Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Milenijne cele rozwoju: UE przeznacza dodatkowe wsparcie dla 36 krajów na walkę z głodem, ograniczenie umieralności dzieci, opiekę zdrowotną nad matkami i dostęp do wody

Bruksela, dnia 21 grudnia 2011 r. – Komisja Europejska zadeklarowała dziś dodatkowe środki na projekty mające na celu osiągnięcie milenijnych celów rozwoju (MCR), których realizacja jest najbardziej opóźniona, w 36 państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Dodatkowe środki finansowe będą przeznaczone na ograniczanie ubóstwa i umieralności dzieci, poprawę opieki zdrowotnej matek oraz zabezpieczenie dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Dzięki dzisiejszej decyzji UE realizuje założenia wartej 1 mld euro inicjatywy MCR ogłoszonej we wrześniu 2010 r. podczas szczytu ONZ w sprawie milenijnych celów rozwoju w Nowym Jorku.

Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, stwierdził: „Te dodatkowe środki unijne przyczynią się w znacznym stopniu do walki z ubóstwem. Zgodnie z niedawnymi propozycjami w sprawie przyszłej polityki rozwojowej UE, ujętymi w Programie działań na rzecz zmian, będziemy inwestować tam, gdzie nasze wsparcie jest najbardziej potrzebne i może przynieść wymierne rezultaty. Cieszę się, że rok po ogłoszeniu inicjatywy MCR w Nowym Jorku jesteśmy gotowi, by finansować konkretne projekty w terenie. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu MCR do 2015 r. To cel, którego realizację będziemy nadal zdecydowanie wspierać. Mimo iż jest to trudne zadanie, nie możemy zaprzestać naszych wysiłków”.

Przykładowe działania, które będą finansowane w ramach inicjatywy MCR:

  • poprawa dostępu do żywności dla najbiedniejszych gospodarstw domowych na Haiti,

  • dostarczanie mleka dla dzieci w żłobkach i szkołach podstawowych w Rwandzie,

  • zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej w Ghanie w celu ograniczenia umieralności matek,

  • poprawa dostępu do wody pitnej na Samoa, głównie poprzez zbieranie wody deszczowej i dzięki lepszym urządzeniom sanitarnym.

Inicjatywa MCR koncentruje się na tych państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które opracowały wysokiej jakości projekty dotyczące dziedzin, gdzie postępy są najbardziej wymagane, takich jak głód, zaopatrzenie w wodę i system sanitarny, zdrowie matek i umieralność dzieci.

Kwota przydzielonych dziś środków wynosi 700 mln euro. Propozycje projektów wytypowane we współpracy z odnośnymi krajami są w pełni zorientowane na rezultaty: bazują na jasnych i wymiernych wskaźnikach, które pozwolą zabezpieczyć korzyści płynące z dodatkowego finansowania.

Kontekst

Inicjatywa MCR

W ramach inicjatywy MCR wykorzystywane są środki pochodzące z jednego z głównych instrumentów rozwojowych UE – 10. Europejskiego Funduszu Rozwojowego (EFR). Przewidziana dodatkowa kwota środków finansowych wynosi 1 mld euro. W odniesieniu do dzisiejszego przydziału 700 mln euro Komisja Europejska i delegatury UE, we współpracy z przedstawicielstwami państw członkowskich UE i władzami krajów partnerskich, już wkrótce rozpoczną prace nad szczegółowymi projektami i konkretnymi wnioskami finansowymi dotyczącymi wszystkich działań wspieranych w ramach inicjatywy MCR. Dzięki temu wdrażanie większości projektów będzie można rozpocząć jeszcze przed końcem 2012 r. (zob. MEMO/11/930, aby zapoznać się z pełnym wykazem państw i MCR).

Równolegle do dzisiejszej decyzji przebiega procedura przyznania około 300 mln euro ze środków inicjatywy dla 18 krajów w uznaniu ich zasług w zakresie realizacji MCR. Ma to miejsce w ramach przeglądu śródokresowego 10. EFR.

Postępy w zakresie realizacji MCR

W sprawozdaniu z 2011 r. dotyczące milenijnych celów rozwoju ONZ potwierdzono, że w odniesieniu do niektórych z nich dokonano znaczących postępów. Oczekuje się, że do 2015 r. ubóstwo na świecie powinno spaść poniżej 15%, czyli znacznie poniżej docelowego pułapu 23%. Zwiększone finansowanie i intensywne wysiłki w zakresie kontroli doprowadziły do ograniczenia globalnej liczby śmiertelnych zachorowań na malarię o 20%. Liczba zakażeń wirusem HIV stale spada, a dostępność leków antyretrowirusowych przeciwko HIV/AIDS wzrosła w ostatnich latach znacząco. Na całym świecie podjęto również ważne działania w zakresie dostępu do powszechnej edukacji podstawowej.

Dalsze informacje

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Link do strony internetowej poświęconej unijnym działaniom na rzecz milenijnych celów rozwoju:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

IP/10/1137 - komunikat prasowy dotyczący inicjatywy MCR o budżecie w wysokości 1 mld euro

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontakt:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar