Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Aastatuhande arengueesmärgid: ELi lisatoetus 36 riigile nälja, laste suremuse, emade tervise ja veele juurdepääsu probleemide lahendamiseks

Brüssel, 21. detsember 2011. Euroopa komisjon teatas täna täiendavate rahaliste vahendite eraldamisest projektidele, mis on suunatud kõige kõrvaljäetumate aastatuhande arengueesmärkidega tegelemiseks 36 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigis. Täiendava rahastamisega püütakse vähendada nälga ja laste suremust ning kindlustada emadele parem tervis, puhas joogivesi ja pesemisvõimalused. Tänase otsusega täidab EL oma lubaduse eraldada aastatuhande arengueesmärkide raames 1 miljard eurot, millest teatati 2010. aasta septembris ÜRO aastatuhande arengueesmärke käsitleval tippkohtumisel New Yorgis.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs lausus: „ELi täiendav toetus aitab tublisti edendada võitlust vaesuse vastu. Kooskõlas muutuste kavas esitatud viimaste ettepanekutega, mis käsitlevad ELi tulevast arengupoliitikat, investeerime oma raha sinna, kus seda on kõige rohkem vaja ja kus suudame tegelikke tulemusi saavutada. Olen rõõmus, et aasta pärast aastatuhande arengueesmärkide algatuse väljakuulutamist New Yorgis oleme valmis rahastama konkreetseid projekte. Meie eesmärk on anda endast kõik, et aidata arenevatel riikidel täita aastatuhande arengueesmärgid aastaks 2015. See on siht, mida endiselt kindlalt täita soovime, ja kuigi tegemist on raske ülesandega, ei ole praegu aega puhkuseks.”

Aastatuhande arengueesmärkide algatuse alusel rahastatavad meetmed on muu hulgas järgmised:

  • tagada parem juurdepääs toidule kõige vasemates peredes Haitil;

  • varustada piimaga lapsi Rwanda lasteaedades ja algkoolides;

  • suurendada tervisehoiutöötajate arvu Ghanas, et vähendada emade suremust;

  • parandada veesäästmisvõimalusi Samoas, peamiselt vihmavee kogumise ja paremate sanitaarrajatiste abil;

Aastatuhande arengueesmärkide algatus keskendub Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidele (AKV riigid), kes on koostanud väga kvaliteetseid projekte, et saavutada tulemusi valdkondades, kus edusammud on kõige vajalikumad: näljaprobleemid, vee- ja sanitaarküsimused, emade tervis ja laste suremus. Täna eraldatud vahendid ulatuvad 700 miljoni euroni. Projektiettepanekud on kindlaks määratud koos asjaomaste riikidega ning need on täielikult tulemustele orienteeritud. Projektides kehtestatakse selged ja mõõdetavad näitajad, et kasutada lisaraha võimalikult otstarbekalt.

Taust

Aastatuhande arengueesmärkide algatus

Aastatuhande arengueesmärkide algatusega võetakse kasutusele vahendid ühest ELi peamisest arenguabi rahastamisvahendist ehk 10. Euroopa Arengufondist (EAF). Kavandatud on eraldada täiendavalt 1 miljard eurot. Seoses tänase 700 miljoni euro suuruse eraldisega alustavad Euroopa Komisjon ja ELi delegatsioonid, kooskõlastades oma tegevust ELi liikmesriikide esindustega ja partnerriikide võimudega, peagi aastatuhande arengueesmärkide algatuse alusel rahastatavate üksikasjalike projektikavandite ja kõikide meetmete konkreetsete rahastamisettepanekute koostamist, pidades silmas võimalust alustada enamiku projektide rakendamist 2012. aasta lõpus. (Riikide ja käsitletavate aastatuhande arengueesmärkide täieliku loetelu leiate MEMO/11/930).

Lisaks tänasele otsusele käib praegu 10. EAFi vahekokkuvõtte raames aastatuhande arengueesmärkide algatuse vahenditest ligikaudu 300 miljoni euro jagamine, et tunnustada 18 edukat riiki.

Aastatuhande arengueesmärkide saavutamine

ÜRO aastatuhande arengueesmärkide 2011. aasta aruandes kinnitatakse, et osade eesmärkide saavutamisel on tehtud suuri edusamme. Loodetakse, et 2015. aastaks langeb ülemaailmne vaesus allapoole 15 %, mis on oluliselt parem näitaja kui eesmärgiks seatud 23 %. Tänu suurenenud rahastamisele ja intensiivsele kontrollimisele on suremus malaariasse vähenenud 20 % võrra; HIV-nakkus on vähenenud järjekindlalt ning HIVi/AIDSi retroviirusevastaste ravimite kättesaadavus on viimastel aastatel ulatuslikult paranenud. Maailmas on astutud vajalikke samme üleüldise algkoolihariduse tagamiseks.

Täiendav teave

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Link veebisaidile „ELi panus aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse”

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

IP/10/1137 teade 1 miljardi euro eraldamise kohta aastatuhande arengueesmärkide algatuse raames

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Euroopa arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar