Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Siekdama kovoti su badu, vaikų mirtingumu, gerinti motinų sveikatą ir galimybes naudotis vandeniu, ES skiria papildomą paramą 36 šalims

Briuselis, 2011 m. gruodžio 21 d. Šiandien Europos Komisija paskelbė, kad siekiant spręsti problemas, susijusias su tais Tūkstantmečio vystymosi tikslais (TVT), kuriuos įgyvendinti ypač atsiliekama, projektams 36 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėse skiriamas papildomas finansavimas. Papildomomis lėšomis bus siekiama mažinti nuo bado kenčiančiųjų skaičių ir vaikų mirtingumo rodiklius, užtikrinti geresnę motinų sveikatą ir galimybes naudotis geriamu vandeniu ir sanitarijos įranga. Šiandien priimtu sprendimu ES vykdo 1 mlrd. EUR vertės TVT iniciatyvą, apie kurią paskelbta per 2010 m. rugsėjo mėn. Niujorke vykusį JT aukščiausiojo lygio susitikimą dėl TVT.

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andrys Piebalgas sakė:Ši papildoma ES parama labai padės kovoti su skurdu. Laikydamiesi neseniai priimtų pasiūlymų dėl ES vystymosi politikos ateities – „Pokyčių darbotvarkės“ – lėšas skirsime ten, kur jų labiausiai reikia ir kur galime pasiekti realių rezultatų. Džiaugiuosi, kad praėjus vieneriems metams nuo TVT iniciatyvos paskelbimo Niujorke esame pasirengę vietoje finansuoti konkrečius projektus. Esame tvirtai įsipareigoję visais įmanomais būdais padėti besivystančioms šalims iki 2015 m. pasiekti TVT. Tam prireiks daug jėgų, tačiau nuleisti rankų negalime.

Veiksmų, kurie bus finansuojami pagal TVT iniciatyvą, pavyzdžiai:

  • užtikrinti, kad skurdžiausi Haičio namų ūkiai gautų maisto;

  • vaikams Ruandos lopšeliuose ir pradinėse mokyklose tiekti pieną;

  • didinti profesionalių sveikatos priežiūros darbuotojų skaičių Ganoje, kad būtų sumažintas motinų mirtingumas;

  • gerinti galimybes naudotis švariu vandeniu Samoa, daugiausia surenkant lietaus vandenį ir gerinant sanitarijos įrangą.

TVT iniciatyvos tikslas – remti Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalis, parengusias kokybiškus projektus, kuriuos vykdant siekiama rezultatų srityse, kuriose padaryta mažiausia pažanga: badas, vanduo ir sanitarijos įranga, motinų sveikata ir vaikų mirtingumas. Šiandien nuspręsta skirti 700 mln. EUR. Projektų pasiūlymai nustatyti drauge su atitinkamomis šalimis ir yra orientuoti į rezultatus: nustatyti aiškūs ir įvertinami rodikliai, kad būtų užtikrinta papildomų lėšų nauda.

Pagrindiniai faktai

TVT iniciatyva

TVT iniciatyva sutelkiamos vienos pagrindinių ES paramos vystymuisi priemonių – 10-ojo Europos plėtros fondo (EPF) – lėšos. Papildomai numatoma skirti iš viso 1 mlrd. EUR. Kalbant apie šiandien skirtus 700 mln. EUR, Europos Komisija ir ES delegacijos, derindamos veiksmus su ES valstybių narių atstovybėmis ir šalių partnerių valdžios institucijomis, netrukus pradės rengti išsamius projektus ir konkrečius finansavimo pasiūlymus dėl veiksmų, kurie bus remiami pagal TVT iniciatyvą, kad dauguma projektų būtų pradėti įgyvendinti iki 2012 m. pabaigos. (Išsamus šalių ir tikslinių TVT sąrašas pateiktas MEMO/11/930.)

Atsižvelgiant į 10-ojo EPF laikotarpio vidurio peržiūros rezultatus, taip pat nuspręsta pagal TVT iniciatyvą skirti apie 300 mln. EUR 18 geriausių rezultatų pasiekusių šalių.

Pažanga siekiant TVT

2011 m. JT Tūkstantmečio vystymosi tikslų ataskaitoje nurodyta, kad pasaulyje padaryta didelė pažanga siekiant kai kurių tikslų. Tikimasi, kad iki 2015 m. bendro skurdo rodiklis neviršys 15 proc., o tai yra daug geresnis rezultatas, palyginti su 23 proc. tikslu. Skyrus didesnį finansavimą ir sustiprinus kontrolę, 20 proc. sumažintas mirčių nuo maliarijos skaičius pasaulyje, smarkiai sumažėjo užsikrėtusiųjų ŽIV, retrovirusiniai ŽIV / AIDS vaistai per pastaruosius metus tapo daug prieinamesni. Svarbių priemonių imtasi siekiant visuotinio pradinio išsilavinimo.

Daugiau informacijos

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Nuoroda į interneto svetainę, skirtą ES indėliui siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

IP/10/1137 dėl 1 mlrd. EUR TVT iniciatyvos paskelbimo

Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato – EuropeAid interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lt.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Contacts :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar