Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az európai közbeszerzések modernizálása a növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében

Brüsszel, 2011. december 20. – A közszektorbeli szervek évente a GDP 18%-ának megfelelő összeget költenek árukra, szolgáltatásokra és építési beruházásokra. A tagállamok többségében jelentkező költségvetési megszorítások és a gazdasági nehézségek idején a közbeszerzési politikának még a szokásoshoz képest is fokozottan biztosítania kell a források optimális felhasználását annak érdekében, hogy támogassa a növekedést és a munkahelyteremtést, és ezáltal hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. A közbeszerzési irányelveknek a Bizottság által ma bejelentett felülvizsgálata az európai unióbeli közszektor megrendeléseinek mélyreható modernizációjára irányuló átfogó program részét képezi. A program egy koncessziókról szóló irányelvet is tartalmaz. Ez az európai szinten mindeddig csak részben szabályozott terület olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek szükségessé teszik a külön jogszabályban való szabályozást, de ez teljes mértékben összhangban marad az átfogó reform szempontjaival.

A közbeszerzési szabályozás reformja egyike a 2011 áprilisában elfogadott egységes piaci intézkedéscsomag tizenkét kiemelt intézkedésének (IP/11/469). A mostani költségvetési nehézségek közepette a közbeszerzések hatékonysága valóban minden tagállam számára meghatározó szemponttá vált. Ezért olyan rugalmas és felhasználóbarát eszközökre van szükség, amelyek a lehető legkönnyebbé teszik a közszektorbeli szervek és beszállítóik számára az átlátható és versenyt támogató szerződés-odaítélést, hogy a beszerzéseknél legjobb minőség–ár arány érvényesülhessen).

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Michel Barnier kijelentette: „Szükség van erre a széles körű és jól megalapozott reformra. A hatályos irányelvek már bizonyítottak, az irányelveket azonban tovább kell fejlesztenünk. Azt szeretném elérni, hogy a közbeszerzési irányelvek egyszerűbbek, hatékonyabbak legyenek, és könnyítsék meg a közbeszerzésekben napi szinten részt vevők munkáját. Ami a koncessziókról szóló irányelv-javaslatot illeti, az a közbeszerzések belső piacának megvalósítását tükrözi, és reményeim szerint az elkövetkező években jelentős hasznokat hoz majd a közkiadások hatékonysága és a gazdasági növekedés tekintetében.”

Háttér

A közbeszerzésekre vonatkozó európai szabályok modernizálása

A javasolt reform a meglévő eszközök és megoldások alapos modernizálására irányul.

1. Az első számú cél a szabályok és eljárások egyszerűsítése, rugalmasabbá tétele. Ennek érdekében a Bizottság konkrétan az alábbiakat javasolja:

  • a tárgyalásos eljárás igénybevételi lehetőségének bővítése, ami révén az ajánlatkérő a szükségleteinek jobban megfelelő árukat és szolgáltatásokat szerezhet be kedvezőbb áron;

  • a közbeszerzések során alkalmazott elektronikus kommunikáció kiterjesztése, középtávon pedig általánossá tétele, mivel ez egy meghatározó eleme a közbeszerzések egyszerűsítésének;

  • az adminisztratív terhek, így a gazdasági szereplőktől bekért dokumentáció drasztikus csökkentése, ami könnyebbé teszi a gazdasági szereplők életét.

2. Előmozdítani a kkv-knak a közbeszerzési piachoz való hozzáférését: az adminisztratív terhek csökkentését szolgáló intézkedések és a szerződések részekre osztásának erős ösztönzői, továbbá az ajánlattételhez szükséges pénzügyi kapacitásra vonatkozó követelmények korlátozása könnyíti és fokozza majd a kkv-k részvételét.

3. A javasolt reform egyúttal a közbeszerzések alkalmazásának minőségi fejlesztésére is irányul, aminek érdekében erősíti az olyan társadalmi és környezeti kritériumok figyelembevételét, mint például az életciklus-költségek vagy a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű személyek beilleszkedése, ezáltal is hozzájárulva az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.

4. A reformnak része továbbá:

  • az összeférhetetlenségekkel, a részrehajlással és a korrupcióval szembeni fellépésre irányuló, már meglévő garanciák javítása annak érdekében, hogy – a pénzügyi kockázatokra is tekintettel – még inkább kikezdhetetlenek legyen az eljárások;

  • egy olyan nemzeti hatóságnak a tagállamok általi kijelölése, amelynek feladata a közbeszerzések felügyelete, végrehajtása és ellenőrzése a szabályok jobb gyakorlati alkalmazásának biztosítása érdekében.

A koncessziókról szóló irányelv: az európai közbeszerzések jogi keretének teljessé tétele

A koncessziókról szóló irányelvre vonatkozó javaslat a jellemzően egy közszektorbeli intézmény és legtöbbször egy magántulajdonban lévő vállalkozás között létrejövő partnerségi megállapodásokat fedi le, amelyeknél a vállalkozás viseli a különböző infrastruktúrák (kikötők, vízművek, parkolók, fizetős utak stb.) fenntartásával és megépítésével vagy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával (energia, egészségügy, vízellátás és szennyvízkezelés, hulladék-ártalmatlanítás stb.) kapcsolatos működési kockázatokat.

Az irányelvvel kiteljesedik a közbeszerzések európai szabályozása, hiszen a szolgáltatási koncessziókra is vonatkozik, amelyek viszont eddig a másodlagos jog rendelkezéseinek hatályán kívül maradtak. A javasolt szabályok a hatóságok számára a feladatuk ellátásához szükséges jogbiztonságot garantáló, egyértelmű jogi keret megteremtésére irányulnak. A szabályok minden európai vállalkozás, így a kis- és középvállalkozások számára is tényleges hozzáférést igyekeznek biztosítani a koncessziók piacához, ezáltal pedig hozzájárulhatnak a köz- és magánszféra közötti partnerségek kialakításához, amelyeknek a koncessziók alkalmazása kiemelt eszköze lehet.

A Bizottság ezért a koncesszióknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kötelező közzétételét javasolja. A Bizottság javaslatai között szerepel továbbá az ajánlatkérőnek a kiválasztási és az odaítélési szempontok meghatározására vonatkozó kötelezettségeinek pontosítása, néhány alapvető – az odaítélési eljárás során betartandó – garanciának a beiktatása, továbbá a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokról szóló irányelvnek minden, a koncessziók szerzésében érdekelt személyre való kiterjesztése, valamint a szabályozás egyértelművé tételét szolgáló egyes, például a megvalósítás alatt lévő koncessziók módosításának feltételeiről szóló rendelkezések megalkotása.

A tervezetben szereplő intézkedések nem járnak túlzott adminisztratív teherrel, és kizárólag a nagyértékű vagy nyilvánvalóan több országot érintő koncessziókra vonatkoznak.

Következő lépések

Az egységes piaci intézkedéscsomag alapján 2012 végéig lezárandó elfogadásukra irányuló jogalkotási eljárás megindítása céljából a Bizottság javaslatai átkerülnek a Miniszterek Tanácsához és az Európai Parlamenthez.

Lásd még a következő dokumentumokat: MEMO/11/931 és MEMO/11/932

Az EU közbeszerzési politikájáról az alábbi internetcímen további információ található:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar