Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: η ΕΕ χορηγεί πρόσθετη βοήθεια σε 36 χώρες για την αντιμετώπιση της πείνας, της παιδικής θνησιμότητας, της περίθαλψης για μητέρες και παιδιά και της πρόσβασης σε νερό

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2011 – Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε πρόσθετη χρηματοδότηση για σχέδια που στοχεύουν στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση σε 36 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση θα εστιαστεί στη μείωση της πείνας και της παιδικής θνησιμότητας, στη βελτίωση της περίθαλψης για μητέρες και παιδιά και στην εξασφάλιση πόσιμου νερού και εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Με τη σημερινή της απόφαση η ΕΕ υλοποιεί την πρωτοβουλία ΑΣΧ, ύψους 1 δισεκατ. ευρώ, που αναγγέλθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, στη διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τους ΑΣΧ, στη Νέα Υόρκη.

Ο ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανάπτυξη, κ. Andris Piebalgs, σχολίασε: «Η πρόσθετη αυτή βοήθεια της ΕΕ θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στην καταπολέμηση της φτώχειας. Σύμφωνα με τις πρόσφατες προτάσεις μας για τη μελλοντική αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, στην «Ατζέντα των αλλαγών», θα επενδύσουμε τα χρήματά μας εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και όπου μπορούμε να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα. Είμαι ευτυχής που ένα χρόνο μετά την αναγγελία της πρωτοβουλίας ΑΣΧ στη Νέα Υόρκη, είμαστε τώρα έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα σχέδια επί τόπου. Ο στόχος μας είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν τους ΑΣΧ έως το 2015, στόχος για τον οποίο δεσμευόμαστε σταθερά. Εξακολουθεί να απαιτείται επίπονος αγώνας, αλλά δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας».

Παραδείγματα δράσεων χρηματοδοτούμενων βάσει της πρωτοβουλίας ΑΣΧ, όπου περιλαμβάνονται:

  • εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε τρόφιμα για τον φτωχότερο πληθυσμό της Αϊτής

  • παροχή γάλακτος σε παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία στη Ρουάντα

  • αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Γκάνα ώστε να μειωθεί η μητρική θνησιμότητα

  • βελτίωση της πρόσβασης στην εξοικονόμηση νερού στη Σαμόα, ιδίως μέσω δεξαμενών βρόχινου νερού και καλύτερων αποχετευτικών εγκαταστάσεων.

Η πρωτοβουλία ΑΣΧ εστιάζει σε χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) που εκπόνησαν σχέδια υψηλής ποιότητας για την επίτευξη αποτελεσμάτων στους τομείς όπου απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή πρόοδος: πείνα, νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης, περίθαλψη για μητέρες και παιδιά και παιδική θνησιμότητα. Η σημερινή χορήγηση ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις σχεδίων καθορίστηκαν σε συνεργασία με τις αντίστοιχες χώρες και είναι πλήρως προσανατολισμένες σε αποτελέσματα: θέτουν σαφείς και μετρήσιμους δείκτες για την εξασφάλιση οφέλους από την πρόσθετη χρηματοδότηση.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία ΑΣΧ

Η πρωτοβουλία ΑΣΧ κινητοποιεί χρήματα από ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα αναπτυξιακής βοήθειας, το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Προβλέπει μία συνολική επιπλέον οικονομική προσπάθεια ύψους 1 δισεκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη σημερινή χορήγηση βοήθειας ύψους 700 εκατ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, σε συντονισμό με τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΕΕ και τις εθνικές αρχές στις χώρες εταίρους, σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες για την προετοιμασία της εκπόνησης λεπτομερών σχεδίων και ειδικών προτάσεων χρηματοδότησης για όλες τις δράσεις που θα υποστηριχθούν από την πρωτοβουλία ΑΣΧ, ενόψει της έναρξης της εφαρμογής των περισσότερων σχεδίων μέχρι τα τέλη του 2012. (Για πλήρη κατάλογο των χωρών και των συγκεκριμένων ΑΣΧ, βλέπε MEMO/11/930).

Παράλληλα με τη σημερινή απόφαση, περίπου 300 εκατ. ευρώ της πρωτοβουλίας ΑΣΧ είχαν ήδη χορηγηθεί ως ανταμοιβή σε 18 χώρες με καλές επιδόσεις, στο πλαίσιο της 10ης ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΤΑ.

Πρόοδος των ΑΣΧ

Η έκθεση του 2011 των Ηνωμένων Εθνών για τους στόχους της Χιλιετίας επιβεβαιώνει ότι παγκοσμίως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ορισμένους από τους στόχους. Έως το 2015, αναμένεται η συνολική φτώχεια να μειωθεί κάτω του 15%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο του στόχου του 23%. Η αυξημένη χρηματοδότηση και ο εντατικός έλεγχος των προσπαθειών οδήγησαν σε μείωση κατά 20% των συνολικών θανάτων από ελονοσία· η μετάδοση του ιού του AIDS μειώνεται σταθερά και έχει αυξηθεί μαζικά κατά τα τελευταία έτη η διάθεση αντιρετροϊκών φαρμάκων για τον ιό HIV/AIDS. Έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα παγκοσμίως προς μια πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Σύνδεσμος για το σχετικό δικτυακό τόπο «Συνεισφορά της ΕΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας»

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

IP/10/1137 σχετικά με την αναγγελία της πρωτοβουλίας του 1 δισεκατ. ευρώ ΑΣΧ

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_el.htm

Δικτυακός τόπος του ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ανάπτυξη, κ. Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar