Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

EU antaa lisätukea vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen

Bryssel 21. joulukuuta – Euroopan komissio ilmoitti tänään lisärahoituksesta hankkeille, joilla pyritään korjaamaan eniten aikataulusta jäljessä olevien vuosituhattavoitteiden tilannetta 36:ssa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maassa. Lisärahoitus kohdennetaan nälän poistamiseen ja lapsikuolleisuuden vähentämiseen, äitien terveydenhuoltoon ja vesi- ja sanitaatiohuoltoon. EU panee päätöksen myötä täytäntöön miljardin euron suuruisen aloitteensa, josta se ilmoitti syyskuussa 2010 New Yorkissa pidetyssä vuosituhattavoitteita käsittelevässä YK:n huippukokouksessa.

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin mukaan EU:n lisätuki on merkittävä apu köyhyyden torjunnassa. ”EU investoi kehityspolitiikkansa uudistusten mukaisesti kohteisiin, joissa näitä varoja tarvitaan eniten ja joissa niillä voidaan saada eniten tuloksia aikaan. Olen iloinen siitä, että vuosi vuosituhattavoitteita käsittelevän huippukokouksen jälkeen olemme valmiita rahoittamaan konkreettisia hankkeita. Olemme yhä tiukasti sitoutuneita tavoitteeseemme ja teemme kaikkemme, jotta kehitysmaat pystyisivät savuttamaan vuosituhattavoitteet vuoteen 2015 mennessä. Haaste on suuri, mutta nyt ei ole aika luovuttaa”, toteaa komissaari Piebalgs.

Esimerkkejä hankkeista, joita vuosituhattavoitteiden aloitteen puitteissa rahoitetaan:

  • ravinnon turvaaminen Haitin köyhimmille kotitalouksille

  • maidon toimittaminen Ruandan lapsille päiväkodeissa ja alakoulussa

  • terveydenhuollon ammattilaisten määrän lisääminen Ghanassa äitiyskuolleisuuden vähentämiseksi

  • puhtaan veden saatavuuden turvaaminen Samoassa pääasiassa sadeveden keruun ja jätevesilaitteistojen avulla.

Vuosituhattavoitteita koskevan aloitteen kohteena ovat ne Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat, jotka ovat laatineet kunnianhimoisia hankkeita kiireellisimpien ongelmien – nälänhätä, vesi- ja sanitaatiohuolto, äitien terveydenhuolto ja lapsikuolleisuus – ratkaisemiseksi. Aloitteeseen myönnettiin tänään 700 miljoonaa euroa. Kohdehankkeet on valittu yhdessä asianomaisten maiden kanssa ja niiden tavoitteille on asetettu selkeät tulosindikaattorit.

Tausta

Vuosituhattavoitteita koskeva aloite

Vuosituhattavoitteita koskevaan aloitteeseen käytetään varoja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta, joka on eräs tärkeimmistä EU:n kehitysavun välineistä. Yhteensä aloitteeseen on tarkoitus käyttää lisävaroja noin miljardi euroa. Seuraavaksi Euroopan komissio ja EU:n edustustot alkavat valmistella yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden edustustojen ja kumppanimaiden viranomaisten kanssa hankkeiden yksityiskohtia ja rahoitusehdotuksia toimista, joihin tänään osoitettu 700 miljoonan euron osuus käytetään. Valtaosaa hankkeista on tarkoitus alkaa toteuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä. (Täydellinen luettelo maista ja vuosituhattavoitteista: MEMO/11/930).

Lisäksi vuosituhattavoitteita koskevasta aloitteesta ollaan kymmenennen EKR:n väliarvioinnin puitteissa osoittamassa 300 miljoonaa euroa 18:lle parhaiten edistyvälle maalle.

Vuosituhattavoitteiden edistyminen

Yhdistyneiden Kansakuntien laatimassa vuosituhattavoitteita koskevassa vuoden 2011 raportissa todetaan, että eräissä tavoitteissa on edistytty merkittävästi. Arvion mukaan köyhyys maailmassa laskee vuoteen 2015 mennessä alle 15 prosenttiin eli selvästi alle tavoitteen, joka on 23 prosenttia. Lisärahoituksen ja intensiivisen seurannan ansiosta malariakuolleisuus maailmassa on vähentynyt 20 prosenttia. Myös hiv-tartuntojen määrä laskee tasaisesti ja yhdistelmälääkityksen saatavuuden ansiosta aids-tapauksia on selvästi aiempaa vähemmän. Myös kaikille avoimen peruskoulutuksen takaamisessa on edistytty kaikkialla maailmassa.

Lisätietoja

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

EU:n panos vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Lehdistötiedote

IP/10/1137 miljardin euron antamisesta vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen.

EuropeAid-kehitys- ja yhteistyöpääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Catherine Ray (+32-2) 296 99 21

Wojtek Talko (+32-2) 297 85 51


Side Bar