ágazatnak hogyan kellene igazodnia a Bíróság ítéletéhez (MEMO/11/624).

A nemzeti kormányokkal, biztosítókkal és fogyasztókkal folytatott egyeztetéseket követően elfogadott új bizottsági iránymutatás az ítélet hatásaival kapcsolatos gyakorlati útmutatás iránti igénynek tesz eleget. Célja, hogy a fogyasztók és a biztosítótársaságok javát egyaránt szolgálja.

„Amikor a Bíróság idén március 1-jén kibocsátotta a Test-Achats-ügyben hozott ítéletét, ígéretet tettem arra, hogy a Bizottság segíteni fogja a biztosítókat és a fogyasztókat az ítélethez való alkalmazkodásban” – nyilatkozta Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos, a Bizottság alelnöke. „Azzal, hogy az iránymutatást egy teljes évvel a Bíróság ítéletének való megfelelés határideje előtt elfogadtuk, eleget tettünk kötelezettségvállalásunknak. Mostantól a biztosítási ágazatnak kell garantálnia a sima átmenetet a férfiakkal és a nőkkel szemben a biztosítások terén tanúsított, teljesen egyenlő bánásmód felé. A Bizottság továbbra is éberen fogja figyelni, hogy az ágazat hogyan hajtja végre a Bíróság ítéletét. Várakozásaim szerint azok a biztosítók, akik elsőként mozdulnak el az uniszex díjszabás felé, versenyelőnyben lesznek az európai piacon.”

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős uniós biztos kijelentette: „A biztosítók körében aggályok merültek fel e fontos ítélet hatását és következményeit illetően, különösen most, amikor a biztosítóknak a pénzpiac minden más szereplőjéhez hasonlóan jelentős kihívásokkal kell szembenézniük. Meggyőződésem, hogy az iránymutatás az ágazat hasznára lesz, és segíteni fogja a szerződések és a díjak kiigazítását annak érdekében, hogy az ítéletnek való megfelelés megfelelő időben és teljes mértékben garantált legyen. Ez mind az ágazat, mind a biztosításikötvény-tulajdonosok számára előnyös lesz.”

A ma elfogadott iránymutatás számos olyan kérdéssel foglalkozik, amely a tagállamokkal és az érintettekkel folytatott részletes konzultációk során merült fel. Egyértelművé teszi például, hogy az ítélet csak az új szerződésekre, konkrétan a 2012. december 21-étől kezdődően kötött szerződésekre vonatkozik. Emellett konkrét példákkal szolgál arra vonatkozóan, mi minősül „új szerződésnek”, hogy az uniszex szabály uniós szintű, átfogó alkalmazása a fenti időponttól kezdve biztosított legyen.

Az iránymutatás ezenfelül példákkal szolgál az olyan, nemi hovatartozáshoz kapcsolódó biztosítási gyakorlatokra vonatkozóan, amelyek összeegyeztethetők az uniszex biztosítási díjak és juttatások elvével, és ezért nem fognak változni a Test-Achats-ügyben hozott ítélet miatt. Ezek a gyakorlatok nagyon sokfélék, és a biztosítástechnikai tartalékok meghatározásától kezdve egészen a viszontbiztosítási árazásig, a betegbiztosításig vagy a célzott marketingtevékenységig terjednek.

Előzmények

Az ítélet következményeiről a tagállamokkal és az érdekeltekkel folytatott megbeszélésre június 20-án került sor, a Bizottság által 2009-ben alapított „Forum on Gender and Insurance” (A nemi hovatartozás és a biztosítás fóruma) keretében. Viviane Reding, az Európai Unió jogérvényesülési biztosa szeptember 21-én európai biztosítótársaságok vezetőivel is találkozott.

A Test-Achats-ügyben hozott ítélet nem jelenti azt, hogy a nők mindig a férfiakkal azonos mértékű gépjármű-biztosítási díjat fognak fizetni.

