Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Brüsszel, 2011. február 15

Az Európai Bizottság a gyermekjogok érvényesítésére vonatkozó uniós ütemtervet határoz meg

Hogyan segítheti elő az Unió, hogy a gyermekek jogai érvényesüljenek a tárgyalóteremben? Hogyan gondoskodhatunk arról, hogy a lehető leghamarabb végrehajtsák a határokon átnyúló gyermek-elhelyezési ügyekben hozott határozatokat? Továbbá miként akadályozhatjuk meg, hogy az interneten zaklassák gyermekeinket? Az Európai Bizottság a mai napon olyan ütemtervet terjesztett elő, amelynek célja, hogy az EU Alapjogi Chartájába foglalt elvek gyakorlati megvalósítása révén megerősítse a gyermekek jogait. Az ütemterv egy sor konkrét intézkedést tartalmaz, amelyek révén az Unió hozzáadott értéket biztosíthat a gyermekek jólétét és biztonságát szolgáló szakpolitikák számára. Ezek közé tartozik a gyermekbarát igazságszolgáltatás elősegítése, a gyermekek jogaikról való jobb tájékoztatása, valamint az internet biztonságosabbá tétele a számukra.

„A gyermekek jogai alapvető jogok.” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. „Az Uniónak és a 27 tagállamnak gondoskodnia kell a védelmükről, és arról, hogy a gyermek mindenek feletti érdeke legyen irányadó a számukra. A gyermekbarát igazságszolgáltatásnak biztosítania kell a gyermekek jogainak szem előtt tartását, amikor azok sértettként, gyanúsítottként, vagy szüleik válása, illetve az elhelyezésükkel kapcsolatos nézeteltérése miatt kapcsolatba kerülnek az igazságszolgáltatással.”

Antonio Tajani alelnök hangsúlyozta, hogy küzdeni kell a gyermekek turizmus keretében történő szexuális kizsákmányolása ellen. „A szexuális kizsákmányolás bűncselekmény, az emberi méltóság és a gyermekek testi és szellemi épsége ellen elkövetett durva erőszak. Ez olyan terület, ahol közös stratégiákra és nemzetközi együttműködésre, a tudatosság fokozására, valamint határozott fellépésre van szükség. A Bizottság közelmúltban elfogadott turizmusról szóló közleménye konkrét intézkedéseket irányoz elő a gyermekek kizsákmányolása ellen” – tette hozzá az alelnök.

A mai ütemterv 11 olyan intézkedést sorol fel, amelyeket a Bizottság az elkövetkező években fog végrehajtani. A kezdeményezés célja annak újbóli megerősítése, hogy az összes uniós intézmény és tagállam határozottan elkötelezett az iránt, hogy valamennyi érintett uniós szakpolitikában előmozdítsák, megóvják és érvényesítsék a gyermekek jogait, és ez konkrét eredményekben öltsön testet. A gyermekeket közvetve vagy közvetlenül érintő uniós politikákat a jövőben úgy kell kialakítani, végrehajtani és nyomon követni, hogy figyelembe vegyék a gyermek mindenek felett álló érdekének elvét.

A gyermekek komoly akadályokba ütközhetnek, amikor kapcsolatba lépnek az igazságszolgáltatással. Ha nem gyermekbarát igazságszolgáltatással találkoznak, az is előfordulhat, hogy a jogaik sérülnek. Emellett különleges védelmet igényelnek azok a kiváltképpen veszélyeztetett gyermekek, akik szegénységben, társadalmi kirekesztettségben vagy fogyatékosan nevelkednek. A Bizottság a bűncselekmények áldozatainak védelméről szóló javaslatának keretében különleges figyelmet szentel a gyermekeknek, és javaslatot tesz a kiskorú gyanúsítottakat megillető biztosítékokra, továbbá a határokon átnyúló gyermek-elhelyezési ügyek jelenlegi szabályozásának felülvizsgálatára.

A Bizottság tevékenyen védelmezi és támogatja az online technológiákat használó gyermekeket, és fellép az internetes zaklatás és csábítás, az elérhető káros tartalmak, valamint az online technológiák használata során előforduló egyéb kellemetlen élmények ellen. A Bizottság a gyermekek tudatosságának növelése és aktív polgári szerepvállalásuk ösztönzése érdekében olyan egységes felületet hoz létre az EUROPA portálon, ahol könnyen hozzáférhetők a gyermekjogokra és az uniós politikákra vonatkozó információk.

A Bizottság gyermekjogokra vonatkozó fellépése az Alapjogi Charta végrehajtásának részét képezi. A Charta jogilag kötelező az uniós intézmények számára, amikor jogszabályokra tesznek javaslatot, valamint a tagállamok számára, az uniós jog végrehajtása során. 2010 októberében a Bizottság a Charta rendelkezéseinek hatékony érvényesítésére vonatkozó stratégiát fogadott el (IP/10/1348). A jövő hónapban a Bizottság közzéteszi az alapjogokról szóló első éves jelentést, amely szintén áttekinti a gyermekjogok alkalmazása tekintetében elért eredményeket.

Előzmények

A Lisszaboni Szerződés előírja az Unió számára a gyermekjogok védelmének előmozdítását. A gyermekjogok azon alapvető jogoknak is részét képezik, amelyek tiszteletben tartására az Unió az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke alapján vállalt kötelezettséget. Emellett mind a 27 uniós ország ratifikálta az ENSZ gyermekjogi egyezményét.

Az Európa 2020 stratégia (IP/10/225) és a stockholmi program végrehajtására vonatkozó bizottsági cselekvési terv (IP/10/447) olyan jövőképet vázol fel a 21. századi Európáról, amely szerint a mostani gyermekek jobb oktatásban fognak részesülni, és minden olyan szolgáltatás és erőforrás a rendelkezésükre áll, amely a nevelkedésükhöz szükséges, továbbá a jogaik védelme is maradéktalanul érvényesül majd.

További információ

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar