Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Přezkum právních předpisů EU v oblasti civilní ochrany zajistí účinnější zvládání katastrof

Brusel 20. prosince 2011 – Evropská komise dnes předložila návrhy právních předpisů v oblasti civilní ochrany, aby posílila evropskou spolupráci, která zajistí účinnější, efektivnější a rychlejší reakci na katastrofy a zároveň podpoří opatření prevence a připravenosti. Evropa bude moc na základě těchto návrhů opustit stávající systém koordinace ad hoc a začne využívat systém, v rámci něhož je pomoc dopředu naplánována a lze ji poskytnout, jakmile dojde ke katastrofě.

„Jeden z klíčových návrhů spočívá ve vytvoření dobrovolné platformy, v rámci níž členské státy shromáždí specializované týmy a vybavení, které bude možné okamžitě využít pro účely kolektivní evropské reakce,“ uvedla Kristalina Georgievová, evropská komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí.

„Stejně důležité je to, že tyto právní předpisy rozšiřují politiku v oblasti civilní ochrany nad rámec řešení krizí a kladou mnohem větší důraz na předcházení krizí a řízení rizik. Naším cílem je, aby tyto návrhy vytvořily základ pro komplexní politiku Evropské unie v oblasti zvládání katastrof.“

Pro řízení tohoto nového uspořádání bude vytvořeno středisko reakce na mimořádné situace (ERC), které bude poskytovat nepřetržitou službu, a tím pádem i účinnější koordinaci na úrovni EU v případě katastrofy, a zajistí, že členským státům budou pokaždé poskytnuty úplné informace tak, aby se zlepšilo poskytování pomoci.

Evropská komise rovněž hodlá podpořit dokonalejší spolupráci při předběžném plánování evropských operací reagujících na katastrofy tím, že mimo jiné zmapuje vybavení členských států, vypracuje pohotovostní plány a zlepší plánování v oblasti řízení rizik. Komise se zaměří na to, aby poskytla financování v případě zjištěných nedostatků a navrhuje zvýšit investice do společného vzdělávání a přeshraničních cvičení. Dojde rovněž k racionalizaci dopravních opatření tak, aby zaručovala okamžité poskytování pomoci EU.

EU má k dispozici dva hlavní nástroje, které umožňují první reakci na katastrofy: humanitární pomoc a civilní ochranu. Lisabonská smlouva stanoví, že „Unie podporuje spolupráci mezi členskými státy ve snaze posílit účinnost systémů pro předcházení přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám a pro ochranu proti nim“.

Komise předložila v říjnu 2010 plán „Na cestě k důraznější evropské reakci na katastrofy: úloha civilní ochrany a humanitární pomoci“, v níž nastínila svoji vizi rychlejší a účinnější reakce EU na katastrofy. Tyto návrhy získaly politickou podporu členských států a Evropského parlamentu. Dnes předložený návrh na přezkum právních předpisů EU v oblasti civilní ochrany z těchto myšlenek vychází.

Souvislosti

Evropský mechanismus civilní ochrany usnadňuje spolupráci mezi 31 evropskými státy (EU-27 a Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) v oblasti reakcí na katastrofy. Zúčastněné země slučují zdroje, které mohou být dány k dispozici zemím postiženým katastrofou na celém světě. Mechanismus po své aktivaci koordinuje poskytování pomoci v Evropské unii i mimo ni. Evropská komise řídí tento mechanismus prostřednictvím monitorovacího a informačního střediska.

Mechanismus byl od svého vzniku v roce 2001 aktivován v případě katastrof v členských státech (např. lesní požáry v Portugalsku, záplavy na Balkáně v roce 2010 a výbuch na námořní základně na Kypru v roce 2011), ale i na celém světě, a to včetně nedávných zemětřesení na Haiti, v Chile a Japonsku.

Další informace

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Internetové stránky komisařky Kristaliny Georgievové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Internetové stránky Evropské komise v oblasti humanitární pomoci a civilní ochrany:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktní osoby:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar