Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Herziening van EU-wetgeving inzake civiele bescherming: doeltreffender rampenbeheer

Brussel, 20 december 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag wetgeving voorgesteld om de Europese samenwerking inzake civiele bescherming te versterken. Dankzij die wetgeving zal efficiënter, doeltreffender en sneller op rampen kunnen worden gereageerd en kunnen de acties op het vlak van preventie en paraatheid worden verbeterd. Hiermee kan Europa het huidige systeem van ad-hoccoördinatie inruilen tegen een systeem waarbij hulp vooraf wordt gepland en waarbij overal kan worden opgetreden waar een ramp voorkomt.

"Een van de kernvoorstellen is het vrijwillig opstellen van een bestand met deskundigen en gespecialiseerde apparatuur van de lidstaten die onmiddellijk kunnen worden ingezet in het kader van een gezamenlijke Europese respons," verklaarde Kristalina Georgieva, Europees commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisrespons.

"Even belangrijk is dat het beleid inzake civiele bescherming door deze wetgeving verder gaat dan rampenrespons en dat veel meer de nadruk wordt gelegd op rampenpreventie en risicobeheer. Het is de bedoeling dat deze voorstellen de basis zullen vormen van een omvattend beleid inzake rampenbeheer voor de Europese Unie".

Om de nieuwe regelingen te beheren, zal een Centrum voor respons in noodsituaties (Emergency Response Centre, ERC) worden opgericht dat dag en nacht voor een doeltreffendere EU-coördinatie bij rampen zal zorgen en dat zal garanderen dat lidstaten te allen tijde volledig geïnformeerd blijven zodat zij beter hulp kunnen verlenen.

De Europese Commissie wil ook betere samenwerking aanmoedigen bij de voorbereiding van Europese operaties voor rampenrespons, onder andere door de middelen van de lidstaten in kaart te brengen, noodplannen op te stellen en het risicobeheer beter te plannen. Zij zal financiering proberen te verstrekken om vastgestelde tekorten weg te werken en stelt voor om meer te investeren in gezamenlijke opleiding en grensoverschrijdende oefeningen. Ook de vervoersregelingen zullen worden gestroomlijnd om de onmiddellijke activering van EU-bijstand te garanderen.

De twee voornaamste instrumenten waarover de EU beschikt om rampen snel te bestrijden, zijn humanitaire hulp en civiele bescherming. Volgens het Verdrag van Lissabon "dient de Unie de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen om zodoende te komen tot een grotere doeltreffendheid van de systemen ter voorkoming van en bescherming tegen natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen."

In oktober 2010 stelde de Commissie een plan voor met de titel "Naar een krachtigere Europese respons bij rampen: de rol van civiele bescherming en humanitaire hulp", waarin zij haar visie voor een snellere en doeltreffendere EU-respons op rampen uiteenzette. Die voorstellen genieten de politieke steun van de lidstaten en het Europees Parlement. Het huidige voorstel voor de herziening van de EU-wetgeving voor civiele bescherming is op die ideeën gebaseerd.

Achtergrond

Het Europees mechanisme voor civiele bescherming vergemakkelijkt de samenwerking inzake rampenbestrijding tussen 31 Europese staten (EU-27 plus Kroatië, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). De deelnemende staten bundelen hun middelen, die in de hele wereld kunnen worden ingezet om door een ramp getroffen landen te helpen. Wanneer het is geactiveerd, coördineert het mechanisme de verlening van hulp binnen de Europese Unie en daarbuiten. De Europese Commissie beheert het mechanisme via het waarnemings- en informatiecentrum (Monitoring and Information Centre, MIC).

Sinds het mechanisme in 2001 in het leven werd geroepen, werd het geactiveerd voor rampen in lidstaten (zoals de bosbranden in Portugal, overstromingen in de Balkan in 2010 en de ontploffing op een marinebasis in Cyprus in 2011), maar ook wereldwijd, zoals na de recente aardbevingen in Haïti, Chili en Japan.

Meer informatie:

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

De website van commissaris Georgieva:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Directoraat-generaal humanitaire hulp en civiele bescherming van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Contact:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar