Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU tehostaa pelastusjohtamista lainsäädäntöä uudistamalla

Bryssel 20. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio antoi tänään säädösehdotuksen, jolla tehostetaan eurooppalaista yhteistyötä pelastuspalvelun alalla. Uuden lainsäädännön myötä pystytään reagoimaan suuronnettomuuksiin nopeammin ja tehokkaammin sekä parantamaan ennaltaehkäisy- ja valmiustoimia. Ehdotusten avulla EU pystyy siirtymään nykyisestä tapauskohtaisesta koordinoinnista ennalta suunniteltuun apuun, jota pystytään antamaan aina katastrofin sattuessa.

”Yhden keskeisen ehdotuksen mukaisesti perustetaan jäsenvaltioiden vapaaehtoisista asiantuntijoista koostuvia ryhmiä ja varataan niiden käyttöön erityiskalustoa, jotta ollaan valmiita osallistumaan nopeasti EU:n yhteisiin toimiin”, kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaava komissaari Kristalina Georgieva sanoi.

”Yhtä tärkeää on, että uudella lainsäädännöllä pelastuspalvelun piiriin otetaan muutakin kuin toimet katastrofien yhteydessä ja korostetaan entistä enemmän katastrofien ennaltaehkäisyä ja riskienhallintaa. Tavoitteenamme on, että nämä ehdotukset muodostavat perustan kattaville katastrofihallinnan puitteille Euroopan unionissa.”

Uusia järjestelyjä hallinnoimaan perustetaan hätäapukeskus, joka tukee ympärivuorokautisesti EU:n koordinointitoimia katastrofien sattuessa ja varmistaa, että jäsenvaltioille tiedotetaan tapahtumista viipymättä avun perille toimittamisen helpottamiseksi.

Euroopan komissio haluaa myös kannustaa parantamaan yhteistyötä EU:n katastrofitoimien ennakkosuunnittelussa muun muassa kartoittamalla jäsenvaltioiden resurssit, laatimalla varautumissuunnitelmia ja kehittämällä riskienhallinnan suunnittelua. Komissio harkitsee rahoituksen tarjoamista havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja ehdottaa resurssien lisäämistä yhteiseen koulutukseen ja rajat ylittäviin harjoituksiin. Myös kuljetusjärjestelyjä rationalisoidaan, jotta EU:n apu saadaan perille viipymättä.

EU:lla on käytössään kaksi keskeistä välinettä, joilla katastrofeihin voidaan reagoida nopeasti: humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu. Lissabonin sopimuksen mukaan ”unioni kannustaa jäsenvaltiota keskinäiseen yhteistyöhön niiden järjestelmien tehostamiseksi, joilla on tarkoitus ehkäistä ennalta luonnon tai ihmisen aiheuttamia suuronnettomuuksia ja suojautua niiltä”.

Komissio esitti lokakuussa 2010 suunnitelman ”Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua: Pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli”. Suunnitelmassa esitetään komission visio nopeammasta ja tehokkaammasta EU:n katastrofiavusta. Nämä ehdotukset ovat saaneet jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin poliittisen tuen. Tämänpäiväinen ehdotus EU:n pelastuspalvelulainsäädännön tarkistamisesta perustuu kyseisiin näkemyksiin.

Tausta

Euroopan pelastuspalvelumekanismi helpottaa 31 eurooppalaisen valtion (EU:n 27 jäsenvaltiota, Kroatia, Islanti, Liechtenstein ja Norja) katastrofiapuun liittyvien toimien koordinointia. Mekanismiin osallistuvat valtiot yhdistävät resurssinsa, jotka voidaan ottaa käyttöön katastrofialueilla koko maailmassa. Mekanismilla koordinoidaan avun tarjoamista EU:ssa ja muualla maailmassa. Euroopan komissio hallinnoi mekanismia seuranta- ja tiedotuskeskuksen avulla.

Euroopan pelastuspalvelumekanismi perustettiin vuonna 2001. Sitä on käytetty paitsi jäsenvaltioissa (Portugalin metsäpalot, Balkanin alueen tulvat vuonna 2010 ja räjähdys laivastotukikohdassa Kyproksessa vuonna 2011) myös muualla maailmassa (esimerkiksi viimeaikaiset maanjäristykset Haitissa, Chilessä ja Japanissa).

Lisätietoja:

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Komissaari Georgievan verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Euroopan komission humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

David Sharrock (+32-2) 296 89 09

Irina Novakova (+32-2) 295 75 17


Side Bar