Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Strasbourg den 15 februari 2011

Kommissionen välkomnar Europaparlamentets ja till rättigheter för busspassagerare

Europeiska kommissionen välkomnar att Europaparlamentet i dag efter svåra förhandlingar har röstat ja till en förordning om busspassagerares rättigheter. Efter förordningar om flyg-, järnvägs- och båttrafiken kommer nu också transporter per landsväg att omfattas av särskilda rättigheter för passagerare. EU:s rättsliga ram är nu komplett för passagerare inom alla transportsätt. Busspassagerarna, särskilt personer med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga, kommer att få nya rättigheter som skyddar dem vid resor inom hela EU.

Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor, gjorde följande uttalande: "Tack vare denna nya förordning kommer passagerar­rättigheterna att utvidgas till att omfatta också busstransporter. Passagerare som reser per landsväg kommer att omfattas av samma grundläggande servicenormer oavsett var och hur de reser inom unionen. När förordningen om rättigheter för buss­passagerare antas kommer EU:s passagerarskydd att omfatta alla transportsätt. Jag är mycket tillfredställd över att EU har skapat det första integrerade området i världen för passagerarrättigheter som omfattar alla transportsätt."

Förordningen om passagerares rättigheter vid busstransport följer kort efter antagandet av förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar som kommer att träda i kraft i december 2012.

Nu när EU:s lagstiftning om passagerarrättigheter omfattar alla transportsätt kommer kommissionen att utarbeta ett meddelande som ska se över utformningen av passagerarskyddet inom alla transportsektorer med sikte på att göra dem mer konsekventa och effektiva med tanke på de ständigt ökande intermodala transporterna.

De nya rättigheterna som gäller vid längre resor (dvs. längre än 250 km) omfattar bl.a.:

 • Skydd av passagerare vid dödsfall, personskada, förlust eller skada orsakad av vägolyckor (maximibeloppen i nationell lagstiftning får inte ligga under 220 000 euro per passagerare och 1 200 euro per bagage).

 • Skydd av passagerare vad gäller omedelbara praktiska behov efter en olycka (möjlighet till upp till två övernattningar på hotell, för sammanlagt 80 euro per natt).

 • Särskild kostnadsfri assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet både på terminaler och ombord, och om så behövs, kostnadsfri transport för beledsagare.

 • Garanti om ersättning eller ombokning vid överbokningar eller inställda resor eller vid förseningar på mer än 120 minuter från den beräknade avgångstiden.

 • Lämplig assistans (tilltugg, måltider och förfriskningar) vid inställda resor eller vid förseningar på mer än 90 minuter då resan varar mer än tre timmar.

 • Bussföretagen är i dessa fall närmare bestämt skyldiga att vid behov erbjuda två övernattningar på hotell för strandsatta passagerare för sammanlagt 80 euro per natt, utom vid svåra väderförhållanden och större naturkatastrofer.

 • Kompensation med 50 % av biljettpriset vid försening på mer än 120 minuter från den beräknade avgångstiden, vid inställda resor och om bussföretaget underlåter att erbjuda passagerarna antingen ombokning eller ersättning.

Dessutom införs följande rättigheter vid samtliga resor (både över och under 250 km):

 • Förbud mot diskriminering av passagerare på grund - direkt eller indirekt – av nationalitet.

 • Förbud mot diskriminering av personer med funktionshinder och nedsatt rörelseförmåga samt ekonomisk kompensation för förlorade eller skadade hjälpmedel för rörlighet vid en olycka.

 • Minimiregler för reseinformation till samtliga resenärer före och under resan, samt allmän information om deras rättigheter i terminaler och on-line.

 • En metod för bussföretagen för att hantera klagomål och som är tillgänglig för alla passagerare.

 • Oberoende nationella organ i alla medlemsländer med befogenheter att driva igenom förordningen och när så är lämpligt att utdöma påföljder.

Vad händer nu?

Efter dagens omröstning i Europaparlamentet och rådets godkännande den 31 januari 2011 kommer förordningen att antas formellt i morgon. Offentliggörandet förväntas komma före sommaren. Förordningen träder i kraft två år efter det att den har offentliggjorts.


Side Bar