Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия Съобщение за медиите

Борба с измамите: Приети са нови програми за защита на финансовите интереси на ЕС до 2020 г.

Брюксел, 19 декември 2011 г. Всяка година политиката на ЕС за борба с измамите допринася значително за защитата на бюджетите на ЕС и държавите членки, като осигурява за тях надежден щит и гарантира, че средствата се изразходват целесъобразно и достигат до правилния получател.

Работата на Европейската комисия в тази област продължава с приемането днес на две предложения за програми: Херкулес III и Перикъл 2020. С бюджет съответно от 110 млн. евро и 7,7 млн. евро, тези програми ще стартират през януари 2014 г. и ще продължат седем години.

Комисарят, отговарящ за данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите, Алгирдас Шемета заяви: „Измамите по отношение на бюджета на ЕС не са беззъбо ухапване. Те засягат всички граждани на ЕС, защото това са техни пари. Сега, когато ЕС се намира впримчен в световна финансова криза, защитата на приходите и осигуряването за гражданите на максимална полза от европейското финансиране, са от особено значение.

Херкулес III

Програмата Херкулес III е насочена към борбата с измамите, корупцията и всички останали незаконни действия, които нанасят вреда на финансовите интереси на ЕС. Фокусът ѝ в частност е сътрудничеството между Комисията (чрез Европейската служба за борба с измамите OLAF), компетентните органи в държавите членки и останалите европейски институции и органи.

Програмата цели осигуряване на равностойна защита в държавите членки и всички европейски институции, органи и агенции. Действията по програма Херкулес III включват техническо и оперативно съдействие на правоприлагащите органи в държавите членки в борбата им с незаконната трансгранична дейност и при провеждането на професионално обучение.

Резултатите от предишната програма Херкулес са впечатляващи: 70 проекта за техническо съдействие с оглед финансиране на покупката на сложно оборудване за националните правоприлагащи органи, борещи се с измамите, както и обучение по борба с измамите на 5 300 души, работещи в правоприлагането.

Перикъл 2020

Перикъл 2020 е програма за обмен на кадри, предоставяне на съдействие и обучаване с оглед засилване защитата на евробанкнотите и евромонетите в Европа и по света.

Сред финансираните по програмата проекти са семинар на тема „Стратегията на ЕС за защита на еврото в Средиземноморието", обучителен курс за фалшифицирането на пари в Латинска Америка и редица обмени на кадри между органите в ЕС и извън него.

Следващи стъпки

Проекторегламентите ще бъдат обсъдени от Съвета и Европейския парламент и се очаква да бъдат приети до края на 2012 г., така че новата програма да може да стартира на 1 януари 2014 г.

Междувременно продължават преговорите по Многогодишната финансова рамка за бюджета на ЕС (вж. MEMO/11/468)

За повече информация за Херкулес III и Перикъл 20142020 г. вж:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

За законодателния текст вж.: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar