Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Revizuire a legislației UE în materie de protecție civilă - o gestionare mai eficientă a dezastrelor

Bruxelles, 20 decembrie 2011 – Comisia Europeană a propus astăzi măsuri legislative în scopul intensificării cooperării europene în materie de protecție civilă, măsuri care vor asigura un răspuns mai eficient, mai eficace și mai rapid la dezastre, precum și o intensificare a acțiunilor de prevenire și pregătire. Propunerile vor permite Europei să depășească actualul sistem de coordonare ad hoc și să ajungă într-un stadiu în care asistența este planificată din timp și poate fi garantată indiferent de locul în care se petrece dezastrul.

Una dintre principalele propuneri este constituirea, pe bază de voluntariat, a unei rezerve de echipe și echipamente specializate ale statele membre, care va putea fi mobilizată imediat ca parte a unui răspuns european colectiv”, a declarat Kristalina Georgieva, comisarul european pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și reacție la situații de criză.

La fel de important este ca, prin aceste măsuri legislative, politica în materie de protecție civilă să depășească sfera răspunsului în caz de dezastre și să se axeze mai mult pe prevenirea dezastrelor și gestionarea riscului. Intenția noastră este ca aceste propuneri să pună bazele unei politici globale de gestionare a dezastrelor în cadrul Uniunii Europene”.

Pentru gestionarea noilor măsuri, va fi instituit un Centru de răspuns pentru situații de urgență, operațional 24 de ore din 24, care va furniza o coordonare UE mai eficace în caz de dezastru și va asigura informarea în permanență a statelor membre pentru a îmbunătăți furnizarea sprijinului.

De asemenea, Comisia Europeană dorește să încurajeze o cooperare mai intensă privind planificarea în avans a operațiunilor europene de răspuns în caz de dezastre prin diverse măsuri cum ar fi: cartografierea resurselor statelor membre, elaborarea de planuri de urgență, precum și îmbunătățirea planificării referitoare la gestionarea riscurilor. Comisia va încerca să asigure finanțare pentru a acoperi orice lacune identificate și propune creșterea investițiilor în programe de formare comune și exerciții transfrontaliere. Modalitățile de transport vor fi de asemenea raționalizate pentru a garanta mobilizarea imediată a asistenței UE.

UE dispune de două instrumente principale pentru a oferi un prim răspuns în caz de dezastre: ajutorul umanitar și protecția civilă. Tratatul de la Lisabona stabilește faptul că „Uniunea încurajează cooperarea între statele membre pentru a spori eficacitatea sistemelor de prevenire a catastrofelor naturale sau provocate de om și de protecție împotriva acestora.”

În octombrie 2010, Comisia a prezentat planul „Consolidarea răspunsului european în caz de dezastre: rolul protecției civile și al asistenței umanitare”, în care și-a prezentat viziunea cu privire la un răspuns UE mai rapid și mai eficient în caz de dezastre. Aceste sugestii s-au bucurat de sprijin politic din partea statelor membre și a Parlamentului European. Propunerea de astăzi pentru o revizuire a legislației UE în materie de protecție civilă se bazează pe aceste idei.

Context

Mecanismul european de protecție civilă facilitează cooperarea în ceea ce privește furnizarea unui răspuns în caz de dezastre între 31 de state europene (UE-27 plus Croația, Islanda, Liechtenstein și Norvegia). Țările participante își pun în comun resursele care pot fi puse la dispoziția țărilor afectate de dezastre din întreaga lume. Atunci când este activat, acest mecanism asigură coordonarea asistenței în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene. Comisia Europeană gestionează mecanismul prin intermediul Centrului de monitorizare și de informare (MIC).

De când a fost creat, în 2001, acest mecanism a fost activat în cazul dezastrelor produse atât în statele membre (cum au fost incendiile forestiere din Portugalia, inundațiile din Balcani în 2010 și explozia la o bază navală din Cipru în 2011), cât și la nivel mondial, inclusiv în cazul cutremurelor recente din Haiti, Chile și Japonia.

Pentru informații suplimentare

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Pagina de internet a comisarului Georgieva:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Pagina de internet a Comisiei Europene privind ajutorul umanitar și protecția civilă:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Persoane de contact:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar