Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Rozvojové cíle tisíciletí: Evropská unie věnuje 36 zemím další podporu na boj proti hladu a dětské úmrtnosti a na zajišťování zdraví matek a přístupu k vodě

Brusel 21. prosince 2011 – Evropská komise dnes oznámila další financování projektů zaměřených na nejvíce zaostávající rozvojové cíle tisíciletí v 36 afrických, karibských a tichomořských státech. Tyto další finanční prostředky budou využívány na snižování hladu a dětské úmrtnosti a na zajišťování lepšího zdraví matek, pitné vody a sanitárních zařízení. Evropská unie dnešním rozhodnutím navazuje na iniciativu týkající se rozvojových cílů tisíciletí v hodnotě 1 miliardy EUR, která byla oznámena v září 2010 na summitu OSN k rozvojovým cílům tisíciletí v New Yorku.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs uvedl: Tato další podpora ze strany EU bude v boji proti chudobě velkým přínosem. V souladu s našimi nedávnými návrhy budoucí rozvojové politiky EU Agenda pro změnu budeme investovat naše peníze tam, kde jsou nejvíce zapotřebí a kde můžeme skutečně dosáhnout výsledků. Jsem rád, že rok poté, co byla iniciativa týkající se rozvojových cílů tisíciletí v New Yorku oznámena, jsme nyní připraveni financovat konkrétní projekty v terénu. Naším cílem je učinit vše, co je v našich možnostech, a pomoci rozvojovým zemím, aby do roku 2015 rozvojové cíle tisíciletí splnily. K tomuto závazku jsme plně odhodláni. Je to stále náročná cesta, ale teď není doba vhodná na to, abychom v našem úsilí polevovali .

Mezi akce, které budou v rámci iniciativy týkající se rozvojových cílů tisíciletí financovány, patří:

  • zajištění lepšího přístupu k potravinám pro nejchudší domácnosti na Haiti,

  • poskytování mléka dětem v jeslích a na základních školách ve Rwandě,

  • zvýšení počtu kvalifikovaných zdravotníků v Ghaně s cílem snížit úmrtnost matek,

  • zlepšení přístupu k bezpečné vodě v Samoi, zejména sběrem dešťové vody a prostřednictvím lepších sanitárních zařízení.

Iniciativa týkající se rozvojových cílů tisíciletí se zaměřuje na ty africké, karibské a tichomořské země, které koncipovaly vysoce kvalitní projekty, jejichž cílem je dosáhnout výsledků v oblastech, kde je pokroku zapotřebí více než v jiných: jde o problém hladu, vody a hygieny, zdraví matek a dětskou úmrtnost. Částka, která dnes byla přidělena, činí 700 milionů EUR. Návrhy projektů byly vybírány v partnerství s příslušnými zeměmi a jsou plně orientovány na výsledky: zavádějí jasné a měřitelné ukazatele, které mají zajistit, aby další vynaložené prostředky měly skutečný přínos.

Souvislosti

Iniciativa týkající se rozvojových cílů tisíciletí

Iniciativa týkající se rozvojových cílů tisíciletí využívá prostředky jednoho z hlavních nástrojů rozvojové pomoci, 10. Evropského rozvojového fondu. Prostřednictvím této iniciativy má být poskytnuta další finanční pomoc v celkové výši 1 miliardy EUR. Pokud jde o dnešní příspěvek ve výši 700 milionů EUR, začne Evropská komise a delegace EU koordinovaně se zastoupeními členských států EU a vnitrostátními orgány v partnerských zemích brzy pracovat na podrobném koncipování projektů a konkrétních finančních návrhů pro všechny akce, které mají být z iniciativy týkající se rozvojových cílů tisíciletí podporovány, aby bylo možno zahájit provádění většiny projektů do konce roku 2012. (Úplný seznam zemí a příslušných rozvojových cílů tisíciletí je obsažen v MEMO/11/930).

Současně s dnešním rozhodnutím, v rámci přezkumu 10. Evropského rozvojového fondu v polovině období, probíhá rozdělování zhruba 300 milionů EUR z iniciativy týkající se rozvojových cílů tisíciletí jako odměna 18 zvláště výkonným zemím.

Pokrok v dosahování rozvojových cílů tisíciletí

Zpráva OSN o rozvojových cílech tisíciletí z roku 2011 potvrzuje, že svět v případě některých těchto cílů dosáhl značného pokroku. V současné době se očekává, že do roku 2015 celosvětová chudoba klesne pod 15 %, což je výrazně méně než cílových 23 %. Zvýšené financování a intenzivní snahy v oblasti kontroly přinesly 20% snížení počtu úmrtí ve malárii na světě; počet nových infekcí HIV neustále klesá a dostupnost retrovirálních léků na HIV/AIDS se v posledních letech výrazně zvýšila. Globálně byly přijaty významné kroky k zajištění všeobecného základního vzdělání.

Další informace

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Odkaz na internetovou stránku týkající se „Příspěvku EU k rozvojovým cílům tisíciletí“

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

IP/10/1137 oznamující iniciativu týkající se rozvojových cílů tisíciletí v hodnotě 1 miliardy EUR

Internetové stránky GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_cs.htm

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar