Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Цели на хилядолетието за развитие: ЕС предоставя допълнителна помощ на 36 държави за справяне с глада, детската смъртност, здравословното състояние на майките и достъпа до вода

Брюксел, 21 декември 2011 г. — Днес Европейската комисия обяви допълнително финансиране за проекти, насочени към постигане на онези Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР), по които е отбелязан най-малък напредък, в 36 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Допълнителното финансиране ще се съсредоточи върху намаляване на глада и на детската смъртност и осигуряване на по-добро здраве на майките, както и на питейна вода и санитарно-хигиенни условия и съоръжения. С днешното решение ЕС изпълнява ангажимента по отношение на своята инициатива за ЦХР, възлизаща на 1 млрд. EUR, която беше обявена през септември 2010 г. на срещата на върха на ООН за ЦХР в Ню Йорк.

Европейският комисар за развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Тази допълнителна подкрепа от страна на ЕС ще допринесе значително в борбата срещу бедността. В съответствие с нашите най-нови предложения за бъдещето на политиката на ЕС за развитие, „Програмата за промяна“, ние ще инвестираме парите си там, където са най-необходими и където можем да постигнем реални резултати. Радвам се, че една година след обявяването на инициативата за ЦХР в Ню Йорк, понастоящем сме готови да финансираме конкретни проекти на място. Нашият стремеж е да направим всичко възможно, за да подпомогнем развиващите се държави да постигнат ЦХР до 2015 г., като продължаваме да сме твърдо ангажирани с постигането на тази цел. Това продължава да е трудна задача, но сега не е моментът да намаляваме усилията си“.

Примери за действия, които да се финансират в рамките на инициативата за ЦХР, включват:

  • осигуряване на по-добър достъп до хранителни продукти за най-бедните домакинства в Хаити

  • доставяне на мляко на децата в детските градини и началните училища в Руанда

  • увеличаване на броя на здравните специалисти в Гана за намаляване на смъртността на майките

  • подобряване на достъпа до чиста вода в Самоа, главно чрез събиране на дъждовна вода и по-добри санитарно-хигиенни условия и съоръжения

Инициативата за ЦХР е съсредоточена върху тези от държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), които са разработили висококачествени проекти за постигане на резултати в области, където напредъкът е най-нужен: глада, водоснабдяването и канализацията, здравословното състояние на майките и детската смъртност. Отпуснатата понастоящем сума възлиза на 700 млн. EUR. Предложенията за проекти бяха определени в партньорство със съответните държави и са изцяло ориентирани към постигане на резултати: те въвеждат ясни и измерими показатели, за да се гарантират ползите от допълнителните средства.

Контекст

Инициатива за ЦХР

Инициативата за ЦХР мобилизира средства от един от главните инструменти на ЕС за помощ за развитие, 10-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР). Той предвижда общо допълнително финансово усилие в размер на 1 млрд. EUR. По отношение на отпуснатата понастоящем сума от 700 млн. EUR Европейската комисия и делегациите на ЕС в координация с представителствата на държавите-членки на ЕС и националните органи в партньорските държави скоро ще започнат работа по изготвяне на подробни разработки на проекти и конкретни предложения за финансиране за всички действия, които да бъдат подкрепени от инициативата за ЦХР, с оглед на започване на изпълнението на повечето проекти до края на 2012 г. (за пълния списък на държавите и целевите ЦХР, вж. MEMO/11/930).

Преди днешното решение вече бяха разпределени приблизително 300 млн. EUR от инициативата за ЦХР като възнаграждение за 18 добре представящи се държави в рамките на прегледа в средата на периода на 10-ия ЕФР.

Напредък по ЦХР

В доклада за целите на хилядолетието на ООН за 2011 г. се потвърждава, че светът е постигнал значителен напредък по някои от целите. Понастоящем се очаква бедността да спадне под 15 % до 2015 г., което е далеч под целта от 23 %. Увеличеното финансиране и интензивните усилия за контрол доведоха до намаляване с 20 % на смъртните случаи от малария в света; случаите на заразяване с вируса на СПИН намаляват постоянно и наличието на антиретровирусните лекарства срещу ХИВ/СПИН нарасна значително през последните години. В световен мащаб бяха направени важни стъпки за осигуряването на всеобщо начално образование.

За повече информация:

MEMO/11/930 – Millennium Development Goals: EU gives additional support to 36 countries for tackling major development challenges

Връзка към уебсайта относно приноса на ЕС към целите на хилядолетието за развитие

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

IP/10/1137 за обявяване на инициативата за ЦХР на стойност 1 млрд. EUR

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm

Уебсайт на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

За контакти:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar