Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Bruxelles, 15 februarie 2011

Comisia Europeană prezintă agenda UE privind drepturile copilului

Cum poate Uniunea Europeană (UE) contribui la protecția drepturilor copiilor în sala de judecată? Cum ne putem asigura că hotărârile pronunțate în cauzele transfrontaliere de custodie sunt executate în cel mai scurt timp posibil? Și cum putem preveni hărțuirea copiilor pe internet? Comisia Europeană prezintă astăzi o agendă a UE în vederea consolidării drepturilor copilului, prin intermediul aplicării principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Agenda cuprinde o serie de măsuri concrete prin care UE poate conferi valoare adăugată politicilor în materie de bunăstare și siguranță a copiilor, printre care promovarea justiției în interesul copilului, o mai bună informare a copiilor cu privire la drepturile acestora, precum și sporirea gradului de securitate pe internet în ceea ce privește copiii.

Drepturile copilului sunt drepturi fundamentale”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție. „Este necesar ca UE, împreună cu cele 27 de state membre, să se asigure că aceste drepturi sunt protejate și că interesul superior al copiilor reprezintă principiul fundamental al acțiunilor noastre. Se impune, în special, ca justiția în interesul copiilor să garanteze că drepturile copilului sunt luate în considerare de fiecare dată când copiii sunt implicați în procedurile judiciare, fie ca victime, fie ca suspecți sau atunci când părinții acestora divorțează și nu se pun de acord asupra custodiei.”

Domnul Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, a subliniat necesitatea combaterii exploatării sexuale a copiilor în cadrul turismului. „Exploatarea sexuală este un act criminal, o încălcare flagrantă a demnității umane și a integrității fizice și mentale a copiilor. Este un domeniu în care avem nevoie de strategii comune și de o cooperare internațională, precum și de campanii de sensibilizare și de măsuri ferme. Comunicarea privind turismul, pe care Comisia a adoptat-o recent, prevede măsuri specifice de combatere a exploatării copiilor”, a declarat acesta.

Agenda UE de astăzi prezintă 11 acțiuni pe care Comisia le va pune în aplicare în următorii ani. Inițiativa are ca scop reafirmarea angajamentului ferm al instituțiilor UE și al statelor membre față de promovarea, protejarea și respectarea drepturilor copilului în cadrul tuturor politicilor relevante ale UE și materializarea acestui angajament în rezultate concrete. Pe viitor, politicile UE cu un impact direct sau indirect asupra copiilor ar trebui concepute, puse în aplicare și monitorizate ținând seama de principiul interesului superior al copiilor.

Copiii se pot confrunta cu obstacole importante atunci când sunt implicați în proceduri judiciare. În cazul în care sistemele judiciare nu sunt adaptate, drepturile acestora riscă să fie chiar încălcate. Mai mult, copiii deosebit de vulnerabili – crescuți în sărăcie, expuși excluziunii sociale sau suferind de un handicap – necesită o protecție specială. Comisia va acorda o atenție deosebită copiilor în cadrul unei propuneri privind protejarea victimelor criminalității, prin prevederea unor garanții pentru copiii suspectați de comiterea unei infracțiuni și prin revizuirea normelor aplicabile în cauzele transfrontaliere de custodie.

Comisia va proteja în mod activ copiii și le va oferi mijloacele de a utiliza în siguranță tehnologiile online, prin combaterea hărțuirii pe internet, a manipulării psihologice, a expunerii la materiale dăunătoare și la alte experiențe dezagreabile legate de utilizarea acestor tehnologii. Pentru sensibilizarea copiilor și promovarea cetățeniei active în rândul acestora, Comisia va crea un punct unic de acces pentru copii pe portalul EUROPA, cu informații ușor de accesat cu privire la drepturile copilului și la politicile UE.

Acțiunile Comisiei în ceea ce privește drepturile copilului se înscriu în eforturile acesteia de punere în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale, care este obligatorie din punct de vedere juridic pentru instituțiile UE atunci când propun legislație, precum și pentru statele membre atunci când pun în aplicare dreptul UE. În octombrie 2010, Comisia a adoptat o strategie pentru punerea în aplicare eficace a dispozițiilor cartei (IP/10/1348). Luna viitoare, aceasta va publica primul raport anual privind drepturile fundamentale, care va evalua, de asemenea, progresele înregistrate în aplicarea drepturilor copilului.

Context

Tratatul de la Lisabona prevede obligația UE de a promova protecția drepturilor copilului. Drepturile copilului fac parte, de asemenea, din drepturile fundamentale pe care UE s-a angajat să le respecte în conformitate cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În plus, toate cele 27 de state membre ale UE au ratificat Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului.

Strategia Europa 2020 (IP/10/225) și planul de acțiune al Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm (IP/10/447) prezintă o viziune pentru secolul XXI a unei Europe în care copiii de astăzi vor beneficia de o mai bună educație, de acces la serviciile și resursele de care au nevoie pentru a se dezvolta, precum și de o protecție solidă a drepturile lor.

Pentru informații suplimentare:

drepturile copilului în UE:

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm;

sala de presă pe teme de justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm;

pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar