Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Állami támogatás: A Bizottság új szabályokat fogadott el az általános gazdasági érdekű szolgáltatások állami támogatásával kapcsolatban

Brüsszel, 2011. december 20. – Az Európai Bizottság széles körű nyilvános konzultációkat követően módosított szabályozást fogadott el az általános gazdasági érdekű szolgáltatások állami ellentételezésének vizsgálatával kapcsolatban. Az új szabálycsomag tisztázza az állami támogatásokkal kapcsolatos legfontosabb elveket, valamint diverzifikált és arányos megközelítést vezet be. Ezzel egyrészt leegyszerűsíti a szűkebb körben, helyi szinten nyújtott vagy társadalmi célt szolgáló általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat, másrészt jelentősebb ügyek esetén nagyobb hangsúlyt fektet a versenyszempontú megfontolásokra.

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó új szabálycsomag egyszerűbb, egyértelműbb és rugalmasabb keretet biztosít, hogy a tagállamok a legjobb minőségű közszolgáltatásokat biztosíthassák polgáraik számára, ami ebben a válságos időszakban különösen fontos. Természetesen a Bizottság feladata, hogy megakadályozza az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások túlkompenzációját, és ezáltal biztosítsa a piaci versenyt és a munkahelyeket, valamint a szűkös állami források hatékony felhasználását – nyilatkozta Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke.”

A tagállamok nagyrészt szabadon határozhatják meg, hogy mi minősül általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozásnak. Ugyanakkor a Bizottságnak kell biztosítania, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozásoknak adott állami támogatás ne vezessen a belső piaci verseny torzulásához.

Az olyan alapfogalmak, mint például a „gazdasági tevékenység” tisztázásával a 2005. júliusi MontiKroes-csomagot felváltó új szabálycsomag megkönnyíti a szabályok alkalmazását az országos, regionális vagy helyi kormányzatok számára.

A kompenzáció nagyságától függetlenül minden szociális szolgáltatás mentesül a Bizottságnak tett bejelentési kötelezettség alól. Az érintett szolgáltatásoknak olyan „szociális szükségleteket kell kielégítenie, mint a tartós ápolás-gondozás, a gyermekgondozás, a munkaerőpiac hozzáférhetősége és a munkaerőpiacra történő ismételt belépés, a szociális lakáshoz juttatás, valamint a kiszolgáltatott csoportok gondozása és társadalmi befogadása”. Korábban csak a kórházak és a szociális lakáshoz juttatás kategóriájába tartozó szolgáltatások mentesültek a bejelentési kötelezettség alól. Más általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalatok akkor mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól, ha a nekik nyújtott kompenzáció összege kevesebb mint évi 15 millió euró.

A Bizottság másik javaslata a többi szolgáltatás esetében megállapít egy minimális kompenzációs küszöböt, amely alatt az intézkedés nem minősül állami támogatásnak. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetében a csekély összegű támogatás összeghatárát hároméves időszak alatt nyújtott 500 000 euróban határoznák meg. Ez csökkentené a szűkebb körben nyújtott általános gazdasági érdekű szolgáltatások számára a bürokratikus terheket. Véglegesen erről tavasszal döntenek.

Másrészről a jövőben alaposabb vizsgálatnak vetik alá azokat az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat, amelyek évi 15 millió eurónál több kompenzációban részesülnek, és amelyek esetében magasabb a belső piaci verseny torzulásának esélye. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetében, amikor csak lehetséges, nyitott és átlátható közbeszerzési eljárást kell kiírni, hogy a szolgáltatásért fizető adófizetők a lehető legalacsonyabb áron juthassanak hozzá a lehető legjobb minőségű szolgáltatásokhoz.

További információ:

Az új csomag az alábbiakban felsorolt négy eszközt tartalmazza. Ezek minden olyan (országos, regionális és helyi) hatóságra vonatkoznak, amelyek kompenzációt nyújtanak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokért.

Egy új közlemény tisztázza az általános gazdasági érdekű szolgáltatások állami támogatásához kapcsolódó legfontosabb fogalmakat, többek között a támogatás, az általános gazdasági érdekű szolgáltatás, a gazdasági tevékenység, valamint a közbeszerzési eljárások közelítésének és a támogatás hiányának fogalmát.

Egy módosított határozat bizonyos általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetében felmenti a tagállamokat a közszolgáltatás ellentételezésének a Bizottság felé való bejelentési kötelezettsége alól. A mentességet a kórházak és a szociális lakáshoz juttatás kategóriáján túl a szociális szolgáltatások sokkal szélesebb körére terjesztik ki, a többi általános gazdasági érdekű szolgáltatás esetében viszont már alacsonyabb összegű ellentételezés kapcsán is bejelentést kell tenni a Bizottságnak. A bejelentési küszöböt 30 millió euróról 15 millió euróra csökkentették, mivel az érintettek szerint a korábbi plafon miatt a belső piac fontos területein számos fontos szerződés kikerült az ellenőrzés alól.

Egy módosított keretszabály a szociális szolgáltatások körén kívül tevékenykedő szolgáltatóknak nyújtott nagy összegű kompenzációkat vizsgálja. Ezeket az eseteket be kell jelenteni a Bizottságnak, és csak bizonyos feltételek teljesülése esetén nyilváníthatják őket összeegyeztethetőnek . Az új szabályok még pontosabb módszereket vezetnek be a kompenzáció összegének meghatározásához, hatékonysági ösztönzők bevezetését írják elő a tagállamoknak a kompenzációs mechanizmusok során, előírják az uniós közbeszerzési szabályoknak való megfelelést, valamint azonos szolgáltatások ellentételezésének meghatározásakor egyenlő bánásmódot írnak elő a szolgáltatók között. Továbbá, a Bizottság olyan intézkedések elfogadására kötelezheti a tagállamokat, amelyek csökkentik a versenyellenes hatásokat olyan kompenzációs intézkedések esetében, amelyek különösen nagy eséllyel eredményezhetik a belső piaci verseny torzulását.

Egy a csekély összegű támogatásokról szóló új határozatra tett javaslat arról rendelkezik, hogy ha a kompenzáció összege nem ér el egy bizonyos küszöböt, akkor az mentesül az állami támogatások ellenőrzése alól. A javaslatot várhatóan további konzultációkat követően 2012 tavaszán fogadják el.

Előzmények

2003-ban az Európai Bíróság ítéletet hozott az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályozás körébe tartozó közszolgáltatással járó ellentételezések vizsgálata kapcsán (a C-280/00 sz. Altmark Trans ügyben). Az ítéletet követően a Bizottság elfogadta az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó első csomagot (más néven Monti–Kroes-csomag, lásd IP/05/937). A csomag 2005 júliusa óta hatályos, és megnevezi azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatás összeegyeztethető az EK-Szerződéssel (jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel).

2011 márciusában a Bizottság széles körű konzultációt indított útjára a csomag felülvizsgálatával kapcsolatban, mivel az 2011 végével lejár (lásd: IP/11/347) 2011 szeptemberében a Bizottság megkérdezte az érdekelt felek véleményét az új szabályokra tett javaslatokkal kapcsolatban (lásd: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). A tagállamok, az uniós intézmények és az érdekelt felek érdemben hozzájárultak a Bizottság munkájához. Ezt követően a tervezeteket az érdekelt felek észrevételeinek figyelembe vételével vizsgálták felül.

Az új jogszabálycsomag (a már elfogadott három szöveggel) a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

További részletekért lásd: IP/11/1579,MEMO/11/929

Kapcsolattartók:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar