Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Revizija zakonodaje EU na področju civilne zaščite: za učinkovitejše obvladovanje nesreč

Bruselj, 20. decembra 2011 – Evropska komisija je danes predlagala zakonodajo za okrepitev evropskega sodelovanja na področju civilne zaščite, ki zagotavlja uspešnejše, učinkovitejše in hitrejše odzivanje na nesreče ter okrepljene ukrepe preprečevanja in pripravljenosti. Predlogi Evropi omogočajo premik od sedanjega sistema ad hoc usklajevanja k sistemu vnaprej načrtovane pomoči, ki je na voljo, kjer koli se zgodi nesreča.

„Eden izmed ključnih predlogov je prostovoljno združevanje strokovnjakov in opreme iz držav članic ter zagotavljanje specializirane opreme, ki bodo na voljo za takojšnjo uporabo v okviru skupnega evropskega odziva,“ je povedala Kristalina Georgieva, evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje.

„Prav tako je pri tej zakonodaji pomembno, da politika civilne zaščite presega zgolj odzivanje na nesreče ter da je veliko večji poudarek na preprečevanju nesreč in obvladovanju tveganj. S temi predlogi želimo postaviti temelje celovite politike obvladovanja nesreč za Evropsko unijo.“

V okviru nove ureditve bo vzpostavljeno evropsko središče za odzivanje v izrednih razmerah, ki bo delovalo 24 ur na dan. Omogočalo bo učinkovitejše usklajevanje na ravni EU ob nesrečah in zagotavljalo, da bodo državam članicam vedno na voljo točne in popolne informacije, tako da bodo lahko kar najbolje pomagale.

Evropska komisija želi spodbuditi tudi močnejše sodelovanje pri vnaprejšnjem načrtovanju operacij evropskega odzivanja na nesreče, med drugim s kartiranjem sredstev držav članic, pripravo kriznih načrtov in boljšim načrtovanjem obvladovanja tveganj. Preučila bo možnosti financiranja za zapolnitev morebitnih ugotovljenih vrzeli. Poleg tega predlaga, da se povečajo naložbe v skupno usposabljanje in čezmejne vaje. Prevozne ureditve bodo racionalizirane, da se zagotovi takojšnja razpoložljivost pomoči EU.

Evropska unija ima na voljo dva glavna instrumenta za zagotavljanje hitrega odziva na nesreče: humanitarno pomoč in civilno zaščito. V Lizbonski pogodbi je določeno, da „Unija spodbuja sodelovanje med državami članicami, da bi izboljšala učinkovitost sistemov preprečevanja naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, in varstva pred njimi.“

Komisija je oktobra 2010 predložila načrt „Za učinkovitejše evropsko odzivanje na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči“, ki vsebuje njeno vizijo hitrejšega in učinkovitejšega odzivanja EU na nesreče. Ti predlogi so prejeli politično podporo držav članic in Evropskega parlamenta. Današnji predlog o reviziji zakonodaje EU na področju civilne zaščite nadgrajuje navedene zamisli.

Ozadje

Evropski mehanizem na področju civilne zaščite olajšuje sodelovanje pri odzivanju na nesreče med 31 evropskimi državami (EU-27 ter Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn in Norveška). Sodelujoče države združijo svoja sredstva, ki jih je mogoče dati na voljo prizadetim državam povsod po svetu. Ko se mehanizem aktivira, zagotavlja usklajevanje intervencijske pomoči v Evropski uniji in zunaj nje. Mehanizem upravlja Evropska komisija prek Centra za spremljanje in obveščanje.

Od vzpostavitve leta 2001 je bil mehanizem aktiviran ob nesrečah v državah članicah (med katerimi so na primer gozdni požari na Portugalskem in poplave na Balkanu leta 2010 ter eksplozija v pomorskem oporišču na Cipru leta 2011), pa tudi po celem svetu, vključno z nedavnimi potresi na Haitiju, v Čilu in na Japonskem.

Več informacij

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Spletna stran evropske komisarke Georgieve:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Evropska komisija – humanitarna pomoč in civilna zaščita:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontakti:

David Sharrock (+32 22968909)

Irina Novakova (+32 22957517)


Side Bar