Jelenleg egy gondos, fiatal férfi autóvezető pusztán azért fizet többet a gépjármű-biztosításért, mert férfi. Az ítélet értelmében a biztosítók a továbbiakban nem alkalmazhatják a nemi hovatartozást az egyének díjai közötti különbségeket igazoló, meghatározó kockázati tényezőként. A gondos autóvezetők által fizetett díjak azonban az egyéni vezetési magatartás alapján továbbra is csökkenni fognak, a férfiak és nők esetében egyaránt. Az ítélet más jogszerű kockázatértékelő tényezők alkalmazását nem érinti, és az ár továbbra is tükrözni fogja a kockázatot. A nemi hovatartozás legalább három fő termékkategóriában meghatározó kockázatértékelő tényező: gépjármű-biztosítás, életbiztosítás/életjáradék és magán betegbiztosítás.

Az uniszex árazás irányába történő átmenetnek valószínűleg mindhárom kategóriában következményei lesznek az egyes férfiak és nők biztosítási díjai és/vagy juttatásai szintjén. A díjak – az érintett terméktől függően – meghatározott fogyasztói kategóriák esetében emelkedhetnek, illetve csökkenhetnek.

A biztosítási ágazatban erős a verseny és nagyfokú az innováció. Az ágazatnak képesnek kell lennie e kiigazítások megtételére, valamint arra, hogy a nemi hovatartozástól független, vonzó termékeket kínáljon a fogyasztóknak, az általános árszint indokolatlan befolyásolása nélkül. Az uniszex árazásból eredő árcsökkenéseket ugyanolyan következetesen érvényesíteni kell a fogyasztókkal szemben, mint az áremeléseket.

A belga alkotmánybíróság által kezdeményezett Test-Achats-ügy (C-236/09) tárgya a biztosítási árazásban érvényesülő, nemi alapú megkülönböztetés volt. 2011. március 1-jén az Európai Unió Bírósága 2012. december 21-i hatállyal érvénytelennek nyilvánította az EU egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogszabályaiban engedélyezett azon eltérést, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok különbségtételt tartsanak hatályban a magánszemély férfiak és nők biztosítási díjai és juttatásai között.

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló (az Európai Unió Tanácsa által egyhangúlag elfogadott) 2004/113/EK tanácsi irányelv tiltja a munkaerőpiacon kívüli, közvetlen és közvetett nemi alapú megkülönböztetést.

Az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerint „[a] tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 2007. december 21. után kötött valamennyi új szerződésben a biztosítási, illetve azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások alkalmazásakor a biztosítási díjak és juttatások számításában a nemi hovatartozás tényezőként történő számbavétele az egyének biztosítási díjaiban és juttatásaiban nem eredményez különbséget.”

Az ítéletet megelőzően az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése feljogosította a tagállamokat a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos uniszex szabálytól való eltérésre: „[A] tagállamok 2007. december 21. előtt dönthetnek úgy, hogy megengednek arányos különbségeket az egyének biztosítási díjaiban és juttatásaiban, ha a vonatkozó és pontos biztosításmatematikai és statisztikai adatok alapján a nemi hovatartozás alkalmazása a kockázatelemzésben meghatározó tényező. Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemi hovatartozás döntő biztosításmatematikai tényezőként történő alkalmazására vonatkozó pontos adatokat összeállítsák, közzétegyék és rendszeresen frissítsék, és erről a Bizottságot tájékoztatják.”

Néhány vagy valamennyi biztosítási szerződés esetében minden tagállam élt ezen eltérés lehetőségével. A belga nemzeti jog az életbiztosításra vonatkozóan tartalmaz eltérést. A Belgium által alkalmazott eltéréssel kapcsolatos vita vezetett a Bíróság Test-Achats-ügyben hozott ítéletéhez.

A Bíróság úgy találta, hogy az uniszex szabálytól való – az 5. cikk (2) bekezdésében található – eltérés összeegyeztethetetlen az irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott céllal, és ezért az EU Alapjogi Chartájával is. A Bíróság a következőképpen rendelkezett:

„A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi irányelv 5. cikkének (2) bekezdése 2012. december 21-i hatállyal érvénytelen.”

További információk:

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar