Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Uusilla petostentorjuntaohjelmilla suojataan EU:n taloudellisia etuja vuoteen 2020 asti

Bryssel, 19.12.2011 – EU:n petostentorjuntapolitiikalla on merkittävä asema EU:n ja jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojaamisessa. Sillä suojataan EU:n ja jäsenvaltioiden budjetteja sekä varmistetaan, että rahat käytetään suunniteltuihin tarkoituksiin ja että ne tulevat tosiasiallisten edunsaajien käyttöön.

Euroopan komissio hyväksyi tänään Hercule III - ja Pericles 2020 -ohjelmia koskevat ehdotukset. Edellisen ohjelman talousarvio on 110 miljoonaa euroa ja jälkimmäisen 7,7 miljoonaa euroa. Ne ovat voimassa seitsemän vuoden ajan tammikuusta 2014 alkaen.

Verotuksesta ja tulliliitosta sekä petostentorjunnasta ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava komission jäsen Algirdas Šemeta korostaa, että EU:n talousarvioon kohdistuvat petokset eivät ole uhrittomia rikoksia. ”Uhreina ovat kaikki EU:n kansalaiset, sillä kyseessä ovat meidän kaikkien rahat. Koska EU on parhaillaan maailmanlaajuisen finanssikriisin kourissa, on erityisen tärkeää suojata tulojamme ja varmistaa, että kansalaiset saavat EU:n varoista mahdollisimman suuret hyödyt”, lisäsi Šemeta.

Hercule III

Hercule III -ohjelman tavoitteena on petosten, korruption ja kaiken muun EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan torjuminen. Siinä keskitytään ennen kaikkea yhteistyöhön, jota komissio tekee Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kautta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja muiden EU:n toimielinten ja virastojen kanssa.

Ohjelmalla pyritään takaamaan, että suojan taso on yhtä korkea kaikissa jäsenvaltioissa sekä EU:n toimielimissä ja virastoissa. Hercule III -ohjelmassa vahvistettuihin toimiin kuuluvat mm. teknisen ja operatiivisen tuen antaminen jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille rajatylittävän laittoman toiminnan torjunnassa sekä erityiskoulutuksen tarjoaminen.

Aiemman Hercule-ohjelman tulokset olivat erinomaiset. Sen avulla toteutettiin mm. 70 teknisen avun hanketta, joista rahoitettiin nykyaikaisten teknisten varusteiden hankintaa petostentorjuntaa harjoittaville lainvalvontavirastoille ja annettiin petostentorjuntakoulutusta yli 5 300 lainvalvontaviranomaiselle.

Pericles 2020

Pericles 2020 on vaihto-, avunanto- ja koulutusohjelma, jonka tavoitteena on tehostaa eurosetelien ja -kolikoiden suojaa Euroopassa ja koko maailmassa.

Ohjelmasta annettavalla rahoituksella on mm. järjestetty seminaari ”Yhteisön strategia euron suojaamiseksi Välimeren alueella” ja Latinalaisen Amerikan rahaväärennöksiä koskeva koulutuskurssi sekä mahdollistettu lukuisia virkamiesvaihtoja EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Jatkotoimet

Neuvosto ja Euroopan parlamentti käsittelevät asetusehdotuksia, jotka on määrä hyväksyä vuoden 2012 loppuun mennessä, jotta uusi ohjelma voi käynnistyä 1. tammikuuta 2014.

Samanaikaisesti jatketaan neuvotteluja EU:n talousarvion monivuotisesta rahoituskehyksestä (MEMO/11/468).

Lisäetoja Hercule III - ja Pericles 2020 -ohjelmista on asiakirjassa

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

Säädöstekstit ovat seuraavalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70


Side Bar