Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

UE face apel la acțiune imediată pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor

Bruxelles, 20 decembrie 2011 – În contextul unui nivel stabil, de 21%, al șomajului în rândul tinerilor, Comisia solicită statelor membre, reprezentanților lucrătorilor și întreprinderilor să-și unească forțele și să ia măsuri decisive pentru a soluționa problema șomajului în rândul tinerilor. Noua inițiativă „Oportunități pentru tineret”, adoptată astăzi de Comisie, face apel la statele membre să ia măsuri pentru a preveni părăsirea timpurie a școlii, să-i ajute pe tineri să dobândească competențe relevante pentru piața muncii, să acumuleze experiență și să se perfecționeze în cadrul unor programe de formare la locul de muncă și să le dea o mână de ajutor în găsirea primului lor de muncă. De asemenea, Comisia solicită statelor membre să profite în mai mare măsură de Fondul social european care mai dispune de o sumă de 30 de miliarde de euro nealocată pentru proiecte. De asemenea, Comisia a prezentat un ansamblu de acțiuni concrete care urmează a fi finanțate direct din fonduri UE.

Președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a afirmat: „Inițiativa „Oportunități pentru tineret” demonstrează tinerilor din întreaga Europă că suntem atenți la situația lor. De la Madrid la Bruxelles, se fac auzite apelurile lor repetate care exprimă dorința lor de a se implica în societatea europeană. Această implicare începe cu un loc de muncă. Necesitatea unor reforme pe termen lung ale piețelor muncii este evidentă, dar rezultatele acestor reforme se vor vedea mai târziu. Inițiativa de astăzi ne va permite să acționăm mai prompt, ceea ce ne va ajuta să reducem nivelul șomajului în rândul tinerilor.”

Dl László Andor, comisarul UE pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a insistat asupra urgenței cu care trebuie abordată problema legată de nivelul șomajului în rândul tinerilor și a afirmat: „Pentru tinerii din multe țări ale UE situația actuală este pe cale să devină dramatică. Fără o acțiune decisivă la nivelul UE și al statelor membre, riscăm să pierdem această generație și să avem de suportat costuri economice și sociale semnificative”. După ce a subliniat că, potrivit estimărilor, sarcina pe care o suportă societatea din cauza nivelului actual al șomajului în rândul tinerilor este de ordinul a 2 miliarde de euro în fiecare săptămână, adică de peste 1% din PIB-ul UE-27, Comisarul a adăugat: „Tendința actuală nu mai poate continua, trebuie să le oferim tinerilor speranță. Ei sunt viitorul nostru.”

De asemenea, Comisia va prevedea fonduri pentru asistență tehnică destinată să ajute statele membre să profite mai bine de finanțările UE, în special de Fondul social european (FSE) care mai dispune de 30 de miliarde de euro nealocați pentru proiecte.

Mai multe informații

Principalele acțiuni finanțate direct de Comisie în cadrul noii inițiative „Oportunități pentru tineret” sunt:

  • instituirea de către statele membre, grație unor finanțări în valoare de 4 milioane de euro, a unui sistem de garantare pentru tineri, prin care să se asigure tinerilor, în termen de patru luni de la terminarea școlii, un loc de muncă, un program de studii sau de formare;

  • alocarea unei sume de 1,3 milioane de euro pentru instituirea unui program de ucenicie prin Fondul social european. O creștere de 10% până la sfârșitul lui 2013 ar oferi în total 370 000 de stagii de ucenicie în plus;

  • utilizarea a 3 milioane din componenta Fondului social european dedicată asistenței tehnice pentru instituirea unor programe de sprijin destinate tinerilor întreprinzători și întreprinzătorilor sociali;

  • îndreptarea fondurilor, pe cât posibil, către plasamente în întreprinderi, având drept scop plasarea a cel puțin 130 000 de tineri în 2012 în cadrul programelor ERASMUS și Leonardo da Vinci;

  • acordarea, în 2012-2013, a unui sprijin financiar pentru 5 000 de tineri pentru a-i ajuta să-și găsească un loc de muncă într-un alt stat membru prin inițiativa „Primul loc de muncă EURES” ;

  • creșterea alocării bugetare pentru Serviciul european de voluntariat, pentru a oferi cel puțin 10 000 de oportunități de voluntariat în 2012;

  • prezentarea, în 2012, a unui cadru pentru stagii de înaltă calitate în UE;

  • organizarea, în 2012, a 600 de schimburi suplimentare în cadrul programului Erasmus pentru tinerii întreprinzători.

Acțiunile propuse de Comisie vor deschide calea statelor membre pentru elaborarea de noi măsuri destinate tineretului în cadrul următoarei generații de programe ale Fondului social european și al bugetului UE pentru perioada 2014‑2020.

Context

În UE există în prezent 5 milioane de tineri șomeri, iar 7,5 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani nu au nici loc de muncă, nici nu urmează studii sau cursuri de formare. Această situație nu vizează numai tineri slab calificați, care au părăsit școala prea devreme, ci și, din ce în ce mai des, absolvenți de universitate care nu pot găsi primul loc de muncă.

Comisia își propune să mobilizeze toți actorii implicați, precum și fondurile UE disponibile, pentru a lua măsuri imediate care să permită o trecere mai ușoară între etapa de educație și viața profesională și să faciliteze accesul la muncă pentru tinerii șomeri din întreaga Europă. Scopul este de a-i ajuta pe tinerii care nu urmează studii și nici nu lucrează să-și găsească un loc de muncă sau să-și reia programul de formare și să-i ajute pe cei cu studii superioare să-și găsească primul loc de muncă.

Comisia va acorda un sprijin puternic statelor membre în îndeplinirea acestei sarcini, oferindu‑le orientări politice, precum și asistență practică. În contextul Strategiei Europa 2020, statele membre ar trebui să abordeze șomajul în rândul tinerilor în programele lor naționale de reformă pe 2012, iar politicile și măsurile în domeniul tineretului vor fi abordate sistematic în proiectul de recomandări specifice pentru fiecare țară pe 2012. Comisia va continua să evalueze și să analizeze măsurile adoptate de statele membre pentru a lupta împotriva șomajului și va raporta cu privire la aceste măsuri în cadrul reuniunii informale a Consiliului miniștrilor muncii și afacerilor sociale din aprilie 2012.

Pentru informații suplimentare:

Comunicarea privind inițiativa „Oportunități pentru tineret”:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en 

Memo/11/928

Tineretul în mișcare:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=ro

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar