Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Miléniové rozvojové ciele: EÚ poskytne 36 krajinám dodatočnú podporu na riešenie problému hladu, detskej úmrtnosti, zdravia matiek a prístupu k pitnej vode

Brusel 21. decembra 2011 – Európska komisia dnes oznámila dodatočné financovanie projektov zameraných na najviac zaostávajúce Miléniové rozvojové ciele (ďalej len „MRC“) v 36 afrických, karibských a tichomorských krajinách. Toto dodatočné financovanie je zamerané na odstránenie hladu a zníženie počtu prípadov detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia matiek a zabezpečenie prístupu k pitnej vode a hygienickým zariadeniam. Dnešným rozhodnutím poskytne EÚ v rámci iniciatívy, ktorú oznámila v septembri 2010 na samite OSN o MRC v New Yorku, 1 miliardu EUR.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs uviedol: „Táto dodatočná podpora EÚ bude výrazným prínosom v boji proti chudobe. V súlade s našimi nedávnymi návrhmi budúcej rozvojovej politiky EÚ „program zmien“ budeme investovať naše peniaze tam, kde je to najviac potrebné a kde môžeme dosiahnuť reálne výsledky. Som rád, že rok po oznámení iniciatívy MRC v New Yorku sme teraz pripravení financovať konkrétne projekty v teréne. Naším cieľom je urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme pomohli rozvojovým krajinám splniť do roku 2015 tento MRC, cieľ, ktorý sme stále pevne odhodlaní presadzovať. Je to pre nás stále náročná cesta, ale teraz nie je vhodný čas na to, aby sme v našom úsilí poľavili“.

Medzi činnosti, ktoré budú financované z iniciatívy MRC, patria:

  • zabezpečenie lepšieho prístupu k potravinám najchudobnejším domácnostiam na Haiti

  • poskytnutie mlieka deťom v škôlkach a na základných školách v Rwande

  • zvýšenie počtu odborníkov zdravotníckeho personálu v Ghane s cieľom znížiť úmrtnosť matiek

  • zlepšenie prístupu k vode a jej šetrenie v štáte Samoa, najmä zberom dažďovej vody a prostredníctvom lepších hygienických zariadení

Iniciatíva MRC za zameriava na tie africké, karibské a tichomorské (AKT) štáty, ktoré navrhli projekty vysokej kvality na dosiahnutie výsledkov v oblastiach, kde je pokrok najviac potrebný: ide o problémy ako sú hlad, voda a hygiena, zdravie matiek a detská úmrtnosť. Suma určená na náklady s tým spojené dnes dosahuje výšku 700 miliónov EUR. Návrhy projektov boli vyberané v rámci partnerstva s jednotlivými krajinami a sú plne zamerané na výsledky: zavádzajú presné a merateľné ukazovatele na zabezpečenie prínosu z dodatočných prostriedkov.

Súvislosti

Iniciatíva MRC

Iniciatíva MRC mobilizuje prostriedky z jedného z hlavných nástrojov rozvojovej pomoci EÚ, ktorým je 10. Európsky rozvojový fond (ERF). Jej zámerom je uplatniť celkový objem ďalšej finančnej pomoci vo výške 1 miliardy EUR. Pokiaľ ide o v súčasnosti pridelené prostriedky vo výške 700 miliárd EUR, Európska komisia a zástupcovia EÚ v spolupráci s predstaviteľmi a národnými orgánmi členských štátov EÚ čoskoro začnú pracovať na príprave podrobných návrhov projektov a konkrétnych návrhoch financovania všetkých činností, ktoré majú byť podporované z iniciatívy MRC, s úmyslom začať realizovať väčšinu projektov do konca roku 2012. (Úplný zoznam krajín a príslušné MRC nájdete pod MEMO/11/930).

Súbežne s dnešným rozhodnutím sa pridelí približne 300 miliónov EUR z iniciatívy MRC, ako odmena 18 krajinám, ktoré v rámci priebežného hodnotenia 10. ERF najlepšie plnia dané ciele.

Pokrok pri plnení MRC

Správa o miléniových cieľoch OSN 2011 potvrdzuje, že pri plnení niektorých cieľov urobil svet zásadný pokrok. Do roku 2015 sa očakáva celosvetový pokles chudoby pod 15 %, čo je pod cieľovou úrovňou 23 %. Zvýšené financovanie a intenzívne úsilie zamerané na kontrolu povedú k celosvetovému zníženiu úmrtí na maláriu o 20 %. Počet prípadov nákazy HIV neustále klesá a dostupnosť antiretrovírusových liekov na liečbu HIV/AIDS sa za posledné roky masívne zvýšila. V rámci celého sveta boli podniknuté dôležité kroky na zabezpečenie poskytovania všeobecného základného vzdelania.

Ďalšie informácie

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Odkaz na príslušnú webovú stránku s témou „Príspevok EÚ na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov“

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_sk.htm

IP/10/1137 o oznámení iniciatívy MRC prideliť 1 miliardu EUR

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sk.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_sk.htm

Kontakty :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar