Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Millennieutvecklingsmålen: EU ger ytterligare stöd till 36 länder för att minska svält och barnadödlighet samt förbättra mödravård och tillgång till vatten

Bryssel den 21 december 2011 – Europeiska kommissionen har idag tilldelat ytterligare finansiering för projekt i 36 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet för att förbättra genomförandet av de millennieutvecklingsmål där man ligger längst efter. Denna tilläggsfinansiering kommer att inriktas på att minska svält och barnadödlighet samt på att ge tillgång till bättre mödravård, dricksvatten och sanitära anläggningar. Dagens beslut är en del av EU:s initiativ för att anslå 1 miljard euro till millennieutvecklingsmålen, som aviserades i september 2010 vid FN:s toppmöte om millennieutvecklingsmålen i New York.

– Detta ytterligare EU-stöd innebär ett viktigt bidrag till kampen mot fattigdom, säger EU-kommissionären för utveckling, Andris Piebalgs. I linje med de förslag om framtiden för EU:s utvecklingspolitik som vi nyligen lagt fram under namnet ”en agenda för förändring” kommer vi att använda pengarna där de behövs bäst och där vi kan nå verkliga resultat. Jag är glad över att vi nu, ett år efter initiativet om millennieutvecklingsmålen i New York, är redo att finansiera konkreta projekt ute på fältet. Vårt mål är att göra allt vi kan för att hjälpa utvecklingsländerna att uppfylla millennieutvecklingsmålen senast 2015, och vi är fortfarande fast beslutna att nå det målet. Vi kämpar i motvind, men nu är inte rätt tillfälle att stanna upp.”

Exempel på åtgärder som finansieras inom ramen för initiativet:

  • Bättre tillgång till livsmedel för de fattigaste hushållen i Haiti.

  • Mjölk till barn i daghem och lågstadieskolor i Rwanda.

  • Mer vårdpersonal i Ghana att minska mödradödligheten.

  • Bättre möjligheter att spara vatten i Samoa, främst genom regnvattenanvändning och bättre sanitära anläggningar.

Initiativet är inriktat på de länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som har utformat projekt av hög kvalitet för att uppnå resultat på de områden där behovet av framsteg är som störst, dvs. svält, vatten och sanitet, mödravård och barnadödlighet. Dagens tilldelning uppgår till 700 miljoner euro. Projektförslag har utarbetats i partnerskap med respektive länder och är helt och hållet resultatinriktade. Genom dessa förslag införs tydliga och mätbara indikatorer för att garantera att tilläggsstödet kommer till nytta.

Bakgrund

Initiativet för millennieutvecklingsmålen

Genom initiativet för millennieutvecklingsmålen mobiliseras pengar från ett av EU:s viktigaste instrument för utvecklingsbistånd, tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Det avser en sammanlagd ekonomisk extrainsats på 1 miljard euro. Om dagens anslag på 700 miljoner euro kommer Europeiska kommissionen och EU:s delegationer, i samordning med EU:s medlemsstaters representationer och de nationella myndigheterna i partnerländerna, snart att börja utarbeta detaljerade projektbeskrivningar och särskilda finansieringsförslag för alla de åtgärder som ska stödas genom initiativet. Avsikten är att påbörja genomförandet av de flesta projekten före slutet av 2012. (En fullständig förteckning över de berörda länderna och millennieutvecklingsmålen finns i MEMO/11/930).

Parallellt med dagens beslut, i samband med halvtidsöversynen av tionde EUF, håller ca 300 miljoner euro inom ramen för initiativet på att fördelas som en belöning till 18 länder som uppnått goda resultat.

Framsteg i arbetet för att uppnå millennieutvecklingsmålen

FN:s rapport om millennieutvecklingsmålen för 2011 bekräftar att världen har gjort betydande framsteg i fråga om att uppnå vissa mål. Fattigdomen i världen förväntas nu underskrida 15 % år 2015, vilket är klart bättre än målet på 23 %. Ökad finansiering och intensiva bekämpningsinsatser har lett till att dödsfallen i malaria globalt har minskat med 20 %. De senaste åren har antalet hiv-infektioner minskat stadigt och tillgången till antiretrovirala läkemedel mot hiv/aids ökat stort. Viktiga framsteg har gjorts globalt när det gäller att erbjuda grundläggande skolutbildning för alla.

Närmare upplysningar

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Länk till EU-kommissionens hemsida om EU:s bidrag till uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen.

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

IP/10/1137 om tillkännagivande av initiativet att avsätta 1 miljard euro.

Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sv.htm

Webbplatsen för Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar