Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Razvojni cilji tisočletja: EU namenja 36 državam dodatno podporo za boj proti lakoti in umrljivosti otrok ter za izboljšanje zdravja mater in dostopa do vode

Bruselj, 21. decembra 2011 – Evropska komisija je danes napovedala dodatna sredstva za projekte, namenjene doseganju tistih razvojnih ciljev tisočletja v 36 afriških, karibskih in pacifiških državah, katerih uresničevanje najbolj zaostaja. S temi sredstvi se bodo financirala predvsem prizadevanja na področju zmanjšanja lakote in smrtnosti otrok ter zagotavljanja boljšega zdravja mater in dostopa do pitne vode in sanitarij. Današnji sklep pomeni izpolnitev zaveze EU, ki jo je dala septembra 2010 na vrhu Združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja v New Yorku, in sicer, da bo tej pobudi namenila 1 milijardo EUR.

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Dodatna podpora EU bo pomembno prispevala k boju proti revščini. V skladu z našimi nedavnimi predlogi o prihodnosti razvojne politike EU, t. i. agendo za spremembe, bomo sredstva vložili tja, kjer so najbolj potrebna in kjer lahko dosežemo otipljive rezultate. Vesel sem, da leto dni po napovedi pobude za razvojne cilje tisočletja v New Yorku zdaj lahko financiramo konkretne projekte na terenu. Želimo storiti vse, kar je v naši moči, da državam v razvoju pomagamo pri uresničitvi razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015 – do datuma, ki mu ostajamo trdno zavezani. Boj bo težak, vendar zdaj ne smemo odnehati.“

Primeri ukrepov, ki se bodo financirali v okviru pobude za razvojne cilje tisočletja:

  • zagotavljanje boljšega dostopa do vode za najrevnejše prebivalce Haitija,

  • zagotavljanje mleka za otroke v vrtcih in osnovnih šolah v Ruandi,

  • povečanje števila zdravstvenih delavcev v Gani, da bi zmanjšali umrljivost mater,

  • izboljšanje dostopa do čiste vode na Samoi, predvsem z zbiranjem deževnice, in boljši sanitarni objekti.

Pobuda za razvojne cilje tisočletja se osredotoča na tiste afriške, karibske in pacifiške države, ki so oblikovale kakovostne projekte za izboljšanje rezultatov na področjih, na katerih je napredek najnujnejši, to so lakota, voda in sanitarije ter zdravje mater in umrljivost otrok. Današnji prispevek znaša 700 milijonov EUR. Predlogi projektov so bili določeni v partnerstvu z zadevnimi državami in so povsem usmerjeni v rezultate. Pri tem so bili opredeljeni jasni in merljivi kazalniki, da bodo z dodatnim denarjem resnično dosežene konkretne koristi.

Ozadje

Pobuda za razvojne cilje tisočletja

Pobuda za razvojne cilje tisočletja sredstva črpa iz enega glavnih instrumentov razvojne pomoči EU, 10. evropskega razvojnega sklada. Skupaj je predviden dodaten finančni prispevek v višini 1 milijarde EUR. Glede danes dodeljenih 700 milijonov EUR bodo Evropska komisija in delegacije EU v sodelovanju s predstavništvi držav članic EU in nacionalnimi organi v partnerskih državah kmalu začele pripravljati podrobne načrte projektov in konkretne finančne predloge za vse ukrepe, ki naj bi se podprli v okviru pobude za razvojne cilje tisočletja, tako da bi se ti projekti večinoma lahko začeli izvajati do konca leta 2012. (Celoten seznam držav in zastavljenih razvojnih ciljev tisočletja je na voljo v MEMO/11/930).

Poleg sredstev iz danes sprejetega sklepa se v okviru vmesnega pregleda 10. evropskega razvojnega sklada pobudi za razvojne cilje tisočletja daje na voljo še okoli 300 milijonov EUR, kot nagrada 18 državam, ki so dosegle dobre rezultate.

Napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja

Poročilo Združenih narodov o doseganju razvojnih ciljev tisočletja za leto 2011 potrjuje, da je bil na splošno dosežen pomemben napredek pri uresničevanju nekaterih ciljev. Revščina po svetu naj bi se do leta 2015 znižala pod 15 %, kar je precej pod zastavljenim ciljem 23 %. Več sredstev in poostren nadzor so privedli do 20-odstotnega znižanja svetovne umrljivosti zaradi malarije. Število okužb z virusom HIV enakomerno upada in v zadnjih letih je na voljo bistveno več retrovirusnih zdravil za HIV/AIDS. Poleg tega so bili po svetu narejeni pomembni koraki pri zagotavljanju splošnega osnovnega izobraževanja.

Dodatne informacije

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Povezava na spletišče o „prispevku EU k razvojnim ciljem tisočletja“:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

IP/10/1137 o napovedi pobude za razvojne cilje tisočletja v višini 1 milijarde EUR

Spletišče GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Spletišče evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontakti:

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar