Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

"Millenniumudviklingsmål: EU giver yderligere bistand til 36 lande til bekæmpelse af sult og børnedødelighed og til forbedring af mødresundhed og adgang til vand

Bruxelles, den 21. december 2011 – Europa-Kommissionen bebudede i dag, at EU vil afsætte flere penge til projekter inden for de milleniumudviklingsmål, der er mest bagud, i 36 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet. Disse penge skal især gå til at bekæmpe sult og børnedødelighed og til at forbedre mødresundhed, drikkevand og sanitære forhold. Denne beslutning er led i det initiativ med 1 mia. EUR til milleniumudviklingsmålene, som EU bebudede på FN-topmødet om milleniumudviklingsmålene i New York i september 2010.

Den europæiske udviklingskommissær, Andris Piebalgs, sagde: "Med denne yderligere bistand vil EU yde et betydeligt bidrag til fattigdomsbekæmpelse. I overensstemmelse med de forslag om EU's fremtidige udviklingspolitik, "Dagsordenen for forandring", som vi netop har lagt frem, vil vi investere vore penge dér, hvor der er mest brug for dem, og hvor de kan give reelle resultater. Jeg er glad for, at vi nu, et år efter at vi annoncerede initiativet i New York, er rede til at finansiere konkrete projekter i marken. Vores mål er at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe udviklingslandene med at nå milleniumudviklingsmålene inden 2015, og det er vi fortsat fast besluttede på. Det er stadigvæk en hård kamp, men det er ikke nu, vi skal sidde med hænderne i skødet".

Eksempler på, hvad der skal finansieres under milleniumudviklingsinitiativet:

  • bedre adgang til fødevarer for de fattigste i Haiti

  • mælk til børn i børnehaver og grundskoler i Rwanda

  • flere medarbejdere i sundhedssektoren i Ghana med henblik på at reducere barselsdødeligheden

  • bedre adgang til rent vand i Samoa, især gennem opsamling af regnvand og bedre sanitære forhold

Milleniumudviklingsinitiativet fokuserer på de lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der har udviklet projekter af høj kvalitet inden for de områder, hvor der er størst behov for forbedringer, nemlig bekæmpelse af sult, forbedring af adgangen til vand og de sanitære forhold, forbedring af mødresundhed og bekæmpelse af børnedødelighed. De penge, der blev afsat i dag, beløber sig til 700 mio. EUR. Projekterne er udvalgt i partnerskab med de respektive lande og er 100 % resultatorienterede, med klare og målbare indikatorer, der skal sikre, at disse penge giver de ønskede resultater.

Baggrund:

MDG-initiativet

MDG-initiativet gennemføres med midler fra et af EU's vigtigste udviklingsbistandsinstrumenter, den 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF). Der er tale om en yderligere finansiel indsats på 1 mia. EUR. Med de 700 mio. EUR, der blev bevilget i dag, vil Europa-Kommissionen og EU's delegationer i samordning med medlemsstaternes repræsentationer og de nationale myndigheder i partnerlandene snart gå i gang med at udarbejde de detaljerede projekter og finansieringsforslag for alle de foranstaltninger, hvortil der skal ydes støtte via MDG-initiativet, således at de fleste af projekterne vil kunne sættes i gang inden udgangen af 2012. (For en fuldstændig liste over de enkelte lande og milleniumudviklingsmål henvises til MEMO/11/930).

Sideløbende hermed er der som led i midtvejsrevisionen af 10. EUF ved at blive afsat 300 mio. EUR inden for rammerne af MDG-initiativet som belønning til 18 lande, der har ydet en særlig indsats for at nå målene.

Resultater med MDG-målene

FN's 2011-rapport om MDG-målene bekræfter, at der er gjort gode fremskridt med hensyn til flere af målene. Fattigdommen i verden ventes nu at falde til under 15 % inden 2015, hvilket er langt bedre end målet om 23 %. En øget finansiering og mere intensiv kontrol har resulteret i, at antallet af malariadødsfald i hele verden er blevet reduceret med 20 %. HIV-infektioner er i støt tilbagegang, og der er igennem de senere år blevet langt lettere adgang til antiretroviale lægemidler til HIV/AIDS. Der er på det globale plan taget vigtige skridt til at sikre alle børn adgang til grundskoleuddannelse.

Yderligere oplysninger

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Link til Europa-Kommissionens websted om EU's bidrag til opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

IP/10/1137 om de 1 mia. EUR til MDG-initiativet

Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde – EuropeAids websted:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_da.htm

Udviklingskommissær Andris Piebalgs' websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar