Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság elfogadta az általános érdekű szolgáltatások európai uniós minőségi keretét

Brüsszel, 2011. december 20. – Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta az általános érdekű szolgáltatások európai uniós minőségi keretét. Az említett szolgáltatások többek között az egészségügy, az időskorúak és a gyermekek gondozása, a fogyatékos személyek ellátása és a szociális lakáshoz juttatás területén jelentenek nélkülözhetetlen biztonsági hálót a polgárok számára. Az ilyen jellegű szolgáltatások az iskolák, a képzési központok és az egyetemek tekintetében kulcsfontosságú szerepet kapnak a tudásalapú gazdaság szempontjából is. Jelenleg, amikor a közigazgatási szervek a költségvetési konszolidáció szükségességével szembesülnek, kiemelten fontos, hogy rendelkezésre álljon egy olyan megfelelő keret, amelynek köszönhetően a lehető leghatékonyabban és legtakarékosabban nyújthatóak a minőségi szolgáltatások.

Barroso elnök a következőket nyilatkozta: „2009-es politikai iránymutatásaimban világosan felhívtam a figyelmet arra, hogy az általános érdekű szolgáltatások az új növekedési források lehetséges ösztönzői és kulcsfontosságúak a társadalmi kohézió biztosításában. A ma elfogadott minőségi keret alátámasztja az Európai Bizottságnak az innovatív és magas színvonalú közszolgáltatások támogatása iránti elkötelezettségét, e szolgáltatások a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben ugyanis még kevésbé nélkülözhetőek.”

A keret révén a tagállamok biztosítani tudják majd, hogy az uniós szintű szabályozási környezet a továbbiakban is az egységes piac szociális dimenzióját erősítse, és hogy a későbbi kezdeményezések felvázolásakor még jobban figyelembe tudják venni az ilyen jellegű szolgáltatások sajátos jellegét. A keretnek köszönhetően a tagállamok e szolgáltatások nyújtásakor az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. jegyzőkönyvben elismert értékekre – minőség, biztonság és megfizethetőség, az egyenlő bánásmód, valamint az egyetemes hozzáférés és a felhasználói jogok – támaszkodhatnak. A minőségi keret három egymást kiegészítő tevékenységi területből áll:

  • Az egyértelműség és jogbiztonság fokozása arra vonatkozóan, hogy az uniós szabályok mely módon alkalmazandóak az általános érdekű szolgáltatásokra, továbbá – szükség esetén – a szabályok felülvizsgálata a speciális igények kielégítésére. A Bizottság e közleménnyel egy időben két jelentős szabályozási területen – az általános gazdasági érdekű szolgáltatások állami támogatása és a közbeszerzések/koncessziók területén – terjeszt elő reformokat, amivel az a célja, hogy az érintett szolgáltatások nyújtásánál rugalmasabb és egyszerűbb eljárások álljanak a tagállamok rendelkezésére. A reformokkal fokozni próbálják a két szakpolitika közötti konvergenciát, egyszerűbb áttekinthetőséget kínálva ezzel az érdekelt felek számára.

  • Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása: a Bizottság – az alapvető banki és postai szolgáltatások, az elektronikus hírközlési szolgáltatások, a közlekedés és az energiaágazat területével kapcsolatos közelmúltbeli fellépéseire építve – a továbbiakban is kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos területeken valamennyi polgár számára biztosítsa az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

  • A minőség ösztönzése: a Bizottság a szociális szolgáltatások területén megerősíti a minőség fokozására tett kötelezettségvállalását és az itt elért eredmények tervei szerint mintaként szolgálnak majd a többi általános érdekű szolgáltatás esetében.

Előzmények

Második hivatali időszaka elején Barroso elnök kiemelt területként határozta meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat. 2009-es politikai iránymutatásaiban1 elismervén az európai társadalmi modellben betöltött fontos szerepüket, a növekedés és a társadalmi kohézió új forrása egyik lehetséges ösztönzőjének tartotta a szolgáltatási ágazat modernizációját.

A Szerződés ugyan folyamatosan lehetővé tette, hogy a tagállamok az ilyen jellegű minőségi szolgáltatások nyújtásáról szabadon dönthessenek, a Lisszaboni Szerződés azonban az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 14. cikkében és az általános érdekű szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyvben új rendelkezéseket vezetett be. Az Alapjogi Charta 36. cikkét pedig a Szerződésekhez hasonló jogi érvénnyel ruházta fel. Ezen keretfeltételekre tekintettel döntött úgy a Bizottság, hogy egyetlen minőségi keretben kívánja összefoglalni az általános érdekű szolgáltatások területére vonatkozó átfogó intézkedéseit. A keretszabály lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy teljesítse azon kötelezettségvállalását, amelynek értelmében a szociális gazdaságot és a szociális innovációt az Európa 2020 stratégia2 keretében folyó munkájának középpontjába helyezi.

Kapcsolattartók :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

„Politikai iránymutatások a következő Bizottság számára”; Brüsszel, 2009. szeptember 3.

2 :

„EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” – COM(2010) 2020.


Side Bar