Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Tūkstošgades attīstības mērķi. ES sniedz papildu atbalstu 36 valstīm bada, bērnu mirstības, mātes veselības un ūdensapgādes problēmu risināšanai

Brisele, 2011. gada 21. decembris. Šodien Eiropas Komisija ir paziņojusi par papildu finansējumu projektiem 36 Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna zemēs, kuri saistīti ar tiem tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM), kuru sasniegšanā bijis maz panākumu. Papildu finansējums tiks virzīts uz bada un bērnu mirstības mazināšanu, māšu veselības uzlabošanu un dzeramā ūdens apgādes un sanitārijas sistēmu uzlabošanu. Ar šāsdienas lēmumu ES īsteno savu TAM iniciatīvu piešķirt 1 miljardu eiro, par kuru tika paziņots TAM veltītajā ANO sammitā Ņujorkā 2010. gada septembrī.

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs to komentē šādi: “Šis ES papildu atbalsts būs kārtīgs ieguldījums cīņā ar nabadzību. Atbilstīgi mūsu nesenajiem ierosinājumiem ES attīstības politikā — "Pārmaiņu programmai" — mēs ieguldīsim naudu tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga un kur mēs varam sasniegt jūtamus rezultātus. Priecājos, ka gadu pēc TAM iniciatīvas izsludināšanas Ņujorkā esam gatavi finansēt konkrētus projektus. Mūsu mērķis ir darīt visu, kas mūsu spēkos, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm līdz 2015. gadam sasniegt TAM, un mums ir cieša apņemšanās to paveikt. Tā ir grūta cīņa, taču tagad nav īstais laiks atkāpties."

Dažas no darbībām, kas tiks finansētas saskaņā ar TAM iniciatīvu:

  • nodrošināt labāku pārtikas apgādi nabadzīgākajām Haiti mājsaimniecībām,

  • piegādāt pienu bērniem Ruandas bērnudārzos un sākumskolās,

  • palielināt veselības aprūpes speciālistu skaitu Ganā, lai mazinātu dzemdētāju mirstību,

  • uzlabot piekļuvi ūdenim, lai taupītu ūdeni Samoa, galvenokārt — savācot lietus ūdeni un uzlabojot sanitāriju.

TAM iniciatīvas centrā ir tās Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna (ĀKK) zemes, kuras ir izstrādājušas kvalitatīvus projektus, kas spēj sasniegt rezultātus jomās, kurās tie ir visvairāk vajadzīgi: bads, ūdensapgāde un sanitārija, mātes veselība un bērnu mirstība. Šāsdienas piešķīrums ir 700 miljoni eiro. Projektu pieteikumi ir apzināti sadarbībā ar attiecīgajām valstīm un ir pilnībā orientēti uz rezultātu; tajos ir iekļauti skaidri un izmērāmi rādītāji, kas nodrošina ieguvumu no papildus piešķirtās naudas.

Priekšvēsture

TAM iniciatīva

TAM iniciatīvai tiek koncentrēti līdzekļi no viena no galvenajiem ES attīstības palīdzības instrumentiem — 10. Eiropas Attīstības fonda (EAF). Tā paredz kopējo papildu finansējumu 1 miljarda eiro apmērā. Saistībā ar šāsdienas 700 miljonu eiro piešķīrumu Eiropas Komisija un ES delegācijas, koordinējot darbu ar ES dalībvalstu pārstāvniecībām un valsts iestādēm partnervalstīs, drīzumā sāks sagatavot detalizētas projektu izstrādes un īpašus finansēšanas priekšlikumus visām darbībām, kuras atbalstīs TAM iniciatīva, ar nolūku lielāko daļu projektu sākt īstenot līdz 2012. gada beigām. (Valstu un konkrēto TAM pilnīgu uzskaitījumu sk. MEMO/11/930)

Līdztekus šāsdienas lēmumam apmēram 300 miljoni eiro no TAM iniciatīvas tiek piešķirti, atzīstot 18 valstu panākumus saskaņā ar 10. EAF termiņa vidusposma pārskatu.

TAM jomā paveiktais

ANO 2011. gada ziņojumā par Tūkstošgades attīstības mērķiem apstiprināts, ka attiecībā uz dažiem mērķiem pasaulē ir panākts ievērojams progress. Pašlaik tiek lēsts, ka līdz 2015. gadam nabadzības procentuālais rādītājs pasaulē nokritīsies zem 15 %, kas ir krietni zemāk nekā izvirzītais mērķis – 23 %. Finansējuma palielinājuma un intensīvu kontroles pasākumu rezultātā kopējais malārijas izraisīto nāves gadījumu skaits pasaulē ir samazinājies par 20 %. Pēdējos gados ir pastāvīgi samazinājies HIV inficēšanās gadījumu skaits un būtiski palielinājusies antiretrovirālo preparātu pieejamība HIV/AIDS ārstēšanai. Visā pasaulē ir sperti būtiski soļi pretim vispārējas pamatizglītības nodrošināšanai.

Papildu informācija

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Saite ar tīmekļa vietni “ES ieguldījums Tūkstošgades mērķu sasniegšanā":

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm.

IP/10/1137 par 1 miljarda eiro vērtās TAM ierosmes izsludināšanu.

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htmhttp://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar