Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az EU polgári védelmi szabályozásának felülvizsgálata: hatékonyabbá válik a katasztrófavédelem

Brüsszel, 2011. december 20. – A mai napon az Európai Bizottság jogszabályjavaslatot terjesztett elő az európai szintű polgári védelmi együttműködés erősítésére. A javasolt jogszabály hatékonyabb, eredményesebb és gyorsabb vészhelyzeti reagálást tesz lehetővé, és javítja a megelőző és felkészültségi intézkedések minőségét. A javaslatoknak köszönhetően Európa a jelenlegi ad hoc jellegű koordinációt egy olyan rendszerré fejlesztheti tovább, amelynél a segítségnyújtás előre tervezett és a segélyek a katasztrófa bekövetkezési helyétől függetlenül célba juttathatók.

„Az egyik kulcsfontosságú javaslat egy olyan, tagállami speciális csapatokból és felszerelésekből álló önkéntes készenléti lista felállítására irányul, amelynek tagjai kollektív európai fellépés esetén bármikor mozgósíthatók” – nyilatkozta Kristalina Georgieva, az Európai Bizottság nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa.

„Ugyanilyen fontos, hogy az új jogszabály értelmében a polgári védelmi szakpolitika immár jóval túlmutat a katasztrófa-elhárításon, és sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a katasztrófa-megelőzésre és a kockázatkezelésre. Szándékaink szerint e javaslatok lefektetik az Európai Unió átfogó katasztrófa-kezelési szakpolitikájának alapjait” – tette hozzá a biztos.

Az új rendszer igazgatását az újonnan felállítandó Európai Vészhelyzeti Reagálási Központ segíti majd, amely a nonstop szolgálatnak köszönhetően hatékonyabb uniós koordinációt tesz lehetővé a katasztrófák bekövetkezésekor, valamint biztosítja a tagállamok mindenkori teljes körű tájékoztatását, hogy a segítség célba juttatása eredményesebb legyen. Az Európai Bizottság ösztönözni kívánja az európai katasztrófa-elhárítási műveletek előzetes megtervezésével kapcsolatos együttműködés szorosabbra fűzését is, többek között a tagállamok eszközeinek feltérképezése, készenléti tervek felállítása, valamint a kockázatkezelési tervezés javítása révén. Szándéka szerint finanszírozást biztosít majd az azonosított hiányosságok pótlására, és javasolja a közös képzéseket és határokon átnyúló gyakorlatokat szolgáló befektetések növelését. Ezenkívül racionalizálják a szállítási módokat is, hogy azok lehetővé tegyék az uniós segélyek azonnali útnak indítását. Az EU által katasztrófa bekövetkezése esetén bevethető két fő gyorsreagálási eszköz a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem. A Lisszaboni Szerződés értelmében „az Unió ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést a természeti vagy ember okozta katasztrófák megelőzését és az azokkal szembeni védekezést szolgáló rendszerek hatékonyságának javítása érdekében.”

2010 októberében a Bizottság benyújtotta „A katasztrófákra adott uniós válasz erősítése felé: a polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás szerepe” című tervét, amelyben felvázolta a gyorsabb és hatékonyabb uniós vészhelyzeti reagálással kapcsolatos elképzeléseit. Javaslatai a tagállamok és az Európai Parlament politikai támogatását is elnyerték. Az EU polgári védelmi szabályozásának felülvizsgálatára irányuló mai javaslat ezekre az elképzelésekre épül.

Előzmények

Az EU polgári védelmi mechanizmusának célja, hogy megkönnyítse az együttműködést az abban részt vevő 31 európai állam (az EU-27, valamint Horvátország, Izland, Liechtenstein és Norvégia) között a katasztrófaelhárítás terén. A részt vevő államok erőforrásaik összevonása révén az egész világban segíthetik a katasztrófa sújtotta országokat. A mechanizmus – beindítása esetén – biztosítja az Európai Unión belüli és kívüli segítségnyújtás összehangolását. Az Európai Bizottság a mechanizmust a megfigyelési és tájékoztatási központon keresztül irányítja.

2001-ben történt létrehozása óta a mechanizmust többször is beindították a tagállamok területén, illetve a világ más pontjain bekövetkezett katasztrófák esetén (például a 2010. évi portugáliai erdőtüzek és balkáni áradások, 2011-ben egy ciprusi tengerészeti bázison bekövetkezett robbanás, illetve nemrégiben a haiti, chilei és japáni földrengések idején).

További információk

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Georgieva biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtással és polgári védelemmel kapcsolatos szakpolitikája:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kapcsolattartók :

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar