Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Strasbourg, 15. februarja 2011

Komisija zadovoljna, da je Evropski parlament podprl pravice potnikov v avtobusnem prevozu

Evropska komisija je izrazila zadovoljstvo z današnjim glasovanjem v Evropskem parlamentu, na katerem so poslanci po težavnih pogajanjih podprli uredbo o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu. Po sprejetju ustreznih predpisov za zračni, železniški in vodni promet bodo zdaj tudi v cestnem prometu potnikom zagotovljene posebne pravice. S tem bo dokončan pravni okvir za uporabnike vseh načinov prevoza na ravni EU. Potniki v avtobusnem prevozu ter zlasti invalidi in potniki z omejeno mobilnostjo bodo uživali nove pravice, ki bodo veljale na potovanjih znotraj celotne Evropske unije.

Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za promet Siim Kallas je povedal: „S to novo uredbo bodo posebne pravice dobili tudi potniki, ki potujejo z avtobusi. To pomeni, da bodo za storitve, ki jih uporabljajo potniki v cestnem prometu, po vsej Uniji in ne glede na način potovanja veljali enaki osnovni standardi kakovosti. S sprejetjem uredbe o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu bo torej varstvo potnikov v EU zagotovljeno za vse načine prevoza. Zelo sem zadovoljen, da je EU vzpostavila prvi celovit okvir pravic potnikov za vse načine prevoza na svetu.“

Sprejetje uredbe o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu sledi nedavnemu sprejetju Uredbe št. 1177/2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh, ki bo začela veljati decembra 2012.

V naslednjem koraku bo Komisija pripravila sporočilo, v katerem bo pregledala značilnosti varstva potnikov v vseh sektorjih prevoza, da bi povečala njihovo skladnost in učinkovitost ob upoštevanju naraščajočega obsega intermodalnega prevoza.

Nove pravice, ki veljajo za prevoze na dolge razdalje (več kot 250 km) med drugim vključujejo:

 • varstvo potnikov v primeru smrti ali poškodbe oziroma izgube ali poškodbe prtljage zaradi prometne nesreče (najvišja možna odškodnina, določena v nacionalni zakonodaji, ne sme biti nižja od 200 000 EUR na potnika in 1 200 EUR na kos prtljage),

 • varstvo potnikov z vidika takojšnjih praktičnih potreb v primeru nesreče (možnost nastanitve v hotelu za največ dve noči v skupni vrednosti 80 EUR na noč),

 • posebno brezplačno pomoč za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo na postajah in vozilih ter po potrebi brezplačen prevoz za osebe, ki spremljajo potnike,

 • zagotovljeno vračilo ali preusmeritev v primeru čezmernih rezervacij ter v primeru odpovedi ali po več kot dvourni zamudi glede na ocenjeni čas odhoda,

 • ustrezno pomoč (malica, obrok in osvežilna pijača) v primeru odpovedi ali po več kot 90-minutni zamudi, če potovanje traja več kot tri ure,

 • v takih primerih zlasti obveznost prevoznikov, da potnikom po potrebi zagotovijo nastanitev v hotelu za dve noči v vrednosti največ 80 EUR na noč, razen v primeru težkih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč,

 • odškodnina v višini 50 % cene vozovnice v primeru več kot dvourne zamude glede na ocenjeni čas odhoda ter odpoved potovanja, če prevoznik potniku ne ponudi preusmeritve ali vračila.

Poleg tega bodo za vse storitve veljale naslednje pravice (za potovanja, ki so daljša ali krajša od 250 km):

 • nediskriminacija potnikov na podlagi narodnosti (posredna ali neposredna),

 • nediskriminatorna obravnava invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo ter denarna odškodnina za izgubo ali poškodbo opreme za pomoč pri gibanju v primeru nesreče,

 • minimalna pravila v zvezi z informacijami za vse potnike pred in med potovanjem ter splošnimi informacijami o njihovih pravicah na postajah in na spletu,

 • mehanizem za obravnavo pritožb, ki ga vzpostavijo prevozniki in je na voljo vsem potnikom,

 • neodvisni nacionalni organi v vsaki državi članici, pooblaščeni za izvajanje te uredbe in po potrebi izrekanje kazni.

Nadaljnji ukrepi

Po današnjem glasovanju v Evropskem parlamentu in odobritvi Sveta 31. januarja 2011 bo uredba uradno sprejeta jutri. Objavljena naj bi bila pred poletjem. Uporabljati se bo začela dve leti po objavi.


Side Bar