Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Proti podvodům: přijaty nové programy pro potírání podvodů s cílem chránit finanční zájmy EU do roku 2020

Brusel 19. prosince 2011 – Politika boje proti podvodům každý rok významným způsobem přispívá k ochraně finančních zájmů EU a rozpočtů členských států. Zajišťuje, aby rozpočet EU i vnitrostátní rozpočty byly dobře chráněny, aby se peníze vynakládaly na zamýšlené účely a dorazily k beneficientům.

V návaznosti na svou dosavadní práci v této oblasti dnes Evropská komise přijala dva návrhy programů Hercule III a Pericles 2020. S rozpočtem 110 milionů eur na Hercule III a 7,7 milionů eur na Pericles 2020 poběží tyto programy po dobu sedmi let od ledna 2014.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, k tomu uvedl: „Podvod proti rozpočtu EU není trestným činem bez oběti. Týká se všech evropských občanů, neboť jde o peníze všech. Protože EU se nachází v globální finanční krizi, je obzvlášť důležité, abychom chránili své příjmy a zajistili, aby naši občasné mohli z prostředků EU co nejvíce profitovat.“

Hercule III

Program Hercule III je určen na potírání podvodů, korupce a ostatní trestné činnosti, kterou jsou dotčeny finanční zájmy EU. Je zaměřen zejména na spolupráci mezi Komisí prostřednictvím Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), příslušnými orgány v členských státech a ostatními evropskými institucemi a orgány.

Tento program usiluje o zajištění ekvivalentní ochrany v členských státech a ve všech institucích, orgánech a agenturách EU. Opatření v rámci programu Hercule III zahrnují: poskytování technické a operativní podpory pro orgány činné v trestním řízení v členských státech v jejich boji proti protiprávním přeshraničním činnostem a činnosti odborného vzdělávání.

Předchozí program Hercule poskytl významné výsledky, např. 70 projektů technické pomoci, které financovaly nákup sofistikovaného technického vybavení pro orgány činné v trestním řízení pro potírání podvodů, jakož i školení v oblasti potírání podvodů pro více než 5 300 členů personálu pověřeného vynucováním práva.

Pericles 2020

Program Pericles 2020 je výměnný, pomocný a školicí program pro posílení ochrany eurobankovek a euromincí v Evropě a po celém světě.

Projekty financované v rámci programu Pericles zahrnují mimo jiné seminář „Strategie Společenství pro ochranu eura v oblasti Středozemí“, vzdělávací kurs o padělatelství peněz v Latinské Americe a řadu výměn personálu mezi orgány uvnitř EU a orgány mimo EU.

Další kroky

Návrh nařízení bude předložen k projednání Radě a Evropskému parlamentu. Nařízení mají být přijata do konce roku 2012, aby nový program mohl být zahájen 1. ledna 2014.

Současně budou probíhat jednání o víceletém finančním rámci pro celý rozpočet EU (viz MEMO/11/468)

Pro další informace o programech Hercule III a Pericles 2014-2020 viz:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

Legislativní text naleznete zde: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar